2.1.2018 / Gösterim Sayısı : 1309

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi

Takvim DönemiFaaliyet Konusu

 

18.12.2017-05.01.2018

2018 Yılı Stajyer Kontenjan Branş tablolarının doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi
02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)Staj başvurularının alınması.
02.05.2018 - 11.05.2018

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

 

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.

02.07.2018 – 30.07.20182019 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.
24.09.2018-08.10.20182018 yılı staj uygulamaları gerçekleşmeleri tablosu (EK-3) ve 2018 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgiler tablosunun (EK-1) uygun şekilde işlenilerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

           

SÖZLEŞME İMZALAMADAN ÖNCE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1) Stajyer   öğrencinin   öğrenim  gördüğü  kurumdan   ilgili  birime  hitaben  yazılmış  olan   staj tarihi-süresini   ve staj yapması  uygun  olduğunu  belirtir  yazı,

2) Öğrencinin   öğrenim  gördüğü  kurumdan  alınan fotoğraflı öğrenci  belgesinin  aslı, 

3) 31/05/2006 tarihli   ve   5510   sayılı   Sosyal   Sigortalar   ve   Genel   Sağlık   Sigortası 

Kanunu'nun 87 nci maddesinin birinci  fıkrasının  (e) bendi  gereği,  yapılması   zorunlu  olan  "iş kazası   ve  meslek   hastalığı sigorta   priminin"    stajyerin   bağlı   bulunduğu   öğretim   kurumu tarafından  ödendiğini  gösteren  "SGK  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,

4)  Staj değerlendirme   formu,

5)  1 adet nüfus cüzdanı  fotokopisi, 

6)  2 adet (son altı ay içerisinde çekilmiş) vesikalık  fotoğraf.

7)  Sağlık Raporu "Tehlikeli Sınıfa Dahil Tarımsal Üretim İşletmelerinde Staj Yapması Uygundur" ibaresini içeren İşyeri Hekimi imzalı sağlık raporu.''