Doku Kültürü

    Patatestes'in (Selanum taberosum L. ) vitro şartlarında mikro yumru elde edilmesinde değişik fotoperiyod uygulamalar ve besin ortamları denenerek uygun şartlar tespit edilmiştir.  Bu veriler doğrultusunda laboratuarımızda , bölgemizde yaygın olarak kullanılan patates çeşitlerinde; virüsten arı başlangıç materyali olan mini yumru stokları meristem kültürü yoluyla üretilmektedir.  Ön elit ve elit kademede talep eden firmalara satılmaktadır.  ​

     Ayrıca ıslah çalışmaları sürecinde bölge verim denemelerinin de  üstün performans göstermiş çeşit adaylarının  meristem kültürü yoluyla çoğaltımı yapılmaktadır.

    Yine bölgemizde yerel olarak üretilen Şamkı ve Olur isimleriyle adlandırılan çeşitler genetik stok amacıyla laboratuarımızda her yıl meristem kültürüyle çoğaltılıp muhafaza edilmektedir.

      Doku Kültürü Laboratuvarımızın yıllık üretim potansiyeli yaklaşık 20 bin adet mini yumrudur. 


                  


                  

''