Yemeklik Tane Baklagiller Birimi

Birim Hakkında        Yemeklik Tane Baklagiller Şubesinde 1982 yıllında kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ıslahı ve yetiştirme tekniği çalışmaları ile başlamıştır. Başta özellikle karasal iklimin hakim olduğu ve ilkbahar geç, sonbahar erken donlarının sıklıkla görüldüğü bölgemiz için erkenci çeşitler geliştirmek üzere yapılan çalışmalar kapsamında bölge şartlarına uygun, kaliteli, yüksek verimli, biyotik/abiyotik stres faktörlerine ve hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve yaygın olarak üretilen populasyonların ıslahı amaçlanmıştır.

    ​ Islah çalışmaları Enstitü kampüsünde, Pasinler deneme istasyonunda, "Bölge Verim Denemeleri" ise Enstitümüz çalışma alanına dahil illerde yürütülmektedir. Tek bitki seleksiyon ıslahı metodu kullanılarak yapılan ıslah çalışmalarında sırasıyla açılan materyal, tek bitki sırası, gözlem bahçesi, ön verim, verim ve bölge verim denemelerine tabi tutulan hatlardan elenerek elde edilen ümitvar hatlar Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine tescil amacı ile sunularak yeni çeşitler ıslah edilmektedir.

       30 yıla varan şube geçmişimizde bölge çiftçisinin ihtiyaçlarına cevap vermek için Aziziye-94 , Yazıcı ve Ağsakallı adıyla 3 adet nohut, Malazgirt-89 (kırmızı mercimek) ve Erzurum-89 (yeşil mercimek) adıyla 2 adet mercimek ve Köy Çeşidi Şeker, Yakutiye-98, Aras-98, Terzi Baba ve Mecidiye adıyla ise 5 adet kuru fasulye çeşidi geliştirilerek çiftçilerin hizmetine sunulmuştur.

      Diğer yandan yetiştirme tekniği konusunda ise ıslah edilen çeşitlerde en yüksek verimi sağlayan ekim sıklığı, gübre dozu ve ekim zamanı çalışmaları yapılarak sonuçlandırılmış ve yetiştirme tekniği konusunda yapılan çalışmalar ıslah çalışmaları ile paralel yürütülmüştür.  

       İyinin iyisine ulaşmak amacıyla ıslah çalışmalarımız devam etmektedir.  


Birim Personeli


Aysema TAZEGÜL ÇAVUŞOĞLU     Zir. Yük. Müh.        Tel :0(442) 327 14 40-41 / 1012    aysema.cavusoglu@tarim.gov.tr

Hatice CENGİZ                                    Zir. Yük. Müh.​         Tel :0(442) 327 14 40-41 / 1007        hatice.cengiz@tarim.gov.tr


Birim Resimleri 


 


 

​​​

Sonuçlanan Projeler


1- Köy Çeşidi Kuru Şeker Fasulyesinde En Uygun ekim Zamanı Tespiti Çalışması (1986-1988)

2-  Köy Çeşidi Kuru Şeker Fasulyesinde En Uygun Ekim Sıklığı Tespiti Çalışması (1986-1988)

3-Farklı Ekim Sıklığı ve Gübre Dozlarının Bazı Nohut Genotiplerinde Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri - Doktora Tezi (1991-1995 )

4-Yeşil Mercimek Erzurum-89 ve Kırmızı Mercimek Malazgirt-89 Çeşitlerinde En Uygun Ekim Sıklıkları Tespiti (1994-1995)

5-  Organik Kuru Fasulye Üretimi Projesi


Devam Eden Projeler


1) Nohut Islah Projesi 

2) Kuru Fasülye Islah Projesi 

3) Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bakteriler Kullanılarak Kuru Fasülyede Soğuğa Dayanıklılığın ArttırılmasıTescil Ettirilen Çeşitler  • KÖY ÇEŞİDİ  ŞEKER KURU FASULYE         Bitki rengi ve tipi : açık yeşil, yarı sarılıcı

         Bakla rengi  : açık yeşil ve üzeri pembe renkte mozaik,olgunlaşmada beyaz

         Bakla şekli    : yassı-enli, boyu 10-12 cm

         Ekim normu (sıklığı)   : 16 kg/da

         Bitki baş. bakla, baklada dane say.ve renk: 18 adet/bitki, 3-4 adet/bakla ve beyaz

         Hastalık : virüs ve antraknoza hassas

         Olgunlaşma süresi : 140-150 gün

         Tan sek. 100da. ağ. : yuvarlak-oval, 53.4g

         Gübre isteği : 3 kg N + 6 kg P2O5/da

         Tane verimi : 110-140 kg/da

 

  •   YAKUTİYE 98 KURU FASULYE         Bitki rengi ve tipi : koyu yeşil, bodur

         Bakla rengi : yeşil, olgunlaşmada beyaz.

         Bakla şekli    : uzun-yassı, boyu 12-13 cm

         Bitki başına bakla, baklada tane sayısı ve rengi : 16 adet/bitki, 4 adet/bakla ve beyaz

         Hastalık durumu  : dayanıklı-toleranslı

         Olgunlaşma süresi : 110-130 gün

         Tan şek. 100da. Ağ.: yuvarlak-uzun, 43.4g

         Ekim normu (sıklığı)   : 15 kg/da

         Gübre isteği : 3 kg N + 6 kg P2O5/da

         ​Tane verimi : 150-156 kg/da

 

  •     ARAS 98 KURU FASULYE         Bitki rengi ve tipi : koyu yeşil, bodur

         Bakla rengi : yeşil, olgunlaşmada beyaz.

         Bakla şekli    : uzun-yassı, boyu 13-14 cm

         Bitki başına bakla, baklada tane sayısı ve rengi : 17 adet/bitki, 5 adet/bakla ve beyaz

         Hastalık durumu  : dayanıklı-toleranslı

         Olgunlaşma süresi : 110-125 gün

         Tan şek. 100da. Ağ.: yuvarlak-uzun, 45.4g

         Ekim normu (sıklığı)   : 16 kg/da

         Gübre isteği : 3 kg N + 6 kg P2O5/da

         Tane verimi : 145-155 kg/da


  • TERZİ BABA KURU FASULYE​         Bitki rengi ve tipi : koyu yeşil, bodur

         Bakla rengi : yeşil, olgunlaşmada beyaz.

         Bakla şekli    : uzun-yassı, boyu 11-12 cm

         Bitki başına bakla, baklada tane sayısı ve rengi : 22 adet/bitki, 5 adet/bakla ve beyaz

         Hastalık durumu  : dayanıklı-toleranslı

         Olgunlaşma süresi : 149-156 gün.

         Tan şek. 100dane ağılığı: uzun-yassı, 31.7g

         Ekim normu (sıklığı)   : 11 kg/da

         Gübre isteği : 3 kg N + 6 kg P2O5/da

         Tane verimi : 160-175 kg/da

 

  •    AZİZİYE 94 NOHUT


        Bitki  tipi : yarı dik

        Bitki boyu : 33.3 cm.

        İlk bakla yüksekliği : 18.4 cm

        Bitkide dal ve  bakla say : 3.2 ve 16.9 adet

        Hastalık durumu  :  antraknoza toleranslı

        Olgunlaşma süresi : 124 gün

        Tan şek. 100 tane ağırlığı : koçbaşı, 50 g.

        Ekim normu (sıklığı)   : 15 kg/da

        Gübre isteği : 3 kg N + 6 kg P2O5/da

        Tane veri : 166.6 kg/da (max.209.8kg/da)   

 

  •    YEŞİL MERCİMEK ERZURUM 89        Bitki  tipi :  dik

       Bitki boyu : 23 cm.

       İlk bakla yüksekliği : 14 cm

       Bitkide dal ve  bakla say: 3.8 ve 13.4 adet

       Hastalık durumu  :  solgunluğa toleranslı

       Olgunlaşma süresi : 99 gün

       1000 tane ağırlığı.: 48.9 g.

       Ekim normu (sıklığı)   : 12 kg/da

       Gübre isteği : 3 kg N + 6 kg P2O5/da

       Tane veri :  71.8 kg/da (max. 115.8 kg/da)

 

  • KIRMIZI MERCİMEK MALAZGİRT 89  Güney illeri içindir.

AĞSAKALLI (Nohut)

100 Tane Ağırlığı (ort): 46,8 gr

Tane Verimi (ort): 138,9 kg/da

Ekim Normu ve mesafesi: 16 kg/da-0,30m x 0,8m ekim mesafesi

Toprak İsteği: Tuzlu ve sodik olmayan, pH:6-7, tınlı-killi kum bünye topraklar

Rakım:  800-2200 m,

Toplam Yağış: 300 mm ve üzeri

 Hava Nispi Nemi : %60-70,

Hava Sıcaklığı : 16 0C -26 0C

 

YAZICI (Nohut)

100 Tane Ağırlığı (ort): 48,9 gr

Tane Verimi (ort): 152,6 kg/da

Ekim Normu ve mesafesi: 15 kg/da-0,30m x 0,8m ekim mesafesi

Toprak İsteği: Tuzlu ve sodik olmayan, pH:6-7, tınlı-killi kum bünye topraklar

Rakım:  800-2200 m,

Toplam Yağış: 300 mm ve üzeri

 Hava Nispi Nemi : %60-70,

Hava Sıcaklığı :16 0C -26 0C''