5.8.2014

Eğitim

  • ​Hizmet İçi Eğitim
  • Staj

 

 

 

Hizmet İçi Eğitim

2017 YILI EĞİTİM PROGRAMI
   Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecek olan 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programları Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS) vasıtasıyla http://hiebis.tarim.gov.tr  veya http://egitim.tarbil.org/TARBIL/​ adresi üzerinden yayınlanacak olup Hizmet İçi müracaatlarda bulunmak isteyenlerin bu sistem üzerinden müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Staj

Staj Başvurusu

2017 yılı yaz döneminde Enstitümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin Enstitümüze resmi yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

​ 

STAJ SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1 – Stajyer öğrenciler arazi günleri dışında saat 08:00 – 17:00 arası Enstitü'de görevli oldukları birimde bulunmakla yükümlüdürler.
2 – Stajyer öğrencilerin sevk ve idaresi Zir. Müh. Harun ALICI (staj sorumlusu) tarafından yapılacaktır.
3 – Staj saatlerinde, öğrencilerin ilgili staj sorumlusunun izni olmadan herhangi bir yere gitmemeleri gerekmektedir. Stajyer öğrenciler mazeretli oldukları günleri bir gün öncesinden staj sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Staja belirtilen sürelerde aralıksız olarak (yakınlarının ölümü, afet vb durumlar dışında) devam edilmelidir. Aksi takdirde stajları geçersiz sayılacaktır. 
4 – Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları yerin üst düzey yetkilisinin sorumluluğundadırlar. Bulundukları yerin yetkilileri ve ilgilileri tarafından konuyla ilgili verilen işleri zamanında ve tekniğine uygun bir şekilde yapmak zorundadırlar
5 – Staj defteri zamanında doldurulacak ve imzalatılacaktır.
6 – Öğrenciler staja uygun günlük kıyafetlerle gelmelidirler (Arazi Kıyafeti).
7 – Öğrencilerin arazi çalışmalarını engelleyecek bir sağlık sorunu bulunması halinde bu durumlarını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşunun raporu ile teyit etmeleri gerekmektedir.
8 – Stajyer öğrenciler arazi çıkış günlerini haftalık arazi programına göre staj sorumlusundan öğrenecek ve araziye gidecekleri gün ve saatleri, arazi programını araziye birlikte gidecekleri Teknik elemana teyit ettirecekler.
9 –Her öğrenci yukarıda belirtilen bu kurallara uymakla yükümlü olup aksi takdirde stajları geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

''