Devam Eden Projeler

​        2018 yılı itibari ile devam eden ve yeni başlayan toplam proje sayısı 34 adet olup, bu projelerin 32 adedi TAGEM​ desteği ile, 2 Adedi ise TÜBİTAK desteği ile yürütülmektedir. Proje başl​ıkları ve özetleri aşağıda listelenmiştir.

​​Tarla Bitkileri Bölümünce Devam Eden Projeler; (11 Proje)


 1. Maraş-92 , Erşan-92 ve Furkan Pamuk Çeşitleri Muhafaza Islahı (2015-2019)
 2. Bazı Pamuk (G. Hirsutum L. x G. Barbadense L.) Genotiplerinin Verim ve Çırçır Randımanlarının Melezleme Islahı İle İyileştirilmesi (2016-2020)
 1. Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi (2017-2021)​
 2. 6K SNP Genotiplemesi Tamamlanmış Türkiye Orijinli Yerel Yulaf Genotiplerinde Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri ile Yulaf Taçlı Pasına Dayanıklılıklarının Belirlenmesi ve İlişkili Haritalama Analizleri (2016-2019) Yürüten Kurum; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (TAGEM AR-GE Destek Projesi)
 1. Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları (2014-2018)​
 2. Nohutta Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi​ (2016-2020)
 1. Kuru Fasulye Islah Araştırmaları (2018-2022)​
 1. Bazı Lavanta Türlerinin Kahramanmaraş Koşullarına Adaptasyonlarının Belirlenmesi (2016-2020)
 1. ​​Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Bazı Baklagil Yem Bitkisi TürlerininToplanması ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi (2014-2018)​

 1. ​​Çerçeve Proje: Ülkesel Şeke​r Pancarı Islah Araştırmaları (Alt Proje: Monogerm Hibrit Şekerpancarı Geliştirme Islah Projesi ​(2016-2020)

Bahçe Bitkileri Bölümünce Devam Eden Projeler; (15 Proje)
 1. Bazı Salep Orkidelerinin İn-Vitro Çoğaltımı ve Aklimatizasyonu  (2015-2017 )​
 2. Bazı Salep Orkidelerinin Ex-Vivo Koşullarda Kültüre Alınabilme Olanaklarının Araştırılması (2017-2019)
 3. Sahlep Yapımında Kullanılan Karasal Orkide Türlerinde Farklı Besin Ortamlarının ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Yumru Üretimi Üzerine Etkisi (2018-2020)
 4. Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Salep Orkide Türlerinin Teşhisi, Yayılış Alanlarının Tespiti ve Bunların Bitki Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi (2018-2022)
 1. Kahramanmaraş Yöresinde Ceviz Seleksiyonu-II  (2014-2018)
 1. ​Hönüsü ve Kabarcık Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu​ (2016-2020)
 2. Doğu Akdeniz Asma Gen Kaynakları Belirlenmesi ve Muhafazası (2016-2020)
 1. ​​​Doğu Akdeniz Havzası ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Delice Zeytinlerinden ve Doğal Zeytin Populasyonlarından Seleksiyon Yoluyla Verticillium dahliae Kleb. Dayanıklı Anaç Geliştirilmesi (Seleksiyon II)​ 2016-2019
 2. Kahramanmaraş ve Adıyaman İlleri Zeytin Seleksiyon Islahı ​(2016-2020)
 1. Kahramanmaraş ve Osmaniye İllerinde İncir Seleksiyon Islahı​ (2016-2020)
 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Popülasyonlarından Sert Çekirdekli Meyveler İçin Seleksiyon Yoluyla Anaç Geliştirilmesi (Alt Proje: Bazı Yabani Erik Klonlarının Erik ve Kayısıya Anaçlık Özelliklerinin Araştırılması​ (2017-2021)


Tarım Ekonomisi Bölümünce Devam Eden Projeler; (4 Proje)
 1. Su Ürünleri Desteklerinin Etki Analizi (Kahramanmaraş ve Gaziantep Örneği) (2018-2019)
 2. Türkiye Bağcılığında Araştırma, Yayım, Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi (Kahramanmaraş-Adıyaman Örneği). 2017-2018
 3. TR63 Bölgesinde Mısır Üretiminin Rekabet Gücünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (2017-2018)
 4. Türkiye Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması (2018-2019)''