Hayvancılık Bölümü

​Bölüm Hakkında       Hayvancılık Bölümü, bölgenin coğrafik konumu, alt yapı ve barınak imkanları, yetiştiricilik modelleri ve sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate alarak özgün araştırmalar, bu bağlamda demonstrasyon çalışmaları ve koordineli proje faaliyetleri yürütmektedir.

       Enstitü bünyesinde bulunan süt yönlü Siyah Alaca (Holstein-Friesien), kombine verimli Esmer (Brown Swiss) ve önemli bir yerli gen kaynağı olan Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) sığır ırkları bölüm tarafından yürütülen araştırma ve uygulamaların hayvan materyalini oluşturmaktadırlar. Diğer yandan, bölgemizde, önemli düzeyde mera ve kaliteli kaba yem kaynağı olan çayır ve yem bitkileri alanları mevcuttur. Bu kaynaklardan istifade ederek karlı bir yetiştiriciliği hedefleyen araştırmaların yapılması asli görevimizi teşkil etmektedir. Bu maksatla bölümümüz bünyesinde 100 başlık modern bir ahır, tam otomatik çalışan sağımhane, buzağı bakım ve besleme ünitesi, genç hayvan padokları ve alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.

      Bölümümüz, “Yerli Genetik Kaynaklarımızın Yetiştirici Elinde Korunması ve Sürdürülebilirliği ” ve “Halk Elinde  Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" gibi ulusal projelerin de yürütücülüğünü yapmaktadır. Bu maksatla Zavot ve Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) sığır ırkları, Hemşin, Morkaraman, Akkaraman (Şavak) koyun ırkları , Abaza, Kaçkar ve Osmanlı  (Gürcü) Keçi Irkları ve Kafkas Arı Irkı halen proje kapsamında çalışılan türlerdir. 

   Bölümümüzde saf hat oluşturma, bal üretimi ve ana arı yetiştiriciliğinin hedef alındığı arıcılık faaliyetleri de yürütülmektedir. Diğer yandan bölgenin önemli bir arı ırkı olan Kafkas Arı ırkını yetiştirici elinde koruma işlemi Artvin İli Camili bölgesi ve Ardahan ili Posof ilçesinde yürütülmektedir.​Bölüm Personeli


Dr. Sadrettin YÜKSEL             Bölüm Başkanı       ​ Tel: ​0(442) 327 14 40 -41/1502     sadrettin.yuksel@tarim.gov.tr

Alpay KARAÇUHALILAR ​         Zir. Yük. Müh.        ​  Tel: ​0(442) 327 14 40 -41/1504     alpay.karacuhaliliar@tarim.gov.tr

Burcuhan BALTA                       Zir. Yük. Müh.          ​Tel: ​0(442) 327 14 40 -41/1501     burcuhan.balta@tarim.gov.tr

Dr. Fatma YÜKSEL​                   Zir. Yük. Müh .         Tel: ​0(442) 327 14 40 -41/1501      aktas.fatma@tarim.gov.tr​Bölüm Resimleri
Sonuçlanan Projeler 1. Saf ve Melez DAK Sığırı Erkek Danalarının Besi Performansı Üzerine Bir Araştırma

2. Farklı Sürelerde Sütten Kesilen DAK Buzağılarında Büyüme ve Gelişme

3. DAK Sığırlarının Serum Protein Polymorphizmi Bakımından Genetik Yapısı, Bazı Verim Özellikleri ile İlişkisi.

4. DAK Irkı Sığırların Süt Verim Özelliklerinin Tip ve Vücut Ölçüleri ile İlişkileri

5. Erzurum Çevresinde Karışık Yerli Sığır Sürülerinde Gebelik Beslemesinin Buzağıların Doğum Ağırlığına Etkisi ile Süt İçme ve Mer’a Döneminde İlave Kesif Yemlemenin Buzağıların Gelişmesine Etkisi

6. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri

7. Siyah Alaca İneklerin Doğum Öncesi Dönemde Farklı İçerikli Rasyonlarla Beslenmesinin Süt Verimi Ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi

8. Farklı Besi Sistemlerinin Doğu Anadolu Kırmızısı Tosunlarda Karkas Özellikleri, Yağ Asidi Kompozisyonu Ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

9. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkının Bazı Genel Özellikleri Ve Islahı

10. Farklı Oranlarda Şeker Pancarı Posası İçeren Rasyonların Siyah Alaca Tosunlarda Performans, Karkas Özellikleri, Et Kalitesi Ve Yağ Asit Kompozisyonu Üzerine Etkisi

11. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irkının Et Verim Yeteneğinin Artırılmasında Şarole Ve Sarı Alaca Irklarından Yararlanma Olanakları.

12. Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) Tosunları Farklı Dönemlerde Verilen Kesif Yem İlavesiyle Merada Beslemenin Et Kalitesi Yağ Asidi Kompozisyonu Ve Aromatik Bileşenler Üzerine Etkisi​

Devam Eden Projeler1. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Ex Situ Korunması (Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı)

2. Halk Elinde Yetiştirilen Hemşin ve Morkaraman Koyunlarının Yapağı Özelliklerinin ve Lanolin Miktarının Belirlenmesi

3. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi (Hemşin Koyunu) 

4. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi (Morkaraman Koyunu -Bingöl)

5. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi (Akkaraman Koyunu -Bingöl)

6. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi  (Akkaraman Koyunu (Şavak) -Erzincan)

7. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi (İspir Keçisi)

8. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ( Hemşin Koyunu/Ardahan)

9. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK)- Olur/Kekikli Köyü)

10. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması ( Artvin/Ardanuç)

11. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Zavot Sığırı / Ardahan)

12. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Gürcü Keçisi /Ardahan)

13. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Kaçkar Keçisi-Artvin/Hopa)

14. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Artvin/Borçka- Camili)

15. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Hemşin Koyunu-Artvin/Ardanuç)

16. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Hemşin Koyunu-Erzurum/Olur)

17. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması ( Hemşin Koyunu-Artvin/Hopa)

18. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması ( Kafkas Arısı- Artvin/Borçka/Camili)

19. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk Elinde Korunması (Kafkas Arısı-Ardahan/Posof )

20. Erzurum İli Arıcılık Faaliyetlerinin Sosyoekonomik Analizi

21.  Erzurum Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Saf Hat Oluşturma ​

''