Tarihçe

Kuruluşumuz Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pamuk tarımının geliştirilmesi, üretimin arttırılması ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla Bakanlık Makamı'nın 17 Şubat 1972 tarihinde "Kahramanmaraş Bölge Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü" olarak kurulmuştur. 3161 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılan reorganizasyon sonucu 1986 yılında, Bakanlık İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş konumunda "Kahramanmaraş Tarla Bitkileri Üretme İstasyonu Müdürlüğü" olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
     

1997 yılında "Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" olarak Ar-Ge faaliyetlerine başlayan enstitü; 2011 yılında Bakanlık isminin değişmesi ve yeniden yapılanması ile , kurum ismi "Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü" şeklinde oluşturulmuş, 2015 yılında ise "İstasyon" ifadesinin "Enstitüsü" şeklinde değişmesi ile bugün Ar-Ge faaliyetlerine bu isimle devam etmektedir​(*).


Müdürlüğümüzün Adana yolu 5. km de, içinde hizmet binalarının da bulunduğu  555 dekar, Türkoğlu ilçesinde ise 92 dekar  olmak üzere toplam 647 dekar arazi varlığı bulunmaktadır. Çalışma konuları sahadan gelen talepler doğrultusunda farklılık göstermekle birlikte genel olarak; Tarla bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Sağlığı, Toprak ve Su Kaynakları ile Tarım Ekonomisi konularında araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

___________________________________________________________________________________________________________________

(*) Bakanlığımız 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olarak yeniden yapılandırılması ile Genel Müdürlüğümüzün adı  “Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü”, Enstitümüzün adı ise  “Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 3 Haziran 2015 Tarih ve ​29395 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  ​​2015/7706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  kurum ismimiz "Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" şeklinde revize edilmiş ve  faaliyetlerine bu isimle devam etmektedir.      

''