Görevlerimiz

Enstitümüzün özel görev  konuları; 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanan "Tarımsal Araştırma Enstitüleri Ve İstasyonları Görev Yönergesi" ile tanımlanmıştır.


Bölgesel Görev Alanı: Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, HatayGörev Konuları:  

 • Tahıllar,
 • Endüstri bitkileri,
 • Yemeklik tane baklagiller,
 • Tıbbi aromatik bitkiler,
 • Çayır-mera ve yem bitkileri,
 • Meyvecilik,
 • Sebzecilik,
 • Bağcılık,
 • Bitki sağlığı,
 • Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar
 • Toprak su kaynakları;

 1. Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
 2. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,
 3. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit ve hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini gerçekleştirmek,
 4. Ürünlerin çeşitlendirilmesi için alternatif ürün araştırmaları yapmak,
 5. Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak,
 6. Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,
 7. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,
 8. Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak, ile görevlidir.
''