29.9.2017 / Gösterim Sayısı : 194

Bağ Entegre Mücadele II. Aşama Hizmetiçi Eğitimi Yapıldı​

#Bağ Entegre Mücadele II. Aşama Hizmetiçi Eğitimi 2017

​  Bakanlığımız 2017 Yılı Hizmetiçi eğitim proğramı kapsamında Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Müdürlüğümüzde 25 -29 Eylül Ağustos 2017 tarihleri arasında Türkiye'nin değişik illerinden katılan 12 teknik elemana Bağ Entegre Mücadele II. Aşama Sertifikalı Eğitimi yapıldı. Eğitim sonunda 11 teknik elemana Bağ Entegre Mücadele Hizmetiçi Eğitim Sertifikası 2 teknik elemana ise katılım belgesi verildi.


Eğitim Programı kapsamında;

- Biyolojik mücadele yöntemlerinin teorik ve pratik olarak anlatılması ve benimsetilmesi, bakanlığın bu konudaki politikalarının anlatılması,

- Biyoteknik mücadele yöntemlerinin teorik ve pratik olarak anlatılması ve benimsetilmesi, bakanlığın bu konudaki politikalarının anlatılması,- Bağcılıkta hasat ve sonrasında dikkat edilecek hususlar,

- Bağ hastalıkları - Bağ zararlıları

Hastalık ve zararlıların teorik ve pratik açıdan tanımı, yönetimi ve mücadelesi, alternatif mücadele yöntemleri, yapılan mücadelelerin etkinliğinin kontrol edilmesi, kimyasal mücadelede dayanıklılığın ve kalıntının önlenmesi, uygulamada karşılaşılan sorunları anlama, değerlendirme, tanılama diğer sorunlarla karşılaştırmalı çözüm önerileri oluşturabilme, örnek alınması ve gönderilmesi.

- Laboratuvar

Temel laboratuar bilgisi, hijyen kuralları ve önemi, hastalık ve zararlıların bitki materyallerinden izolasyonu ve teşhis sürecinin nasıl işlediği,

- Uygulamalı Arazi Çalışması (Yetiştiricilik, hastalık ve zararlılar).

Hastalık ve zararlıların konukçu üzerindeki belirtileri ile tanılanması, yetiştiricilik ve kültürel tedbirlerin uygulamalı olarak anlatılması, saha deneyimlerinin arazide paylaşımı.

Konularında eğitimler verilmiştir.


''