Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bölümü

​Bölüm Hakkında Çayır-mera konusunda özellikle ıslah ve amenajmana öncelik verilmiş ve bu konuda gerek köy gerekse ülkesel ve bölgesel bazda yürütülen araştırma, demonstrasyon ve geliştirme çalışmaları ile bölge meraları için uygun rehabilitasyon ve amenajman yöntemleri geliştirilmiştir.

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) kullanılarak, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Meralarının sınıflandırılması, ıslaha muhtaç alanların belirlenmesi, erozyon risk haritalarının çıkarılması ve uygun rehabilitasyon yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına yer verilmiştir.

Enstitümüz sorumluluk alanında bulunan illerdeki doğal vejetasyonda bulunan yem bitkilerine yönelik genetik kaynaklarının toplanması, değerlendirilmesi ve Ülkesel gen bankalarında muhafaza edilmesi çalışmaları da yapılmaktadır. Yem bitkilerinde hedeflerimizden birincisini bölgede kaliteli ve verimli çeşitlerin geliştirilmesi oluştururken; ikinci hedefimiz, yem bitkilerini nadas alanlarına ve geleneksel ürün münavebe sistemine sokarak ekiliş alanını genişletmektir.

Yonca ıslah çalışmaları neticesinde, çevresel streslere dayanıklı, yem kalitesi yüksek,  yöreye uyumlu ve yüksek verimli Savaş yonca ve Ömerbey yonca çeşitleri geliştirilerek 2003 ve 2005 yıllarında tescil ettirilmiştir. Çeşitlerimizi bölge tarımına kazandırmak için "Yem Bitkileri Tohumluk Üretimi Projesi" kapsamında orijinal kademede tohumluk üretim çalışmaları devam etmektedir.  Ayrıca yonca ıslahı çalışmaları kapsamında mera kalitesi bozulmuş bölge meralarının ıslahında üsten tohumlamada ve yapay mera tesislerinde kullanılmak üzere mera şartlarına dayanıklı yonca çeşit ıslahı çalışmaları yürütülmektedir.

Korunga ıslah çalışmaları da ot ve mera tipi olmak üzere iki ayrı korunga çeşidi geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Yem kalitesi yüksek yöreye uyumlu Lütfibey ismiyle 2005 yılında  tescil ettirilerek tohumluk üretim çalışmaları yapılmış ve tohumluk üretim hakkı sözleşmesi TİGEM ile yapılarak üretim hakkı devredilmiştir.

Yürütülen adaptasyon çalışmaları ile Macar fiğinin bölgemizde kışlık olarak güvenle yetiştirilebileceği belirlenmiştir. Bu özelliği ile Macar fiği bölgede güzlük ekimi yapılabilen tek yem bitkisidir. Fiğ ıslah çalışmaları ile bölge şartlarına uyumlu, yüksek verimli iki adet Macar Fiği çeşidi 2010 yılında  Aygün ve Doğubeyazı olarak tescil ettirilmiştir. Enstitüde ayrıca Çayır üçgülü ve Aküçgül ıslah çalışmaları sonucunda da iki adet Çayır üçgülü 2008 ve iki adet Aküçgül 2009 yıllarında tescil ettirilerek tohumluk üretim çalışmaları devam   etmektedir.   

Baklagil yem bitkilerinin yanı sıra 2000 yılı itibariyle buğdaygil yem bitkilerinde de ıslah çalışmaları başlatılmış olup, özellikle ot ve mera tipi olmak üzere üç farklı Domuz ayrığı çeşidinin bölge tarımına kazandırılma çalışmaları yapılmaktadır. Domuz ayrığında üç adet  ot tipi çeşit 2015 yılı itibariyle Taya, Ayfam ve Doğuyıldızı Domuz ayrıkları olarak tescil ettirilerek tohumluk üretim çalışmaları yapılmaktadır.

Yürütülen ıslah çalışmalarının yanı sıra yetiştirme tekniği konusunda da çok sayıda proje sonuçlandırılmış ve bir kısmı ise halen devam etmektedir. Özellikle bu konuda enstitüde dış kaynaklı projelerden Tübitak desdekli 2007-2010 yılları arasında "Ulusal mera yönetimi ve kullanımı projesi" kapsamında Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü proje araştırıcılarının bölgenin Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Elazığ, Malatya, Erzincan, Bitlis, Muş, Van, Bingöl, Ağrı illerinde çalışma yapılması planlanmıştır. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  araştırmacıları tarafından yapılmış ve bu çalışma bölgesi toplam 13 ilde 1186 vejetasyon etüdü yapmıştır. "Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi" amacı doğrultusunda, bu yeni teknolojileri kullanarak ülke genelinde bu teknik boşluğu büyük ölçüde doldurmuş, yerel anlamda önemli bir kapasite yaratmış ve kapsamlı bir veri tabanı geliştirerek bundan sonra yapılacak uygulamaların önünü açmıştır.

Dış kaynaklı projeler kapsamında 2015-2017 yılları arası Enstitümüzde halen TÜBİTAK tarafından desdeklenerek yürütülen "Mera tipi çok yıllık yem bitkileri projesi" yürütülmektedir.

Ayrıca,  sorumluluk alanımızdaki illerle Koordinatörlüğümüzde "Mera Islah Projeleri" kapsamında 2016 yılı itibariyle 99 adet mera projesi ile 919.361 da bir alanda mera ıslah çalışmaları yapılmıştır. Her iki yılda bir olmak üzere TİKA, BÜGEM ve TAGEM ortaklaşa "Uluslar Arası Mera Eğitimi ve Semineri" eğitim çalışmaları yürütülmüştür. Bölge Tarım İl Müdürlüklerinde çalışan teknik elemanlara Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Mera Islah ve Amenajmanı konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Bu proje sonucu elde edilen bulgularla çayır, mera ve yem bitkileri ile ilgili bir teknik paket oluşturularak bölge illerine dağıtılmaktadır.Bölüm Personeli Erdal AKSAKAL        Bölüm Başkanı            Tel: 0442 327 14 40 -41 /1019         erdal.aksakal@tarim.gov.tr

S. Emre DUMLU      Zir. Yük. Müh.              Tel: 0442 327 14 40 -41 /1022         sureyyaemre.dumlu@tarim.gov.tr

Mustafa UZUN      Ziraat Mühendisi         Tel: 0442 327 14 40 -41 /1020         mustafauzun@tarim.gov.tr

Murat ATICI              Ziraat Mühendisi        Tel: 0442 327 14 40 -41 /1016        aticimurat@tarim.gov.tr

M. Merve ÖZGÖZ    Ziraat Mühendisi        Tel: 0442 327 14 40 -41 /1020       ​    mustafamerve.ozgoz@tarim.gov.tr

Ayten TAVLAŞ           Zir. Yük. Müh.           Tel: 0442 327 14 40 -41 /1017        ayten.tavlas@tarim.gov.tr

Kadir TERZİOĞLU    Ziraat Mühendisi       Tel: 0442 327 14 40 -41 /1022        kadir.terzioglu@tarim.gov.tr​

Dr. Pınar UYSAL       Ziraat Mühendisi        Tel: 0442 327 14 40 -41 /1021       pinar.uysal@tarim.gov.tr

Hatice CENGİZ         Ziraat Mühendisi        Tel: 0442 327 14 40 -41 /1023       hatice.cengiz@tarim.gov.tr


Bölüm Resimleri 


 


 


 
Sonuçlanan Projeler  

1- Yonca Adaptasyon Denemesi (1984 – 1986)

2-  Yonca Verim Denemesi (1984 – 1988)

3- Bazı Yonca Çeşit Ve Hatlarının Erzurum Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu (1989-1992)

4- Doğu Yoncasından Elde Edilen Hatların Kayseri Ve Bilensoy-80 Çeşitleriyle Mukayeseli Yaş/Kuru Ot Verimleri Ve Kuru Ot Verimlerinin Biçimlere Göre Dağılımı

5- Doğu Anadolu Ekotipinden Sentetik Yonca ( Medicago Sativa L) Çeşidinin Geliştirilmesi

6-Doğu Anadolu'da Entansif Süt İşletmeleri İçin Uygun Bakım Ve Besleme Sistemlerinin Belirlenmesi
7-Uzaktan Algılama Ve Coğrafik Bilgi Sistemleri (Gıs) Kullanılarak, Doğu Ve Orta Anadolu Meralarının Sınıflandırılması, Islaha Muhtaç Alanların Belirlenmesi, Erozyon Risk Haritalarının Çıkarılması Ve Uygun Rehabilitasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi

8-  Doğu Anadolu Şartları İçin Uygun Yem Bitkileri Ve Suni Mera Karışımlarının Tespiti Projesi

9- Erzurum Da Bitkisel Üretim Sistemleri Ve Üretimi Sınırlayan Etmenler

10-  Erzurum İli Çayırlarının Verimliliğini Artırma Olanaklarının Araştırılması Projesi

11-Aküçgülün Buğdaygil Yembitkileri İle Karışımlarının Erzurum Sulu Koşullarındaki Performansları (1991-1996) 

12- Bazı Aküçgül Çeşitlerinin Erzurum Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu

13-Erzurum Ekolojik Koşullarında Ak Üçgül Islahı Çalışması

14-   Erzurum Ekolojik Koşullarında Çayır Üçgülü Islahı Çalışması

15- Buğdaygil Yembitkilerinin Adaptasyonu

16- Erzurum Ve Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Domuz Ayrığı(Dactylis Glomerata) 'Nın Islahı

17-Doğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Sun'i Mera Alanlarında Kullanılacak Uygun Karışım Çeşidinin Tespiti

18- Doğu Anadolu Bölgesi Şartlarında Sun'i Mera Karışım Denemesi

19-Erzurum Ekolojik Şartlarında Geliştirilen Korunga Hatlarında Ot Verimlerinin Belirlenmesi (1986-1988)

 20- Bazı Korunga Hatlarının Erzurum Şartlarına Adaptasyonu (1992-1995)

21- Bazı Korunga (Onobrychis Sativa) Hatlarının Verim Ve Verim Unsurları Yönünden Karşılaştırılması (2001-2004)
22- Korunga (Onobrychis Sativa) Islah Çalışmaları (2003-2007)

23- Ulusal Kullanım Ve Yönetim Projesi (2007-2010)

24-  Erzurum Çat İlçesi Doğal Çayırlarının Verim Ve Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi


Devam Eden Projeler 


 

1. Yonca Islah Çalışmaları

2. Doğu Anadolu Bölgesi Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması

3. Mera Tipi Çok Yıllık Yem Bikileri Islahı Projesi 

4.Korunga Islah Çalışmaları

5.Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi

6.Tek Yıllık Yem Bitkileri Araştırmaları

8.Gazal Boynuzu Islahı Çalışması

9.Buğdaygil Yem Bitkileri Islah Çalışmaları

 • Mera Tipi Domuz Ayrığı Islahı çalışması
 • Koyun Yumağı Islahı çalışması
 • Dağ kelp kuyruğu Islahı çalışması
 • Otlak ayrığı Islahı çalışması
 • Adi parlak ot Islahı çalışması

10.Mera Islah ve Amenajman ProjeleriTescil Ettirilen Çeşitler 
 • ​LÜTFİBEY KORUNGASI​​


Tescil Yılı                  : 2005

Çeşit Sahibi Kuruluş  : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri :

 • Bir yapraktaki yaprakcık sayısı 16
 • Dallanma sayısı 6
 • Gövde  ve yaprak az tüylü
 • Dik habitüslü
 • Bitki boyu 95 cm  (3 yıllık ortalama).
 •  Çiçek rengi pembe

Tarımsal Özellikleri:

 • Soğuk şartlara ve kurağa dayanımı iyi
 • Biçimden sonraki gelişmesi iyi Doğu Anadolu şartlarında 2 biçim vermekte
 • Hastalık ve zararlı dayanımı iyi tesis yılından itibaren en az 4 yıl kesilmemektedir.

Verim Özellikleri:

 •  Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında kuru ot verimi 700  kg/da,
 •   Kuru ot veriminin % 60'ını ilk %40'ını 2 biçimde vermekte

Teknolojik Özellikleri             :  % 95 Kuru madde, % 12,67 Ham protein,% 28,72 Ham selüloz, % 1,83 Ham yağ, % 6,58 Ham kül, % 45,43 Nitrojensiz öz madde.

Hastalık ve Zararlı Durumu   :   İyi

Tavsiye Edilen Bölgeler          : Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

 

 • ARİFE AK ÜÇGÜLÜ (T.repens)

                

Tescil Yılı                    :  2009

Çeşit Sahibi Kuruluş   : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri :

 • Bol  yapraklıdır ve yoğun bir büyüme göstermektedir.
 • Erkenci çeşittir.
 • Bitki boyu 24,2 cm
 • Çiçek rengi beyaz

Tarımsal Özellikleri:

 • Soğuk şartlara dayanımı iyidir.
 • Biçimden sonraki gelişmesi iyidir.
 • Doğu Anadolu şartlarında 2-3 biçim vermektedir.
 • Otlatmaya dayanıklıdır.

Verim Özellikleri:

 • Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında Yeşil ot verimi 5203,6 kg/da  
 • Kuru ot verimi 924,3   kg/da
 • Tohum verimi ortalama 18 kg/da

Teknolojik Özellikleri: 

 • Ham protein oranı % 18,0
 • Ham selüloz oranı %15,8
 • Ham yağ oranı %1,8
 • Ham kül oranı %11,8
 • Organik madde oranı % 78,6

Hastalık ve Zararlı Durumu : Sklerotinya hastalığına ve nematodlara karşı dayanıklılığı  iyi.

Tavsiye Edilen Bölgeler       :  Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

 • ​ AYGÜN MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz )​


Tescil Yılı                    : 13 Nisan 2010

Çeşit Sahibi Kuruluş   : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

 • Çiçek rengi beyaz
 • Çiçeklenmeye başlama zamanı erken
 • Bakla uzunluğu ve genişliği orta
 • Tohum şekli küremsi
 • Tohum büyüklüğü orta
 • Tohum sayısı orta

Tarımsal Özellikleri:

 •  Kışa dayanımı iyi
 • Kurağa dayanımı çok iyi
 •  Tane dökmeye dayanımı orta
 •  Harman olma özelliği iyi

Verim Özellikleri     :

 • Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında Yeşil ot verimi 3500 kg/da    
 • Kuru ot verimi 700  kg/da,
 • Tohum verimi ortalama 160 kg/da

Teknolojik Özellikleri :

 • Ham protein oranı % 16,4-18,9'dir
 • Ham selüloz oranı % 24,5-28,8
 • Ham yağ % 2,2-2,5
 • Bin dane ağırlığı 37,2

Hastalık ve Zararlı Durumu  : Dayanıklılığı İyi

Tavsiye Edilen Bölgeler        :  Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.​

 

 •  DADAŞ ÇAYIR ÜÇGÜLÜ (T.pratense)​


Tescil Yılı                   : 2008

Çeşit Sahibi Kuruluş  : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

 • Bol yapraklıdır ve dallanma sayısı fazladır
 • Sap uzunluğu orta
 • Sap kalınlığı ince
 • Bitki boyu 75 cm 
 • Gövde  ve yaprak az tüylü
 • Çiçek rengi pembe

Tarımsal Özellikleri:

 • Erkenci bir çeşittir
 • Soğuk şartlara dayanımı iyidir
 • Biçimden sonra iyi gelişme gösterir
 • Doğu Anadolu şartlarında 2-3 biçim vermektedir

Verim Özellikleri:

 • Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında Yeşil ot verimi 8000 kg/da    
 • Kuru ot verimi 1612 kg/da
 • Tohum verimi ortalama 35 kg/da

Teknolojik Özellikleri:

 • Ham protein oranı %15,7
 • Ham selüloz oranı %21,0
 • Ham yağ oranı %2,1
 • Ham kül oranı %9,2
 • Organik madde oranı % 81,9 dir

Hastalık ve Zararlı Durumu  : Sklerotinya  ve fusarium hastalıklarına ve zararlılara dayanımı iyidir

Tavsiye Edilen Bölgeler        : Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

 • DOĞUBEYAZI (Vicia pannonica Crantz ) ​


Tescil Yılı                     :   13 Nisan 2010

Çeşit Sahibi Kuruluş    :   Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri :

 • Çiçek rengi beyaz
 • Çiçeklenmeye başlama zamanı erken
 • Bakla genişliği ve uzunluğu orta
 • Tohum şekli küremsi
 • Tohum büyüklüğü orta
 • Tohum sayısı orta

Tarımsal Özellikleri:

 • Kışa dayanımı iyi
 • Kurağa dayanımı çok iyi
 •  Tane dökmeye dayanımı orta
 • Harman olma özelliği iyi

Verim Özellikleri:

 • Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında Yeşil ot verimi 3500 kg/da    
 • kuru ot verimi 750  kg/da,
 • Tohum verimi ortalama 170 kg/da

Teknolojik Özellikleri :

 • Ham protein oranı % 15,8-18,5'dir
 • Ham selüloz oranı % 24-30
 • Ham yağ % 2,3-2,5
 • Bin tane ağirliği 37,5 gr

Hastalık ve Zararlı Durumu :  Dayanıklılığı İyi

Tavsiye Edilen Bölgeler       : Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

 • KARBEYAZI Ak ÜÇGÜLÜ (T.repens


Tescil Yılı                    : 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş   : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri :

 • Bol  yapraklıdır ve sıklık bakımından oldukca iyidir.
 • Erkenci  çeşittir
 • Bitki boyu 23,3 cm
 • Çiçek rengi beyaz

Tarımsal Özellikleri:

 • Soğuk şartlara dayanımı iyidir.
 • Biçimden sonraki gelişmesi iyidir.
 • Doğu Anadolu şartlarında 2-3 biçim vermektedir.
 •  Otlatmaya dayanıklıdır.

Verim Özellikleri:

 • Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında Yeşil ot verimi 4906.9 kg/da    
 •  Kuru ot verimi 887,2 kg/da 
 •  Tohum verimi ortalama 17,3 kg/da

Teknolojik Özellikleri:

 • Ham protein oranı %18,7
 • Ham selüloz oranı %15,3
 • Ham yağ oranı %1,8
 • Ham kül oranı %13,3
 • Organik madde oranı % 77,4

Hastalık ve Zararlı Durumu : Sklerotinya hastalığına ve nematodlara karşı dayanıklılığı  iyi.

Tavsiye Edilen Bölgeler        : Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

 • ÖMERBEY YONCA


Tescil Yılı                   : 2009

Çeşit Sahibi Kuruluş   : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

 •  Ana sap uzunluğu: 70 cm
 •  Ana sap kalınlığı: 2,50 mm
 • Yan dal sayısı:12 adet

Tarımsal Özellikleri  :

 •  Soğuğa ve kurağa dayanıklı
 •  Çok az bir dormant periyoda ihtiyaç duymakta yada tamamen non-dormant
 •  Karın erimesi ile birlikte hızla büyüme
 •   Yüksek regenerasyon kabiliyeti nedeniyle biçimden sonra hızla büyüme
 •  Yıllık üç biçim alınabilmekte, Erzurum'dan biraz daha sıcak yerlerde daha çok sayıda biçim alınması mümkün
 • Daha yüksek ot üretimi

Verim Özellikleri:

 • Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında;
 • Yaş ot verimi 6645.5 kg/da,

 •  Kuru ot verimi 1879.4 kg/da' dır.

Teknolojik Özellikleri           :  % 18 ham protein, % 30 ham selüloz, % 1.80 ham yağ, % 8.8 ham kül, %33.5 Nitrojensiz öz madde, %83.2 organik madde, % 92 kuru madde, % 40.3 ADF, % 44.2 NDF
Hastalık ve Zararlı Durumu : -
Tavsiye Edilen Bölgeler       :  Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar

 SAVAŞ YONCA
Tescil Yılı                    : 30 Nisan2003
Çeşit Sahibi Kuruluş   : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Morfolojik Özellikleri :

 • Çok daha fazla ince içi dolu sap ve yaprak üretmekte,
 • Ana sap daha fazla dallanmakta,
 • Yaprakçıkları daha küçük ve uzun ince
 • Kayseri ve Bilensoy-80 çeşidinden daha fazla YAI (yaprak alan indeksi) oluşturmakta,
 • Bitki boyu 90–95 cm civarındadır (1. biçim).       

Tarımsal Özellikleri  :

 •  Soğuk şartlarda gelişmesini durdurmakta, serin şartlarda çok iyi gelişmektedir,
 •  Erken ilkbaharda Kayseri ve Bilensoy–80 çeşitlerinden yaklaşık 2 hafta geç büyümeye başlamaktadır,
 •  Kısa vejetasyon süresinde çok daha fazla biomas üretmekte,
 •  Biçimden sonra gelişmesi yavaş,

Verim Özellikleri:

 •  Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında kuru ot verimi 1565 kg/da,
 •  Kuru ot veriminin % 85-90'ını ilk 2 biçimde vermekte
 •  Doğu Anadolu Bölgesinde 1400 m' den yüksek yerlerde verimi Kayseri ve Bilensoy-0'den fazladır. 

Teknolojik Özellikleri           : % 19 ham protein, % 26.5 ham selüloz, % 1.98 ham yağ, % 9.5 ham ham kül, % 36.3 nitrojensiz öz madde.

Hastalık ve Zararlı Durumu   : -

Tavsiye Edilen Bölgeler         :Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

 • ​​TAVLAŞ ÇAYIR ÜÇGÜLÜ (T.pratense)


Tescil Yılı                    :  2008

Çeşit Sahibi Kuruluş   : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

 •  Bol yapraklıdır ve dallanma sayısı fazladır
 • Sap uzunluğu orta
 • Sap kalınlığı orta
 • Bitki boyu 85 cm 
 • Gövde  ve yaprak az tüylü
 • Çiçek rengi pembe

Tarımsal Özellikleri:

 • Erkenci bir çeşittir
 • Soğuk şartlara dayanımı iyidir
 • Biçimden sonra hızlı  gelişme gösteri
 • Doğu Anadolu şartlarında 2-3 biçim vermektedir

Verim Özellikleri:

 • Doğu Anadolu Bölgesi şartlarında Yeşil ot verimi 8195.7 kg/da    
 • Kuru ot verimi 1602.2  kg/da,
 • Tohum verimi ortalama 40 kg/da

Teknolojik Özellikleri:

 •  Ham protein oranı %15,4
 •  Ham selüloz oranı %22,0
 •  Ham yağ oranı %2,3
 •  Ham kül oranı %9,7
 •  Organik madde oranı % 81,7 dir

Hastalık ve Zararlı Durumu : Hastalıklarına ve zararlılara karşı dayanımı iyidir

Tavsiye Edilen Bölgeler       : Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

TAYA DOMUZ AYRIĞI( Dactylis glomerata)


Tescil Yılı  : 2015

Çeşit Sahibi Kuruluş: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

 • Bol yapraklıdır ve dallanma sayısı fazladır.Sap uzunluğu uzun,Sap kalınlığı ince,Bitki boyu 98,8 cm  dir.
 • Tarımsal Özellikleri:
 • Erkenci bir çeşittir
 • Soğuk şartlara dayanımı iyidir
 • Biçimden sonra iyi gelişme gösterir
 • Yılda  1-2-3 biçim vermektedir

  Verim Özellikleri:
 • Yeşil ot verimi 2423,0 kg/da    
 • Kuru ot verimi 760,8 kg/da 

  Teknolojik Özellikleri: 
 • Kuru madde  %93.27
 • Ham protein oranı %10,22
 • Ham lif oranı %23,38
 • Ham yağ oranı %1,92
 • NDF     %64,01
 • ADF    % 23,74
 • NYD   %102,3

Hastalık ve Zararlı Durumu: Hastalıklara ve zararlılara dayanımı iyidir.
Tavsiye Edilen Bölgeler: Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.

 


 • ​DOĞU YILDIZI DOMUZ AYRIĞI (Dactylis glomerata)

Tescil Yılı  : 2015

Çeşit Sahibi Kuruluş: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

 • Bol yapraklıdır ve dallanma sayısı fazladır
 • Sap uzunluğu uzun,Sap kalınlığı ince,Bitki boyu 96,7 cm  dir.

Tarımsal Özellikleri:

 • Erkenci bir çeşittir
 • Soğuk şartlara dayanımı iyidir
 • Biçimden sonra iyi gelişme gösterir

Yılda  1-2-3 biçim vermektedir

Verim Özellikleri:

 • Yeşil ot verimi 2449 kg/da    
 • Kuru ot verimi 700,3 kg/da 

Teknolojik Özellikleri:

 • Kuru madde  %93.20
 • Ham protein oranı %12,53
 • Ham lif oranı %28,74
 • Ham yağ oranı %1,75
 • NDF     %68,26
 • ADF    % 38,87
 • NYD   %79,9
Hastalık ve Zararlı Durumu: Hastalıklara ve zararlılara dayanımı iyidir.
Tavsiye Edilen Bölgeler: Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.​


 • AYFAM DOMUZ AYRIĞI (Dactylis glomerata)Tescil Yılı  : 2015

Çeşit Sahibi Kuruluş: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Morfolojik Özellikleri:

 • Bol yapraklıdır ve dallanma sayısı fazladır.
 • ​Sap uzunluğu uzun,Sap kalınlığı ince,bitki boyu 99,5 cm dir

Tarımsal Özellikleri:

 • Erkenci bir çeşittir.
 • Soğuk şartlara dayanımı iyidir
 • Biçimden sonra iyi gelişme gösterir
 • Yılda  1-2-3 biçim vermektedir

Verim Özellikleri:

 • Yeşil ot verimi 2424,6 kg/da    
 • kuru ot verimi 754,7 kg/da 

Teknolojik Özellikleri:

 • Kuru madde  %92.91
 • Ham protein oranı %15,69
 • Ham lif oranı %28,61
 • Ham yağ oranı %2,31
 • NDF     %61,61
 • ADF    % 33,75
 • NYD   %94,5
Hastalık ve Zararlı Durumu: Hastalıklara ve zararlılara dayanımı iyidir.
Tavsiye Edilen Bölgeler: Doğu Anadolu Bölgesi ve benzeri lokasyonlar.


''