Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı

​Bölüm Hakkında


Su Yönetimi Bölümünün Vizyonu:

     Sulamanın geliştirilmesi için su kaynaklarını yönetmek suretiyle tarım ürünlerinin kalite ve miktarındaki artışların sürekliliğini sağlamak için uygun koşullar oluşturmak.

Su Yönetiminin Misyonu:

   Su Yönetimi bölümünün sorumluluk alanlarını, sulama sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve yönetimi için uygun teknolojilerin geliştirilmesiyle sulu tarımda performansının artırılması, su kullanım etkinliğinin geliştirilmesi, tuzlu, sodyumlu ve borlu (çorak) toprakların ıslah edilerek tarıma kazandırılması, ekonomik ıslah teknolojilerin belirlenip geliştirilmesi, tuzlu ve alkali topraklarda bitki adaptasyonu ve tuzcul bitkilerin belirlenmesi, sulanan tarım arazilerinde toprakta istenilen tuz dengesini sağlamak amacıyla ekonomik iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi, sulama ve drenaj sistemlerinin optimizasyonu, sulanan arazilerde ıslaklık ve tuzluluk riskinin azaltılmasına yönelik bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve kalibrasyonu, sulama suyu kalitesine bağlı olarak en uygun bitki çeşidinin seçimi ve tarımsal tedbirlerin belirlenmesi, sulama suyu olarak evsel, endüstriyel ve atık suların kalitesini ve yarayışlılık derecelerini saptanması, su kalitesi ve sulama suyu kaynaklarının envanteri ile düşük kaliteli suların sulama amaçlı kullanımına yönelik çalışmaları oluşturmaktadır.

Konumu:

        TAPGEM bünyesinde " Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Fırsat Alanı" içerisinde yer almaktadır.

​Araştırma Konuları:

  • Sulama suyunun verilme zamanı ve miktarını belirlemeye yönelik araştırmalar
  • Sulama rehberleri, bitki su tüketimleri, sulama randımanları, tarla içi su kullanım etkinliği
  • Lizimetre çalışmaları
  • Sulamada drenaj sistemlerinin optimizasyonu,  taban suyu düzey ile ilgili araştırmalar, drenaj boru ve filtre malzemeleri, kapalı drenaj sistemlerinin projelenmesi ve etkinliği,
  • Sorunlu suların sulamada kullanım sınırları ile ilgili araştırmalar
  • Tuzlu-sodyumlu toprakların ıslahı ile ilgili araştırmalar
  • Toprak ıslahında kullanılan ıslah maddeleri ile ilgili araştırmalarBölüm Personeli


Dr. Salih EVREN                 Birim Başkanı       Tel :0(442) 327 14 40/2117        salih.evren@tarim.gov.tr

Erdal DAŞÇI                        Zir. Yük. Müh.       Tel :0(442) 327 14 40/2132        erdal.dasci@tarim.gov.tr

Dr.Talip TUNÇ                     Zir. Yük. Müh.       Tel :0(442) 327 14 40/2133        talip.tunc@tarim.gov.tr

Dr. Erdal GÜNEY                 Zir. Yük. Müh.       Tel :0(442) 327 14 40/2137        erdal.güney@tarim.gov.trBölüm Resimleri 


 

 Sonuçlanan Projeler


1- Erzurum Koşullarında Ayçiçeğinin Su Tüketimi

2- Erzurum Koşullarında Buğdayın Su Tüketimi

3- Erzurum Koşullarında Patatesin Su Tüketimi

4- Erzurum-Pasinler Koşullarında Ş.Pancarı Sulama Suyu Miktarının Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanılarak Saptanması

5- Iğdır Ovası Koşullarında Pamuk ve Ş.Pancarı Üretimin de Sulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

6- Erzurum Koşullarında Ş.Pancarı Azot-Su İlişkileri

7- Iğdır Ovası Koşullarında Ş.Pancarı Azot-Su İlişkileri

8- Iğdır Ova.Pamuk Su Tüketimi ve Son Su Verme Zamanı

9- Iğdır Ovasında Domates Su Gereksinimi

10- Iğdır Ovası koşullarında mısır su tüketimi ve su-verim ilişkileri.

11- Erzurum Ovası koşullarında taze fasulyenin su tüketimi.

12- Erzurum Ovası koşullarında yonca su tüketiminin belirlenmesi.

13- Erzurum koşullarında beyaz baş lahana su tüketimi.

14- Iğdır Ovası koşullarında damla sulama sistemi ile sulanan domateste azot-su ilişkileri

15- Lizimetrelerde buğday için drenaj kriterlerinin saptanması.

16- Iğdır koşullarında mini sprinklerle sulanan mm106 anacına aşılı bazı elma çeşitlerinin sulama programı.


Devam eden Projeler 

1- Erzurum İklim Koşullarında Tartılı Lizimetre İle Bitki Su Tüketimlerinin Ölçülmesi

2- Lizimetrelerde Şeker Pancarı Yetiştiriciliğinde Biyolojik Gübrelemenin Yer Altı Su kalitesi ve Azot Yıkanması Üzerine Etkisi

3- Iğdır Ovası Koşullarında Damla Sulamanın Kayısı Ağaçlarının Gelişimine ve Verimine Etkisi ile Sulama Programının Belirlenmesi

4- Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterileri Kullanarak Şeker Pancarında Su Stresine Dayanıklılığın Araştırılması''