5.8.2014

Tanıtım

  • ​Tarihçe
  • Vizyonumuz-Misyonumuz
  • Çalışma Konuları
  • Kurum Envanteri

 

 

 

Tarihçe

Erzincan-Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1.8.1986 tarihli olurları ile (mülga) Bahçe Kültürleri Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (mülga) Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün birleşmesi ile kurulmuş ve 1.5.1987 tarihlerinde yeni ismiyle çalışmalarına başlamıştır.

03/06/2011 tarih ve 639 Sayılı KHK ile Bakanlığımızın adı; "GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI" Genel Müdürlüğümüzün adı; "TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" Kurumumuzun İsmi ise; "BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ" olarak değiştirilmiştir.

    Müdürlüğümüz T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı bir kuruluştur.


 Enstitümüzü oluşturan (mülga) kuruluşlarının geçmişleri şöyledir.


 Bahçe Kültürleri Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
1927 yılında "Tali Mıntıka Mektebi" adı altında ilk defa kurulmuş daha sonra
-"İpekböcekçiliği Üretme İstasyonu"
-"Eğitmen Yetiştirme Mektebi"
-"Deneme Üretme İstasyonu" adları altında faaliyet göstermiş, daha sonra 1939 yılında Bahçeliköy'de kurulmuş olan fidanlık ile birleştirilmiştir. 1961 yılında "Bölge Ziraat Okulu" olarak yeniden yapılanmaya gidilmiştir. 1983 yılında ise "Ziraat Okulu" kapatılarak "Bahçe Kültürleri Araştırma Üretim ve Eğitim Merkezi" haline dönüştürülmüştür.


Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
    1977 yılında "Ziraat Okulu" arazisi üzerindeki yapılan binalarda faaliyete geçen Enstitü: Bitki hastalık ve zararlıları konularında Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Sivas, Gümüşhane ve Tunceli illerinde başarılı faaliyetlerde bulunmuştur.

 

 

 

 

Vizyonumuz-Misyonumuz  

Kurumumuz evrensel nitelikte bilgi ve teknolojileri kullanarak üretmek, bölge ve ülke tarımında karşılaşılan problemleri çözmek için araştırmalar planlamak, yürütmek ve sonuçlarını uygulamaya aktarmayı kendine "VİZYON" edinmiştir.

Belirlemiş olduğumuz bu vizyon çerçevesinde paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, ülkemize kaynak ve değer yaratan örnek bir kuruluş olmayı kendimize "MİSYON" edindik.

 

 

 

 

Çalışma Konuları

Bölgesel Görev Alanı:Erzincan, Erzurum, Malatya, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Sivas, Tunceli,
Görev Konuları:Meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, süs bitkileri, yemeklik tane baklagiller, tıbbi aromatik bitkiler, bitki sağlığı ve toprak su kaynakları;
1-Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

2-Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,

3-Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşitlerin tescil edilmesini ve ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak,

4-Sahibi olduğu çeşitlerde sertifikasyona esas olacak 1 ve 2 no'lu parselleri oluşturmak, baz materyali muhafaza etmek, talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım materyali aktarmak,

5-Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, başta kuşburnu ve dut olmak üzere bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak,

6-Doğu Anadolu Bölgesine hitap etmek üzere sertifikalı meyve fidanları üretmek,

7-Doğu Anadolu Bölgesinde hububata ait önemli zararlılardan olan süne ve kımıl başta olmak üzere yürütülen mücadelelerde görev almak,

8-Zararlı organizmalarla ilgili zirai mücadele teknik talimatları ve standart ilaç deneme metotlarının hazırlanmasında görev almak,

9-Kültür bitkilerine arız olan zararlı organizmaların teşhisini, yayılışlarını, yoğunluk ve zarar düzeylerini tespit etmek,

10-Zararlı organizmaların biyolojilerini, biyo-ekolojilerini ve epidemiyolojilerini inceleyerek en etkili ve en ekonomik mücadele metotlarını ortaya koymak ve uygulama kuruluşları aracılığıyla üreticiye iletmek,

11-Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

12-Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

13-Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak.

Müdürlüğümüz meyve, sebze, süs bitkileri, bağcılık konusunda yetiştirme teknikleri, ıslah ve genetik, ile hastalık ve zararlılar konusunda gerekli araştırma projelerini yürütmek ve sonuçlandırmak suretiyle, yeni çeşitlerin bölge tarımına kazandırılmasını sağlamak, entegre mücadele yöntemleriyle doğal dengeyi korumak, bölgede sorun olan hastalık ve zararlılarla etkin mücadelede bulunmak suretiyle bölge ekonomisine olumlu yönde katkı sağlamak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Enstitümüzün Zirai Mücadele konusunda bölgesel sorumluluğu bulunmakta olup, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli illerinde Hastalık ve Zararlılarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmakta İl Müdürlükleri ile gereken temaslar kurulmakta ve Zirai Mücadele konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Enstitümüz Ağrı ili ve ilçelerinde süne sürvey tarihlerinin belirlenmesi, sonuçlarının kontrol edilmesi, ilaçlamaya başlama zamanının il müdürlüğü ile birlikte tespit edilmesi ve il müdürlüklerinin çözümlenmesini istediği konularda yardımcı olmak üzere koordinatör enstitü olarak görev almaktadır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce verilen görev gereği Ağrı ilinde süne mücadelesi ve Doğu Anadolu Bölgesinde patates kanseri hastalığı sürveyi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Yine Doğu Anadolu Bölgesinde patates ihracatına yönelik karantinaya tabi hastalıkların analizlerini yapma yetkisi Enstitümüze verilmiştir.
Ayrıca Bahçe Bitkileri Islahı ve Yetiştirme konusunda; Erzincan, Erzurum, Malatya, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Sivas, Tunceli, Müdürlüğümüzün sorumluluk sahasındadır.

Yetiştiricilik konusunda ise Erzincan, Trabzon, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Iğdır, Bayburt ve Ardahan illerinin fidan talepleri karşılanmak üzere TÜGEM tarafından Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir.

Enstitümüze ait laboratuvarda araştırma çalışmalarında fiziksel ve kimyasal analizler (sçkm, asitlik, indirgen şeker, toplam şeker, protein, vitamin C, kükürt, sertlik, renk, hacim, vb..), toprak ve yaprak analizleri (N,P,K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, tuz, pH, Organik Madde, EC, bünye,kireç), hastalık (fungal ve bakteriyel) ve zararlı teşhisleri yapılmaktadır. 

 

 

 

 

Kurum Envanteri

16 kişilik bir misafirhaneye,

46 adet lojmana,

100 kişilik bir yemekhaneye,

1900 m2 plastik ve cam seraya, baraka, ambar, garaj, jeneratör binası gibi kapalı alana sahiptir.

Personel Durumu

Müdür: 1

Müdür Yardımcısı: 1

Mühendis: 22

Tekniker-Teknisyen: 10

Laborant: 6

Genel İd. ve Yrd. Hiz.: 5

Güvenlik Görevlisi: 5

Daimi İşçi: 22

Geçici Personel: 4

Geçici İşçi: 18

TOPLAM: 9​4

Kurumumuzun üretimini değerlendirmek üzere 969 sayılı yasa ile kurulan döner sermaye işletmemiz mevcuttur.

Arazi Varlığı 

Müessesemizin arazisi 2 ayrı yerde olup toplam 1110 dekar arazi mevcuttur.

Merkez arazisi 885 dekar, sulu, 1. sınıf

Bahçeliköy (15km Mesafede) 225 dekar, kısmen sulu

Taşıt Varlığı

Midibüs 1 adet

Pikap 3 adet

Taksi 3 adet

Traktör 5 adet

 

Kurumumuzun İdari Yapılanması

 

Yayınlarımız

1981-2001 yılları arasında yapılan araştırma çalışmalarının özetleri,

2002-2009 yılları arasında yapılan araştırma çalışmalarının özetleri

123 adet sonuç raporu,

56 adet çiftçi broşürü yayınlanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesinin Fritillaria spp. ve Tchihatchewia isatidea Kataloğu

Erzincan İlinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki TürlerininKataloğu.

Eğitim Çalışmaları

Sorumluluk alanımıza giren illerdeki Tarım İl Müdürlüklerinin teknik elemanlarına ve talep edildiğinde çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Araştırma Çalışmaları

2016 yılında 37 adet proje yürütülmüş olup, 9 adedi sonuçlandırılmıştır. 2017 yılında ise bunlara ilaveten 3 adet yeni proje teklifi yapılmıştır.

Laboratuar Çalışmaları

Toprak Analizleri (Kapsam 1)
Yaprakta makro ve mikro element tayini
Sulama suyu analizleri (Kapsam 3)
Hastalık Teşhisleri
Zararlı Teşhisleri
Müdürlüğümüze ait laboratuvarda araştırma çalışmalarında fiziksel ve kimyasal analizler (sçkm, asitlik, indirgen şeker, toplam şeker, protein, vitamin C, kükürt, sertlik, renk, hacim, vb..), toprak ve yaprak analizleri (N,P,K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, tuz, pH, Organik Madde, EC, bünye,kireç), hastalık (fungal ve bakteriyel) ve zararlı teşhisleri yapılmaktadır


 

 

 

''