Devam Eden Projeler

​        2017 yılı itibari ile devam eden ve yeni başlayacak toplam proje sayısı 36 adet olup, bu projelerden 1 tanesi TÜBİTAK,  diğerleri ise  TAGEM​ desteği ile yürütülmektedir. Proje başl​ıkları ve özetleri aşağıda listelenmiştir.

​​Tarla Bitkileri Bölümünce Devam Eden Projeler; (13 Proje)


 1. Maraş-92 , Erşan-92 ve Furkan Pamuk Çeşitleri Muhafaza Islahı (2015-2019)
 2. Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine Tolerant Yerli Pamuk Genotiplerinin, Klasik Islah Ve Moleküler Sınıflama Yöntemleri İle Geliştirilmesi (TÜBİTAK-1003)​
 3. Bazı Pamuk (G. Hirsutum L. x G. Barbadense L.) Genotiplerinin Verim Ve Çırçır Randımanlarının Melezleme Islahı İle İyileştirilmesi (2016-2020)
 1. Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi (2017-2021)​
 2. 6K SNP Genotiplemesi Tamamlanmış Türkiye Orijinli Yerel Yulaf Genotiplerinde Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri ile Yulaf Taçlı Pasına Dayanıklılıklarının Belirlenmesi ve İlişkili Haritalama Analizleri (2016-2019) Yürüten Kurum; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (TAGEM AR-GE Destek Projesi)
 1. Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları (2014-2018)​
 2. Nohutta Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi​ (2016-2020)
 1. Kuru Fasulye Islah Araştırmaları (2013-2017)​
 1. ​​Doğu Akdeniz Florasında Bulunan; Ada Çayı (Salvia spp.), Oğul Otu (Melisa officinalis L. Subsp. İnodora) ve Dağ Çayı ( Sideritis spp.) Türlerinin Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi (2012-2016)​
 2. Bazı Lavanta Türlerinin Kahramanmaraş Koşullarına Adaptasyonlarının Belirlenmesi (2016-2020)
 3. Salep üretiminde kullanılan orkidelere alternatif olan Konjak bitkisinde (Amorphophallus konjac) adaptasyon çalışmaları (2012-2016)
 1. ​​Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Bazı Baklagil Yem Bitkisi TürlerininToplanması ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi (2014-2018)​
 1. ​​Çerçeve Proje: Ülkesel Şeke​r Pancarı Islah Araştırmaları (Alt Proje: Monogerm Hibrit Şekerpancarı Geliştirme Islah Projesi ​(2016-2020)

Bahçe Bitkileri Bölümünce Devam Eden Projeler; (15 Proje) 1. Baharatlık Kırmızıbiberde Farklı Daldırma Çözeltisi Uygulamalarının Kuruma Süresine ve Aflatoksin Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi (2014-2015)
 2. Turşu Sanayisine Uygun Tatlı Süs Biberi Islahı (2015-2019)​
 3. Meyvenin Saptan Ayrılma Direnci Düşük Kurutmalık Biber Islahı​ (2016-2020)
 1. Bazı Salep Orkidelerinin İn-Vitro Çoğaltımı ve Aklimatizasyonu  (2015-2017 )​
 2. Bazı Salep Orkidelerinin Ex-Vivo Koşullarda Kültüre Alınabilme Olanaklarının Araştırılması (2017-2019)
 1. Kahramanmaraş Yöresinde Ceviz Seleksiyonu-II  (2014-2018) 
 1. ​Antepfıstığında İçsel Etmenlerin Periyodisite (Karagöz Dökümlerinin) Mekanizmasının Ortaya Çıkarılmasında Sitolojik ve Biyokimyasal Olarak Belirlenmesi (2015-2016)​
 1. ​Hönüsü ve Kabarcık Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu​ (2016-2020)
 2. Doğu Akdeniz Asma Gen Kaynakları Belirlenmesi ve Muhafazası (2016-2020)
 1. ​Bazı Alıç Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi(2015-2018)
 1. Farklı Atık Materyallerin Pleurotus ostreatus (Kayın Mantarı) Mantarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri (2015-2016)​
 1. ​​​Doğu Akdeniz Havzası ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Delice Zeytinlerinden ve Doğal Zeytin Populasyonlarından Seleksiyon Yoluyla Verticillium dahliae Kleb. Dayanıklı Anaç Geliştirilmesi (Seleksiyon II)​ 2016-2019
 2. Kahramanmaraş ve Adıyaman İlleri Zeytin Seleksiyon Islahı ​(2016-2020)
 1. Kahramanmaraş ve Osmaniye İllerinde İncir Seleksiyon Islahı​ (2016-2020)
 1. ​Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Popülasyonlarından Sert Çekirdekli Meyveler İçin Seleksiyon Yoluyla Anaç Geliştirilmesi (Alt Proje: Bazı Yabani Erik Klonlarının Erik ve Kayısıya Anaçlık Özelliklerinin Araştırılması​ (2017-2021)​

Tarım Ekonomisi Bölümünce Devam Eden Projeler; (3 Proje)
 1. Doğu Akdeniz Geçit Bölgesinde Soya Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi (2014-2016)​
 1. ​Türkiye Bağcılığında Araştırma, Yayım, Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi (Kahramanmaraş-Adıyaman Örneği). 2017-2018
 1. ​​TR63 Bölgesinde Mısır Üretiminin Rekabet Gücünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (2017-2018)''