Sonuçlanan Projeler

​Enstitü Müdürlüğümüzün 2017 yıl sonu itibari ile; Ar-Ge faaliyetlerine başlamasından bugüne kadar sonuçlanan toplam proje sayısı ​92 adettir. (Bu projelerden 4 tanesi TÜBİTAK, 2 tanesi Özel Sektör, 2 tanesi diğer Kamu Kurum (BOREN)​ desteği ile sonuçlandırılmıştır). Proje başl​ıkları ve özetlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirisniz.​

​​Tarla Bitkileri Bölümünce Sonuçlanan Projeler; (39 Proje)


 1. Pamukta Ekim Sıklığı Denemesi (1980)
 2. Kahramanmaraş’ta Farklı N ve P Dozlarının Pamukta Verim ve Kaliteye Olan Etkisi (1982)
 3. Kahramanmaraş Ovasında Riper Çekilerek Toprak Gevşetmenin Pamuk Verimine Etkisi (1990)
 4. Sayar-314 ve Carolina Queen Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına Dayanıklılık Yönünden Islahı (1992)
 5. Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Erşan-92 Pamuk Çeşidinde Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi (1994)
 6. Farklı Ekim Sıklıklarının Maraş-92 Pamuk Çeşidinde Verim ve Teknolojik Özelliklere Etkisi (1994)
 7. Türler Arası Melezleme Yolu ile Güney Doğu Anadolu Bölgesine Uygun Verim ve Kalitesi Yüksek Yeni Pamuk Çeşitlerinin Elde Edilmesi. (1. dilim 2002)
 8. ​Kahramanmaraş  Koşullarında Pamukta Yabancı Döllenme Oranı ile İzolasyon Mesafesi ve Polinatör Böcek Türlerinin Tespiti (2003)
 9. Ege, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Elde Edilen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) (Upland) Liflerinin Renk, Parlaklık, Yabancı Madde Hazırlama Durumu ve Standardizasyon Yönünden Karşılaştırılması (2003)
 10. Kahramanmaraş’da Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması (2006)
 11. Sayar-314, Maraş-92 ve Erşan-92 Pamuk Çeşitleri Muhafaza Islahı (2011)
 12. Pamuk Bitkisinde (Gossypium hirsutum L.) Ethyl Methane Sulphonate Mutageninin, Mutasyon Etkileri Üzerinde Araştırmalar ve Karyotip Analizler-(2011)
 13. Türler Arası Melezleme Yolu ile Güneydoğu Anadolu  Bölgesine  Uygun Verim ve Kalitesi Yüksek Yeni Pamuk Çeşitlerinin Elde Edilmesi (2011)
 14. Pamukta Doğal Renkli Lif Özelliğinin Kalıtımı, Verim Unsurları ve Teknolojik  Özellikleri ile İlişkisi (2011)
 15. Güneydoğu Anadolu  Pamuk Islah (Melezleme, Adaptasyon, Çırçır Randımanı) Çalışmaları (2012)
 16. Çoklu Dizi (Line x Tester) Yöntemine Göre Elde Edilen Pamuk (Gossypium ssp.) Melezlerinde Ekim Zamanının Bazı Erkencilik, Verim ve Lif Kalite Unsurlarına Etkisi (Doktora Projesi-2013)
 17. Kahramanmaraş ve Elbistan Koşullarına Uygun Erkenci Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Çoklu Dizi (Line x Tester) Yöntemince Elde Edilecek Melezlerden Yeni Genotiplerin Geliştirilmesi (TÜBİTAK-1001, 2013)
 18. Pamuk Bitkisinde  (Gossypium​ hirsutum L. Gossypium barbadense L.)  Ethyl Methane Sulphonate Mutageninin, Etkisiyle Belirlenen Hatlar İçerisinden Yeni Tiplerin Seçilmesi (2014)
 19. Doğal Renkli Life Sahip Pamuk Genotiplerinin Geliştirilmesi (2014)
 20. Maraş-92 , Erşan-92 ve Furkan Pamuk Çeşitleri Muhafaza Islahı (2014-Ara Sonuç)
 21. Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine Tolerant Yerli Pamuk Genotiplerinin, Klasik Islah Ve Moleküler Sınıflama Yöntemleri İle Geliştirilmesi (TÜBİTAK-1003, 2017)​

 1. Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi (2012-Ara Sonuç )
 2. Kahramanmaraş Tarhanası Yapımına Uygun Beyaz Daneli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin  Belirlenmesi (2012)
 3. Bazı Buğday Genotiplerinde Farklı Zamanda Erken Hasat Uygulamasının Dane Kalitesi ve Dane Verimi Üzerine Etkisi (2012)
 4. Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi (2016- Ara Sonuç)

 1. Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları (2009- Ara Sonuç)
 2. Güney Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları (2013- Ara Sonuç)​
 1. Kuru Fasulye Islah Araştırmaları (2008- Ara Sonuç)
 2. Kuru Fasulye Islah Araştırmaları (2012- Ara Sonuç)​
 3. Kuru Fasulye Islah Araştırmaları (2017- Ara Sonuç)​
 1. Ülkesel Mısır Islah Projesi: "Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Tane ve Slajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi" (2012- Ara Sonuç )
 2. ​Ülkesel Mısır Islah Projesi: "Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Tane ve Slajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi" (2016- Sonuç )​
 1. Doğu Akdeniz Bölgesi Kekiklerinin Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi (2010)
 2. Doğu Akdenizde Bulunan "Origanum " türü Kekiklerin Kahramanmaraş Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi (2014)​
 3. Doğu Akdeniz Florasında Bulunan; Ada Çayı (Salvia sp.), Oğul Otu (Melissa officinalis L. spp. İnodora) ve Dağ Çayı (Sideritis ssp.) Türlerinin Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi (2017)
 1. Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Yetiştirilebilecek Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi (2002)
 2. Kahramanmaraş Yöresi Yonca (Medicago sativa L.) Araştırmaları (2004)
 3. Şeker Mısırı ve Soya Fasulyesinden Yapılan Silajların Farklı Açım Zamanlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2009)​
 1. Kahramanmar​aş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık-Yazlık Bazı Şekerpancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2015)​

Bahçe Bitkileri Bölümünce Sonuçlanan​ Projeler; (32 Proje)​ 1. Kahramanmaraş Koşullarında Phytophthora capsici Leonian  ile Bulaşık Alanlarda Azot Miktarı ve Sulama Suyunun Kırmızıbiberin Verim ve Su Tüketimine etkisi (1994)
 2. Doğu Akdeniz Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Kırmızıbiberin (Capsicum annuum L.) Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması (2002)
 3. Kahramanmaraş Kırmızıbiberinin Seleksiyon Yolu İle Islahı (2003)
 4. Kahramanmaraş Kırmızıbiberinin Seleksiyon Yolu İle Islahı (2006)
 5. Kahramanmaraş’ta Kırmızıbiber Üretiminde Organik Yetiştiriciliğe Geçiş Dönemi ve Ekim Nöbetinde Kullanılabilecek Ürünlerin Araştırılması (2009)
 6. Phytophthora capsici’ye Dayanıklı Biber Hatlarının Ve Melezlerinin Kahramanmaraş Koşullarındaki Arazi Dayanıklılıkları İle Verim ve Kaliteleri (2010)​
 7. Sebze Çeşit Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (Yarı Yol Materyali) Geliştirilmesi Projesi ( Alt Proje; Meyvenin Saptan Ayrılma Direnci Düşük Kurutmalık Biber Islahı (Ara Sonuç, 2015)
 8. Baharatlık  Kırmızıbiberde Farklı Daldırma Çözeltisi Uygulamalarının Kuruma Süresine ve Aflatoksin Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi (2017)
 1. Kahramanmaraş Koşullarında Üzüm Çeşit Adaptasyonu (2009)
 2. Kahramanmaraş’ta Yetiştirilecek Üzüm Çeşitleri İçin Terbiye Şekillerinin Araştırılması (2009)​
 3. Doğu Akdeniz Asma Gen Kaynaklarının Belirlenmesi ve Muhafazası (2015- Ara Sonuç)
 4. Hönüsü ve Kabarcık Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu (2015- Ara Sonuç)​
 1. Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Bazı Salep Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanakları (Ara Sonuç 2009)
 2. Kahramanmaraş Florasında Bulunan Bazı Salep Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanakları (2013)
 3. Kahramanmaraş Florasında Bulunan Salep Orkidelerinin Morfolojik ve Moleküler Olarak Tanımlanması (2014)
 4. Kahramanmaraş Bölgesinde Yetişen Bazı Orkide Türlerinin Mikorizaların İzolasyonu ve Tanımlanması (2014)​
 1. Kahramanmaraş Yöresinde Ceviz Seleksiyonu (2013-Ara Sonuç)​
 1. Kahramanmaraş Ovasında Sık Dikim Yazlık Elma Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. -(Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Destekli- 2010)​
 1. Alıcın (Crataegus spp.) Bazı Yumuşak Çekirdekli Meyve (Elma ve Armut ) Türleri İçin Anaçlık Potansiyelinin Araştırılması (I): Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimi -(TUBİTAK 1002- 2011)​
 1. Türkiye Doğal Florasında Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Kültüre Alınabilme Olanakları (TUBİTAK, 2010)
 2. Türkiye’de Mantar Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Alt Proje: "Lentinus edodes" ve "Ganoderma lucidum" Mantar Türlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2013)​
 3. Farklı Atık Materyallerin Pleurotus ostreatus (Kayın Mantarı) Mantarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri (2017)
 1. ​Kahramanmaraş Koşullarında Yaz Ve Kış Dikim Sistemlerinin Bazı Çilek Çeşitlerinde Verim Ve Kaliteye Etkileri (2006)
​​
 1. ​​Kahramanmaraş Çimen Dağı Örneğinde Dağlık Alan Yönetim Planlaması (2006)
 1. ​1-MCP Uygulamasının Trabzon Hurması Meyvesinin Etilen Aktivitesi ve Meyve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi (2007/1 Özel Sektör Ar-Ge-2009)​
 1. ​​Farklı Üretim Sistemlerinde Yetiştirilen Domatesin Muhafaza Ömrünün Aloe Vera Özütü İle Uzatılması (2012)
 1. ​Farklı Klonal Anaçlar ve Terbiye Sistemlerinin Deveci ve Tosca Armut Çeşitlerinde Verim ve Kaliteye Etkileri (2014)​
 1. ​​Doğu Akdeniz Havzası ve Güney Doğu Anadolu Bölge​sinde Bulunan Delice Zeytinlerinden ve Doğal Zeytin Populasyonlarından Seleksiyon Yoluyla Verticillium’a Dayanıklı Anaç Geliştirilmesi, Seleksiyon-1 (2014)
 1. ​​Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Popülasyonlarından Sert Çekirdekli Meyveler İçin Seleksiyon Yoluyla Anaç Geliştirilmesi (Alt Proje: Puru​nus microcarpa Çöğürleri Üzerine Aşılı Bazı Kayısı Çeşitlerinde Dikim Sonrası Fidan Gelişiminin İncelenmesi (2016)
 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Popülasyonlarından Sert Çekirdekli Meyveler İçin Seleksiyon Yoluyla Anaç Geliştirilmesi (Alt Proje: Prunus Spinosa Klonu ve Çöğürü Üzerine Aşılı Bazı Erik ve kayısı Çeşitlerinin Büyüme Durumlarının Araştırılması (2016)​
 1. ​​​Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adıyaman Bölgesinde Seleksiyon Yolu ile Karadut (Morus nigra) Islahı (2016)​

 1. ​​​​Antepfıstığında İçsel Etmenlerin Periyodisite Mekanizmasının Ortaya Çıkmasında Sitolojik ve Biyokimyasal Olarak Belirlenmesi (2017)​

Bitki Sağlığı Bölümünce Sonuçlanan​ Projeler; (13 Proje)
 1. Doğu Akdeniz Bolgesinde Pamuk’da Zararlı Pamuk Yaprak Pireleri (Empoasca decipiens (Paoli) ve Asymetrasca decedens (Paoli) (Homoptera: Cicadellidae )’nin Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi ve Bazı Pamuk Çeşitlerinin Reaksiyonları Üzerinde Araştırmalar (2001)
 2. Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Ara Sonuç 2003)
 3. Kahramanmaraş İli Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Kaynaş (Sorghum halepense (L.) Pers )’a Karşı Allelopatik Etkisi Olan Antep Turpu  (Raphanus sativus L.)’nun Uygulamaya Aktarma Olanaklarının Araştırılması (2005)
 4. Kahramanmaraş ve Çevre İllerde Pamuk Alanlarında Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) (Lepidoptera; Gelechiidae) ve Doğal Düşmanlarının Yayılışı, Yoğunluklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar(2005)
 5. Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Ara Sonuç, 2005) 
 6. Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Ara Sonuç, 2009)
 7. Kahramanmaraş Pamuk Ekim Alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) Familyasına Bağlı Türlerin, Populasyon Değişimlerinin ve Zarar Düzeyinin Belirlenmesi (2010)
 8. Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Ara Sonuç, 2011)
 9. Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına (Verticillium dahliae Kleb.) Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Ara Sonuç, 2013)​
 1. ​Bazı Biber Hat ve Çeşitlerinin Kontrollü Şartlar Altında Meloidogyne incognita (Kofoid&White, 1919) Chitwood, 1949 ve Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949'ya Karşı Reaksiyonlarının Araştırılması (2016)
 2. Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığına Kısmi Dayanıklı Kırmızıbiber Islahı- II (2017)
 1. ​Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde Zeytin Alanlarında Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi (2003)​
 1. ​Kahramanmaraş İlinde Acurda Zarar Yapan Kavun Sineği (Myiopardalis pardalina Bigot.) (Diptera:Tephritidae)’nin Populasyon Gelişmesi İle Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Bazı Kültürel Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar (2005)​

Tarım Ekonomisi Bölümünce Sonuçlanan​ Projeler; (6 Proje)

 1. Kahramanmaraş’ta Tarla Ürünleri Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Bazı Tarla Ürünleri İçin Normatif Arz Fonksiyonlarının Tahmini (2013)​
 2. Kırmızıbiberin Depolama ve İşleme Aşamasında Aflatoksin Riskini Azaltmaya Yönelik Uygulama ve Düzenlemelerin Tespiti ve Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi (2013)​
 3. Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (2014-Alt Entegre Proje)​
 4. ​Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi (Alt Entegre Proje, 2015)
 5. Türkiye'de Islah Edilmiş Meraları​n Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma (Alt Entegre Proje, 2015) ​​​
 6. Doğu Akdeniz Geçit Bölgesinde Soya Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi (2017)

Toprak Su Kaynakları Bölümünce Sonuçlanan​ Projeler; (2​ Proje)
 1. ​Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölgesinde Pamuğun Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi ve Farklı Bor Uygulamalarının Pamuk Verimine Etkisi (BOREN, 2015)​
 2. Adana ve Hatay Bölgesinde Pamuğun Bor Beslen​me Durumunun Belirlenmesi ve Farklı Bor Uygulamalarının Pamuk Verimine Etkisi (BOREN,​  2016)​​
''