Tarım Makinaları ve Teknolojileri

​Birim Hakkında


Tarımsal Mekanizasyonun araştırma Vizyonu; Sürdürülebilir tarımsal üretimde traktör, makine, ekipman ve tesislerin ileri tarım tekniğine uygun olarak seçilmesi, kullanılması ve diğer tarımsal girdilerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik bölgesel ve ülkesel araştırmalar yapmak.

 

Genel anlamda Tarımsal Mekanizasyonun araştırma misyonu şu şekilde açıklanabilir:

"Tarımsal Mekanizasyon konusunda Ülkemiz için gerekli olan doğru politika ve stratejileri belirleyerek, çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasını da teşvik eden, ürün veriminin artmasını ve üretim maliyetinin düşmesini sağlayacak çevreye uyumlu doğru projeler hazırlamak, bu projelere bağlı olarak Tarımsal Mekanizasyon Planlaması yapmak, yeni tarım alet ve makine prototipleri imal etmek veya var olanları geliştirmek ve uygulamaya aktarmaktır." Bunun yanında Ülkemiz toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

 

KONUMU: TAGEM bünyesinde Tarla Bitkileri Daire Başkanlığına bağlı "Tahıllar ve Yemeklik Baklagil Araştırma Fırsat Alanı" içerisinde yer almış ve çalışma alanları aşağıda verilmiştir.

1.Muhafazaya yönelik toprak işleme, ekim , ilaçlama ve çapalama vb. sistemleri,

2.Hassas tarım tekniğinin üretimde uygulaması,

3.Hasat ve sonrası kayıpların saptanması,

4.Ürüne Yönelik biyolojik malzeme özellikleri,

5. Makine (Prototip) geliştirilmesi,

6. Depolama yöntem ve özellikleri,

7. Ürün işleme (temizleme, sınıflandırma, kurutma vb),

8. Kullanılan malzeme özellikleri, ​Birim Personeli


Dr. Zinnur GÖZÜBÜYÜK            Birim Başkanı           Tel:0(442) 327 14 40 -41 / 2121     zinnur.gozubuyuk@tarim.gov.tr

Mesut Cemal ADIGUZEL        Ziraat Mühendisi       Tel: 0(442) 327 14 40 -41 / 2118    mesutcemal.adiguzel@tarim.gov.trBirim Resimleri


         


 


 


 


Sonuçlanan Projeler


1-  Arazi Tesviyesinde Bilgisayar Destekli Makina   ve İşgücü Planlaması

2- Erzurum Koşullarında 12 M3 Kapasiteli Biyogaz Tesisinde Sığır Gübresinin Gaz Verimi

3-Prototip Jipsli Materyal Serpme Makinası

4-Erzurum Ve Iğdır Yörelerinde Buğday ve Şekerpancarı Tarımında Kullanılan Alet ve Makinaların Yakıt, Zaman Verileri ve İş Başarıları

5-Erzurum Yöresinde Hidrolikli Scraper'le Yapılan Tesviye Çalışmalarında Zaman, Yakıt Tüketimi ve İş Başarıları

6-Erzurum Koşullarında Ekskavatörle Kanal Açma   İşlerinde İşletme Değerleri

7-Erzurum ve Iğdir Yörelerinde Kullanilan Tarim Alet ve  Makinelarinin İşletme Değerlerinin Saptanmasi

8-Erzurum ve Iğdır Yörelerinde Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinde Kullanılan Alet, Makina Ve Ekipmanların İşletme Değerlerinin Saptanması

9-Tarımsal Mekanizasyon Planlamalarında Erzurum Yöresinin Çalışılabilir Gün Olasılıklarının Belirlenmesi

10-Erzurum Bölgesinde Kullanilan Bazi Tarim Alet ve Makinalarina İlişkin Güvenilirlik Değerlerinin Belirlenmesi

11- Erzurum Kuru ve Sulu Tarım Koşullarında Değişik Toprak İşleme-Ekim  Sistemlerinin,  Enerji ve  İşgücü Gereksinimi, Toprak  ve Nem  Muhafazası  ile  Ürün  Verimi  Yönünden  Karşılaştırılması​


Devam Eden Projeler


  1. Erzurum Yöresinde Yağışa Dayalı Tarım Koşullarında Nadası Kaldırmaya Yönelik Değişik Toprak İşleme-Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  2. Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Silajlık Mısırın Verimi ve Su Kullanımı Etkinliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  3. Bitkisel Üretimde Hassas Tarım Uygulamalarının Planlanması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması  (HAS-TARIM)
  4. Iğdır Yöresi Tuzlu–Alkali Tarım Alanlarında Farklı Toprak İşleme–Ekim Yöntemlerinin Toprak Özellikleri ve Buğday Verimine Etkileri
  5. Erzurum İlinde Tarım Havzaları Bazında Mekanizasyon Planlaması ve Destekleme Politikalarının Geliştirilmesi
  6. Buğdayda Verim Tahmini ve Ürün İzleme Projesi, Erzurum Örneği​
''