Tübitak Destekli

  • Devam Eden Projeler
  • Sonuçlanan Projeler

 

 

 

Devam Eden Projeler

1. Diferansiyel Termal Analiz Yönteminin Optimizasyonu ve Hızlı Soğuma-Erimenin, Asma (Vitis vinifera L.) Don Töleransı Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK 1001)


 

 

 

 

Sonuçlanan Projeler

1.            Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Çok Yıllık Bitki Türlerinin Kültüre Alınması (Tübitak2009)

2.            Bazı Meyve Türlerine Ait Gen Kaynaklarının Hıgh-Throughput Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması-I

3.  Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. (Tübitak2009)

4.            Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Erzincan Adaptasyonu) (Tübitak2012)

5.            Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Ekonomik Öneme Sahip Bazı Üzüm Çeşit ve Amerikan Asma Anaçları ile Klonlarının Virüsler ve Agrobacterium vitis Yönünden Arındırılması, Tanımlanması ve Yeni Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi (Tübitak2012)

6.            Türkiye Fritillaria L. Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması

7.            Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa Ve Kuraklık Stresine Tolerans Materyallerin Belirlenerek Islah Programlarında Değerlendirilmesi​ 

 

 

''