Toprak ve Bitki Besleme Laboratuvarı

Toprak Yönetimi Laboratuvarında Yapılan Analizler

Toprak Analizleri :

Standart Toprak Verimlilik Analizi : Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde

Standart Toprak Fizik Analizi :Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı , % nem tayini ,

Değişebilir Katyonlar

Katyon Değişim Kapasitesi

Çözülebilir Katyon ve Anyonlar

Bor (B)

Su Analizleri :

Standart Sulama Suyu Analizi :  ( 11 Analiz)   pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4

Bitki Analizleri :

  • azot -protein analizi
  • nem tayini 
  • adf- ndf analizleri

''