Yayınlar

1. 1981-2001 yılları arasında yapılan araştırma çalışmalarının özetleri
2. 2002-2009 yılları arasında yapılan araştırma çalışmalarının özetleri
3. 2010-2016 yılları arasında yapılan araştırma çalışmalarının özetleri
4. 137 adet proje sonuç raporu
5. 59 adet broşür, tanıtım kitapçıkları ve tanıtım posterleri
6. Doğu Anadolu Bölgesinin Fritillaria spp. ve Tchihatchewia isatidea Kataloğu
7. Erzincan İlinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Kataloğu


Ulusal Yayın Yapılan Projeler

 

Turak S.  ve A. Arslan, 1994. Erzincan İli Fasulye Ekiliş Alanlarında Kök Çürüklüğüne Sebep Olan Fungal Etmenler Üzerinde Ön Çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı No:24-25 Ankara.

 

Pamir M., M.H. Öz, C. Yalçın,1997. Bazı Elma Anaç- Çeşit Kombinasyonlarının Erzincan Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova.

 

Turak S., S. Albayrak, A. Y. Gökçe ve H.R. Akbaş, 2000. Fasülye Kök Çürüklüğü Hastalığına Karşı Antagonist Trichoderma Türleriyle Mücadele İmkanlarının Araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 40 (1-2).

 

Vurgun H., M. Aksu, M.H. Öz ve B. Karadoğan,1998. Doğu Anadolu Meyve Bağ Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (1994–1998).  Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Cilt 1, s:525-533, Erzurum.

 

Turak  S., S. Karahan  ve A. Arslan, 1994. Erzincan İlinde Karpuzlarda Meyve Çürüklüğüne Sebep Olan Fungal Etmenler Üzerine Ön Çalışmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı No:24-25, Ankara.

 

Çukadar K., ve F. Güngör, 2000. İkinci Ürün Yetiştiriciliğine Uygun Turşuluk Hıyar Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, Isparta.

 

Albayrak, S., B. Karadoğan, S. Turak, A.Y. Gökçe ve Ö. Bozbek, 2002. Erzincan İli Bağlarında Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi Üzerinde Ön Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 42 (1–4): 81–90.

 

Hantaş C., H Alıcı., Ö. Bozbek, H.R. Akbaş ve A. Saltabaş, 2004. Erzincan Şartlarında Patates Böceği ((Col.Chrysomelidae) Leptinotarsa deecemlineata Say.)'nin Patates Bitkisi (Solanum tuberosum)'nde Fenolojiye Bağlı Olarak Verime Etkisi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun.

 

Çakır, E., H. Duran, N. Altın, A. Çolak, H. Aydın, H., Akbaş, Ö. Yeşilova, H. Esen, A. Uçkun, 2004. Türkiye Patates Dikim Alanlarında Patates Kanseri (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.)'nin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun

 

Karadoğan B., M.H. Öz,  S, Albayrak ve E. Öz, Karaerik Üzüm Çeşidinde Farklı Katı SO2 Generatörlerinin Muhafaza Süresi Ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Tekirdağ 2005.

 

Albayrak S., B. Karadoğan, A.Y. Gökçe ve Ö. Bozbek, 2005. Erzincan İli Bağlarında Bağ Küllemesi Etmeni (Uncinula necator (Schw.) Burr.)'nin Kışlama Şeklinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu.

 

Kadıoğlu Z., K. Çukadar, M. Aslay ve H. Alıcı, 2007. Erzincan Koşullarında Isıtmasız Seralarda İkinci Ürün Yetiştiriciliğine Uygun Bazı Sebze Türlerinin Belirlenmesi. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Karadoğan B., M.H. Öz, N.N. Kalkan ve S.Albayrak, 2007. Karaerik Üzüm Çeşidinde Kalsiyum Hidroksit'in Meyve Çatlaması ve Kalitesi Üzerine Etkileri V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Vurgun H.,  H.M. Ünlü, B. Karadoğan, R. Aslantaş, M.H. Öz, A. Doğan, M. Albayrak, M. Pamir ve A.Y. Gökçe, 2007. Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Ve Bağ Genetik Kaynaklarının Araştırılması (1998-2004 yılları Ara Sonuç Raporu) V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Vurgun H., M. Aslay ve M. Pamir, 2007. Erzincan Şartlarında Açıkta Gladiol Yetiştiriciliği Üzerine Araştırma. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Ulukan İ. ve A. Ece, 2007. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Farklı Yerlerden Elde Edilen Değişik Torf Materyallerinin Domates (Lycopersicon  Lycopersicum L.)'te Fide  Kalitesi Üzerine Etkileri. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Ünlü H.M., K.Çukadar, M. Aslay ve Ö. Bozbek,  2007. Erik Çeşit Adaptasyon Denemesi. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Çukadar K., H. Demirel, H.M. Ünlü, M. Aslay ve Ö. Bozbek,  2007. Kayısı Çeşit Seleksiyon  II. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Vurgun H., H.M. Ünlü, M. Aslay, M. Albayrak ve Ö. Bozbek, 2007. Kiraz Çeşit Adaptasyon Denemesi. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Alıcı H., H. Vurgun, K. Çukadar, İ.F. Çakırbay ve H.R. Akbaş, 2007. Erzincan İlinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü Üzerine Araştırmalar. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Kızılcı G., Y.Akça, İ.Esmek ve H.M.Ünlü, 2007 Erzincan ve Gümüşhane İllerinde Tabii Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı (Adaptasyon). V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Gökçe  A.Y., S. Albayrak, 2007. Erzincan'da Yoğun Olarak Yetiştirilen Elma Çeşitlerinde Görülen Alternaria Meyve Çürüklüğü Hastalığı Etmeninin Etiolojisi ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Öz M.H., H. Aygün, S. Soydam, K. Çukadar, M. Bakır, F. Yılmaz, H.M. Ünlü, B. Karadoğan, H. Vurgun,  A. Ergül, 2007. Doğu Anadolu Erik ve Kiraz Gen Kaynaklarının SSR'a Dayalı Moleküler Analizi. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Doğan A. ve M. Güleryüz, 2007. Sakı Elmasında Klon Seleksiyonu. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.    

 

Doğan A., H.Vurgun, G. Kızılcı, H.M.Ünlü ve S. Keskin, 2007. Napthalene Acetic Acid (Naa)'nın Sakı Elma Çeşidinde Hasat Önü Meyve Dökümlerini Önlemede  Uygun Doz ve Uygulama Zamanının Belirlenmesi. V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Burak M., H. Ayanoğlu, M. Akçay, H. Kocataş, Öz M.H, İ. Demirtaş, A.E. Akpınar, Ş. Aslantaş, S. Soydam, C. Yüksel, H. Aygün, M. Bakır, F. Yılmaz, N. Şahin, N. Tan, B. Karadoğan, H. Vurgun,  A. Doğan, G. Öztürk, M. Pektaş, A. Küden, S. Bayazıt, S. Çömlekçioğlu, K. Kazan ve A. Ergül, 2007. Bazı Meyve Türlerine Ait Gen Kaynaklarının Hıgh-Throughput Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması-I V. Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum.

 

Kadıoğlu, Z., 2008. Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği. Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Sayı : 9, Yıl: 3,s. 34-35

 

Kadıoğlu, Z., Aslantaş, R., Albayrak, M., Vurgun, H., Esmek, İ., Albayrak, S., 2009. Erzincan Şartlarında Yaz Dikiminde Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. III. Ulusal Üzümsü Meyve Sempozyumu Kahramanmaraş.

 

Canbay, A., Ö. Bozbek, H. Alıcı ve İ. F. Çakırbay, 2009. Erzincan İlinde Domates ve Hıyar Seralarındaki Önemli Zararlı Akar ve Böcek Türlerinin Belirlenmesi.Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van.

 

Albayrak, S.,  S. Tuncer, B. Karadoğan, Ö. Bozbek ve N. N. Kalkan, 2009. Erzincan İli Bağlarında Bağ Küllemesi Hastalığının Mücadelesinin Yönetimi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van.

 

Bozbek, Ö., Y. Kütük, H. Alıcı, İ. F. Çakırbay ve A. Canbay 2009.  Erzincan'da Elma Pamuklubitinin Yayılışı, yoğunluğu, Parazitoit ve Predatörlerinin Tespiti.  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van.

 

Ulukan, İ., S. Yılmaz, H. R. Akbaş ve H. Alıcı, 2009. Erzincan Yöresinde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araştırılması. Türkiye I. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa.

 

Aslay,M., A.Kandemir, 2009. Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae) Türünün Korunması Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 1,S:1-15, Erzincan.

 

Aslay,M., Vurgun,H.,2010. Erzincan Şartlarında Farklı Dikim Zamanlarına Uygun Karnabahar    Çeşitlerinin Tespit Edilmesi Üzerine Araştırmalar.VIII.Sebze Tarımı Sempozyumu,Van.

Kadıoğlu, Z.,  Çukadar, K., Aslay,  M., Şeker, H., Akbaş,  H. R., Çakırbay, F., 2010. Doğu Anadolu Bölgesindeki Yerel Kavun (Cucumis melo L.) Tiplerinin Karakterizasyon Çalışması. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Van.

 

Ulukan, İ.,   Gürsoy,  A.,  Akkuġ,  F.,  Esringü,  A.,  Güneş,  A.,  Ata,  S.,  Uzun,  O.,  Ataoğlu,  N., Şahin, M., Demirtaş, A., Turan, M., 2010 . Farklı Organik Gübrelerin Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliliğinin Araştırılması.  Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum

 

Esringü, A., Güneş, A., Turan, M., Demirtaş, A., Gürsoy,  A.,  2010. Çorak Alanların Islahında Kimyasal Yöntemler Yerine Bitkisel Islah Yöntemlerin Kullanım Olanakları. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum

 

Aslay, M., 2010. Doğu Anadolu Bölgesinin Fritillaria spp. ve Tchihatchewia isatidea Kataloğu, Erzincan.

 

Aslay, M., Çukadar, K., Ünlü, H.M., Kadıoğlu, Z., Tekşen, M., 2010. Ekim Öncesi Uygulamalar ve Farklı Çimlenme Ortamlarının Tchihatchewia isatidea  Boiss. (Brassicaceae) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin

 

Canbay, A., Ö. Bozbek, H. Alıcı ve İ. F. Çakırbay, 2011. Erzincan İli Örtüaltında Yetiştirilen Domates ve Hıyarlarda Görülen Zararlı Türlerin Tespiti Ve Popülasyon Gelişimi. Bitki Koruma Bülteni, Cilt 51, Sayı 2, Ankara.

 

Albayrak, S., S.Tuncer, B. Karadoğan, Ö. Bozbek ve N.N. Kalkan, 2011. Erzincan İli Bağlarında Bağ Küllemesi [Erysiphe necator Schw. (Uncinula necator Schw.) Burr.] Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Uyarı Modellerinden Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa 101–117, Ankara.

 

Gökçe, A.Y., S. Turak, S. Albayrak ve H. R. Akbaş, 2011. Doğu Anadolu Bölgesinde Meyve Ağaçlarında Sorun Olan Fungal Etmenlerin Tespiti. Bitki Koruma Bülteni, Cilt 51, Sayı 1, Sayfa 45-60, Ankara.

 

Esmek, İ., N. N, Kalkan, B. Karadoğan, H. Vurgun, H. M. Ünlü, M. H. Öz, ve S. Albayrak, 2011. Doğu Anadolu Bağ Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (Ara Sonuç Raporu 2006-2010). Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

 

Kadıoğlu, Z., R. Aslantaş,  M. Albayrak, H. Vurgun, İ. Esmek ve S. Albayrak, 2011. Erzincan Şartlarında İlkbahar Dikiminde Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

 

Çukadar, K., Z. Kadıoğlu, M. Aslay, İ. Ulukan ve H.R. Akbaş, 2011. Doğu Anadolu Bölgesindeki Yerel Biber Tiplerinin Toplanması ve Karakterizasyonu. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

 

Esmek, İ., G. Kızılcı, B. Karadoğan ve N. N. Kalkan, 2011. Bazı Böğürtlen(Rubus fructicosus L.) Çeşitlerinin Erzincan Yöresine Adaptasyonu. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

Kalkan, N. N., B. Karadoğan ve D. D. Karataş, 2011. Karaerik Üzüm Çeşidinde  2007-2008 Yılı Şiddetli Kış Soğuklarının Oluşturduğu Etkilerin İncelenmesi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

 

Çukadar, K., M. Aslay, Z. Kadıoğlu ve H.R. Akbaş, 2011. Kemaliye Biberinin Seleksiyon Yoluyla Islahı. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

 

Vurgun, H., H.M. Ünlü, R. Aslantaş, S. Keskin, Z. Kadıoğlu, İ. Esmek, M. H. Öz, B. Karadoğan, N. N. Kalkan, M. Pamir, Ö. Bozbek, S. Albayrak ve Gökhan Kızılcı, 2011. Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Genetik Kaynaklarının Araştırılması (2005-2010Yılları Ara Raporu). Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

 

Aslay, M.,  K. Çukadar ve Z. Kadıoğlu, 2011. Farklı Dikim Sıklıklarının Çiriş (Eremurus spectabilis(bieb.))'te Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa.

 

Kaya, E., Aslay, M. Medeniyetlerin Gözdesi Ters Laleler. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi. Ocak-Mart 2012:56-58.M

 

Özel, N., Şat, İ. G., 2012. Doğal Bitki Kaynaklarımızdan Seçmeler: Yarpuz ve Çiriş. Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

 

Özel, N., Şat, İ. G., 2012. Maviyemiş'in Antioksidan Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu; 3-5 Ekim, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

 

Çukadar, K., Dursun, A., 2012. Erzincan İli Domates (Lycopersicon Esculentum L.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu. IX. Sebze Tarım Sempozyumu, Konya.

 

Bozbek, Ö., 2012. Erzincan İlinde Elma Ağaçlarında Görülen Coccoıdea (Hemıptera) Türleri İle Bunların Parazitoit Ve Predatörleri  (Yüksek Lisans) www.yok.gov.tr

 

Canbay, A., 2012. Erzincan İlinde Elma Ağaçlarında Zarar Yapan Archips Spp. (Yaprakbüken Türleri) (Lepıdoptera: Tortrıcıdae)'Nin Tespiti İle Önemli Türün Biyolojisi Ve Parazitoitlerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans) www.yok.gov.tr

 

Kütük, Y., 2012. Erzincan İlinde Kirazlarda Zarar Yapan Aphididae (Hemiptera) Türleri İle Bunların Parazitoit ve Predatörleri (Yüksek Lisans) www.yok.gov.tr

 

Karabıçak, Y., 2012. Armut Ağaçlarında Ateş Yanıklığı Etmeni Erwinia Amylovora'ya Karşı Bakteri Uygulamaları İle Biyolojik Mücadele İmkânlarının Araştırılması Yılmaz (Yüksek Lisans) www.yok.gov.tr

 

Vurgun, Hüseyin., 2013. Doğu Anadolu Bölgesi Elma Genotiplerinin Morfolojik  Karakterizasyonu (Yüksek Lisans) www.yok.gov.tr

 

Öz, M. Hüsrev., 2013. Doğu Anadolu Bölgesi Armut Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu (Yüksek Lisans)  www.yok.gov.tr

 

Aslay, M., Çukadar, K., Ünlü, H.M., Kadıoğlu, Z.,  Tekşen, M., Kaya, E., Doğu Anadolu Fritillaria'larının Kültür Şartlarına Adaptasyonu V. Süs Bitkileri Kongresi. 6-9 Mayıs, 2013 YALOVA

 

Kazaz, S., Karagüzel, Ö., Kaya, A,S., Aydınşakir, K., Erken, K., Erken, S., Gülbağ,F., Zeybekoğlu, E.,Haspolat, G., Hocagil, M., Saraç, İ,Y., Bozdoğan, E.,Altun,B., Aslay, M., Rastgeldi, U. Türkiye Kesme Çiçek Sektörünün Ürün Desenlerine Göre İller ve Bölgeler Düzeyindeki Durumu. V. Süs Bitkileri Kongresi.6-9 Mayıs, 2013 YALOVA

 

Kaya, E., Şener, B., Oğraş, T., Erken, K., Aslay, M., Saraç., İ, Y., Rastgeldi, U., Hocagil, M., Türkiye Geofitlerinin Etkin Değerlendirilmesi. V. Süs Bitkileri Kongresi.6-9 Mayıs, 2013 YALOVA

 

Canbay A. ve G. Tozlu, 2013. Erzincan ilinde elma ağaçlarında zarar yapan Archips (Lepidoptera: Tortricidae) türlerinin tespiti, popülasyon değişimleri ile önemli tür Archips rosana (L., 1758)'nın biyolojisi. Türk. entomol. derg., 2013, 37 (3): 305-318                                                                                                                                                                                    

 

Öztürk B., S. Keskin, K. Yıldız, Ö. Kaya, K. Kılıç ve M. Uçar, 2013. Erzincan Koşullarında Yetiştirilen 'Ak Sakı' Elma Çeşidinin Depolama Performansı Üzerine Hasat Öncesi Naftalen Asetik Asit ve Aminoetoksivinilglisin Uygulamalarının Etkileri. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, Tokat.

 

Kadıoğlu, Z. 2014. Erzincan İlinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Kataloğu, Erzincan.

 

Özel, N., Şat, İ. G., 2014. Fonksiyonel Gıda Bileşenleri Açısından Sebzelerin Değerlendirilmesi. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, 02-04 Eylül, Tekirdağ.

 

Özel, N., Şat, İ. G., 2014.  Kırsal Kalkınmada Kadın Girişimciliği Üzerine Geleneksel Gıda Üretimi İlişkisi Ulusal 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu . 17-19 Nisan, Adana.

 

Kadıoğlu, Z., Çukadar, K., Aslay, M., Kalkan, N. N., Vurgun, H., Ertürk, N., Kandemir, A., 2014. Erzincan İlinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti. Erzincan İlinin Doğal Bitki Potansiyeli Ve Sürdürebilir Kullanım Olanakları Çalıştayı Bildiriler Kitabı

 

Kadıoğlu, Z., Kandemir, A.,  Çukadar, K., Aslay, M., Kalkan, N. N., Vurgun, H., Ertürk, N., 2014. Erzincan İlinde Doğal Peynir Mayası Yapımında Kullanılan Yabani Bitki Türleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir.

 

Kadıoğlu, Z., Çukadar, K., Kandemir, A., Aslay, M., Kalkan, N. N., Vurgun, H., Ertürk, N., 2014. Erzincan İlinde Baharat Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti Ve Kullanım Şekilleri. II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Yalova.

 

Karabıçak, Y. ve Kotan, R., 2014. Armut Ağaçlarında Ateş yanıklığı Etmeni Erwinia amylovora'ya Karşı Bakteri Uygulamaları Biyolojik Mücadele İmkânlarının Araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 54 (4): 355-370.

 

Keskin, N., Keskin, S., Çavuşoğlu, Ş., Şevgin, N, Kunter, B., Karadoğan, B., Kalkan, N., N., 2015. Karaerik (Cimin) Üzüm Çeşidinde Hasat Sonrası Uv-C ve Sıcak Su Uygulamalarının Meyve Kalitesi ve Soğukta Muhafaza Üzerine Etkileri. Gap VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan - 01 Mayıs 2015, Şanlıurfa.

 

Ertürk, N., Demir, İ., 2015. Lahana Tohumlarında Soğuk Zararının Oluşumunda Eşik Nem Değerinin Saptanması, VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale.

 

Alaserhat, İ. ve Canbay, A., 2015. Erzincan İlinde Yetiştirilen Biberlerde Zararlı Yaprakbiti Türleri, Parazitoit ve Predatörleri İle Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale.

 

Canbay, A., Alaserhat, İ. ve Tohma, Ö., 2015. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Domates Alanlarında Zararlı Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) ve Doğal Düşmanlarının Popülasyon Takibi. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale.

 

Özel, N., 2015. Resveratrol'ün Doğal Antioksidan Olarak İşlevi ve Biyosentezi. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale. 

 

Özel, N. ve  Şat,.İ. G. 2015. Bazı Böğürtlen (Rubus fructicosus L.) Çeşitlerinin Antioksidan Özellikleri. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale.

 

Ünlü, H.M., Ercişli, S., 2015. Bazı Şeftali (Prunus persica L.) Çeşitlerinin Erzincan Ovasına Adaptasyonu ve Performanslarının Belirlenmesi. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale.

 

Karadoğan, B.,  Kalkan, N., N., ve Albayrak, S., 2015. Karaerik Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale. 

 

Aslay, M., 2015. Tescil Edilmiş Ters Lale Süs Bitkisi Çeşidi '' Doğu Güneşi''. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale. 

 

Keskin S., Öğlek H. Ş., Esmek İ., Dorukoğlu E., Kızılcı G., 2015. Kayısı Çöğür Anaç Seçimi  I

(Erzincan Lokasyonu). VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale. 

 

Alaserhat, İ., Güçlü, Ş. ve Canbay, A., 2015. Erzincan ve Gümüşhane İllerinde Kuşburnu (Rosa spp.) Bitkisinde Bulunan Aphididae (Hemiptera) Türleri ile Bunların Parazitoit ve Predatörleri. Ulusal Tarım Kongresi, 29-31 Ekim 2015, Afyon.

 

Canbay, A., Alaserhat, İ. ve Tohma, Ö., 2015. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)'nın Tespiti, Konukçuları, Yayılış Alanları ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi, 29-31 Ekim 2015, Afyon.

 

 

Uluslararası Yayın Yapılan Projeler

 

Çakır, E., H. Duran, N. Altın, A. Çolak, H. Aydın, H., Akbaş, Ö. Yeşilova, H. Esen, A. Uçkun, and B. Güler, 2005. Potato wart disease survey in Turkey. 2005 OEPP/EPPO, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 35, 489–490

 

Özgen, M., M. Güneş, Y. Akça, N. Türemiş, M. Ilgın, G. Kızılcı, Ü. Erdoğan, and S. Serçe. 2009.  Morphological characterization of several Morus sp. from Turkey. Horticulture Environment and Biotechnology. 50(1):9-13.

 

Aslay, M., K. Çukadar, Z. Kadıoğlu, H. M. Ünlü, M. Tekşen, E. Kaya. Cultivation Studies on Fritilaria Michailovskyi Fomin (Liliaceae) Species, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey 28 March-01April, 2012

 

Karakaş M, Ö., Türktaş, M.,  Genişel, H., Aslay, M.,  Ertuğrul, F., Oğras, T., Kaya, E. Taxonomical Investigations on two Geophytes distributed in Turkey. 15Th European Congress on Biotechnology-İstanbul. 23 - 26 Eylül 2012

 

Budakoglu,E.,  Sevim, D., Senol, F.S., Erdogan Orhan,İ.,  Sener, B.,  Kaya,E., Aslay, M., Kesici, A., Rastgeldi, U. - Studies on Anticholinesterase and Antioxidant Effects of 8 Samples of Fritillaria  L. Genus of Turkish Origin , "10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences    (ISOPS 10)", Ankara-Turkey. 26-29 Haziran 2012.

 

Sevim,D., Budakoglu, E., Sezer, F., Senol,  Kaya, E.,  Erken, K.,  Aslay, M.,  Saraç, Y. İ., Rastgeldi, U., Hocagil, M.M., Orhan, İ.E, Sener, B.  Studies On Antioxidant Activities Of Some Geophytes Growing In Turkey / 9th IUPAC International Symposium of Chemical Biology and 8thInternational Symposium of Chinese Medicinal Chemists, Beijing-China. 24-30 Ağust 2012.

 

Turktas, M., Aslay, M., Kaya, E.,  Ertugrul, F. Molecular characterization of phylogenetic relationships in Fritillaria species inferred from chloroplast trnL-trnF seguences. Turkish Journal of Biology (2012) 36: 552-560

 

Tuncer S. , Eken C. Anastomosis Grouping of Rhizoctonia solani and Binucleate Rhizoctonia spp. Isolated from Pepper in Erzincan, Turkey vol 49/2013 No 3 127-131-Plant Protection Scince.

 

Eken C., Tuncer S., Genç T., Kadıoğlu Z.  Bal Arıları (Apis mellifera L.)'nın Bitki Hastalıkları İle Biyolojik Mücadelede Kullanımı. V. Marmara Arıcılık Kongresi 4-6 Nisan 2013. Bursa

 

Eken C., Tuncer S., Genç T., Kadıoğlu Z.  Çileklerde Kursuni Küf (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) Hastalıgıyla Biyolojik Mücadelede Antagonistleri Yaymada Vektör Olarak Bal Arıları (Apis mellifera L.)'nın Kullanımı. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi 2-5 Nisan 2013. Antalya.

 

Heikki H., O. Boecking, A. Cokl, B. Cotes, C. Eken, R. Karise, J. Krajl, B. Maccagnani, M.H. Ingeborg, V. Mommaerts, M. Mänd, G. Smagghe, N. Söderlund, S. Tuncer, E. Veromann and P. Witzgall, 2013. BICOPOLL: Targeted Precision Biocontrol and Enhanced Pollination 64.Uluslararası Bitki Koruma Sempozyumu Belçika.

 

Metin, Ö, K., Türktaş, M., Aslay,M., Kaya E. Evaluation of genetic relationship between Fritillaria species from Turkey's flora using fluorescent-based AFLP, Turkish Journal of Biology. 37, 273-279, 2013.

 

Karakaş M., Ö., Türktaş, M., Aslay, M., Kaya, E. Evaluation of the Genetic Relationship Between FritillariaSpecies From Turkey's Flora Using Fluorescent-based AFLP.Turkish Journal of Biology (2013)37:273-279

 

Aslay, M., Tekşen, M., Cukadar, K., Ünlü, H,M., Kadıoğlu, Z.,  Kaya, E. Morphology and Germination of Tchihatchewia isatidea Boiss. (Brassicaceae). Botany Research Journal (2013) 6: 6-8.

 

Halasz J., A. Hegedüs, B. Szıkrıszt, S. Ercişli, E. Orhan ve H.M.Ünlü, 2013. The S-genotyping of wild-grown apricots reveals only self-incompatible accessions in the Erzincan region of Turkey. Turkish Journal of Biology (2013) 37: 733-740

 

 

Alaserhat, İ. and Gültekin, L., 2014. Investigation of the morphology, biology and infestation of Mecorhis ungarica (Herbst, 1783) (Coleoptera: Rhynchitidae) associated with rosehip plants (Rosa spp.). Türk. entomol. derg., 38 (2): 157-172.

 

Ulukan, İ., Yılmaz, S., Alıcı, H., Akbaş, H.R., 2014. Erzincan Yerel Kuru Fasulye Islah Çalışmaları. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül Diyarbakır.

 

Eken, C. and S. Tuncer, 2015. In vitro studies on the potential for biological control of Rhizoctonia solani on pepper by binucleate Rhizoctonia. IPM Innovation in Europe (14-16 January, 2015, Poznan (Poland);

 

Eken, C., S. Tuncer, Z. Kadıoğlu and T. Genç, 2015. Honeybee dispersal of the biocontrol agent Clonostachys rosea f. catenulata J1446: effectiveness in suppressing Botrytis cinerea on strawberry under field conditions. The "principal mode of action" of micro-organisms as agents between fertilization and plant protection (12-13 March, 2015, Berlin-Germany):22.

​ 


''