5.8.2014

Tagem Destekli

  • ​Devam Eden Projeler
  • Yeni Projeler
  • Sonuçlanan Projeler

 

 

 

​Devam Eden Projeler

 

BİTKİ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ

1 Erzincanda Örtüaltında Yetiştirilen Domateslerde Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) Hastalığına Karşı Biyolojik Mücadele İmkânlarının Araştırılması (Doktora Projesi)
2 Erzincan İlindeki Bağ Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi 
3 Erzincan İlinde Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Hastalığı (Alternaria solani)nin Mücadelesinde P-DAY Modelinin Modifikasyonu II.
4 Erzincan İlinde Sebzelerde Görülen Aphididae (Hemiptera) Türleri, Parazitoit ve Predatörleri ile Önemli Türün Populasyon Gelişiminin İzlenmesi
5 Doğu Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi Ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar
6 Erzincan İli Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyvesineği Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera:Tephinitidae)’nin Konukçuları, Yayılışı, Bulaşıklık Oranı, Parazit ve Predatörlerinin  Tespit Edilmesi
7 Erzincan İlinde Kiraz ve Vişnelerde Zararlı Kiraz sineği [Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae)]’nin Yayılışı, Popülasyon Yoğunluğu ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi
8 Fasülye Kök Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Arbüsküler Mikorizal Fungusların Kullanım Olanaklarının Araştırılması
9 Erzincan ve Tunceli İllerinde Bağ Alanlarında Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi
10 Ülkesel Süne Mücadele Projesi (GKGM)
11 Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Projesi (GKGM)
BAKLAGİL VE TIBBİ BİTKİLER BÖLÜMÜ
12 Ülkesel Kuru Fasulye Denemeleri  (Bölge Verim Denemesi) Erzincan Lokasyonu
13 Ülkesel Kuru Fasulye Denemeleri (Çeşit Verim Denemesi) Erzincan Lokasyonu
14 Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi
15 Erzincan Yöresi Kuru Fasulye Islah Çalışmaları
16 Doğu Anadolu Bölgesi Asma Genetik Kaynakları 
17 Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti
18 Doğu Anadolu Sebze Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
SEBZE VE SÜS BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
19 Allı Gelin (Tchihatchewia isatidea Boıss.) Bitkisinin Çeşit Islahı ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması
20 Evelik (Rumexcrispus ) ve Kuzukulağı (Rumexacetosella) Türlerinin Teksel Seleksiyon Yöntemiyle Islahı
21 Türkiye Fritillaria L. Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması
MEYVE VE BAĞ BÖLÜMÜ
22 Erzincan ve Gümüşhane İli Dutlarının (Morus spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı II
23 Kayısı Çöğür Anaç Seçimi 3 (Erzincan Lokasyonu)
24 Hasanbey Kaysı Çeşidinde Klon Seleksiyonu II
25 Klonal Elma Anaçlarının Geliştirilmesi
26 Meyve Suyu Sanayisine Uygun Zerdali Tiplerinin Belirlenmesi
27 Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Genetik Kaynaklarındaki Bazı Elma Genotiplerinin Meyve Suyu Sanayine Uygunluğunun Araştırılması
28 Erzincan İlindeki Sofralık Geçci Zerdali Tiplerinin Seleksiyonu
29 Yerli ve Yabancı Ticari Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi  (Erzincan Adaptasyonu)
30 Erzincan İlinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretimine Yönelik Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi

Yeni Projeler 

YENİ TEKLİF PROJELER-2017

1. Kaysı Çöğür Anaç Seçimi III (Erzincan Lokasyonu)

2. Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti 

3. Allı Gelin (Tchihatchewia isatidea Boıss.) Bitkisinin Çeşit Islahı ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması  

 

 

Sonuçlanan Projeler

 

1 Erzincan Bölgesi Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarının Böcek Kökenli Zararlıları Tanınmaları Ve Önemlilerinin Zararlılık Durumları Üzerinde Araştırmalar Y.LİSANS
2 Doğu Anadolu Bölgesi Pamuk Tarlalarında Faunistik Sürvey Çalışmaları (1981)
Çilek Çeşit Verim Denemesi
3 Doğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Hastalık Yapan Fungal Etmenlerin ve Yayılış Alanlarının Tespiti Üzerine Araştırmalar (1982).
4 Doğu Anadolu Bölgesinde Kayısı Ağaçlarında Zarar Yapan Hastalıklar Üzerinde Sürvey Çalışmaları (1982).
5 Doğu Anadolu Bölgesi Soğan (Allium cepa L.) Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Üzerine Çalışmalar (1982).
6 Depolanmış Soğan ve Patates Yumrularında Filizlenmenin Geciktirilmesi Üzerine Malidox Em. % 20'nin Tesirinin Araştırılması (1982).
7 Doğu Anadolu Bölgesi Fasulye Tarlalarında Faunistik Sürvey Çalışmaları (1983).
8 Doğu Anadolu Bölgesi Hububat Tarlalarında Faunistik Sürvey Çalışmaları (1983).
9 Erzincan İli Koşullarında Fasulyelerde Zararlı Tetranicus urtica Koch. (ACARİNA: TETRANYCHDİAE)'nin Biyo-ökolojisi ve Savaş Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar (1984). DOKTORA PROJESİ
10 Doğu Anadolu Bölgesinde Soğan Pisillidi (Bacteriocera tremblayi Wagner) Homoptere: Triozidae'nin Yayılışı ve Konukcularının Saptanması Üzerine Çalışmalar (1984).
11 Erzincan ilinde Fasülyede Zararlı Olan Tohum Sineği (Delia platura Mg.) (Dip. Anthomyiidae)'ne Karşı Etkili Olabilecek İlaçların Araştırılması (1985).
12 Erzincan İli ve Çevresinde Lepidosaphes ulmi L. (Homoptera: Diaspidiae)' nin Biyoekolojisi ve Özellikle Doğal Düşmanları İle İlişkisi Üzerine Araştırmalar (1984). DOKTORA ÇALIŞMASI
13 Erzincan İlinde Elma Ağaçlarında Zararlı Akdiken Akarı (Tetranychus viennensis Sacher)'na Karşı İlaç Denemesi (1985).
14 Doğu Anadolu Bölgesi Fasulye Tarlalarındaki Yabancı Otların Saptanması Üzerinde Sürvey Çalışmaları (1985).
15 Doğu Anadolu Bölgesinde Hububat Ambarları Un Fabrikaları ve Değirmenlerde Zararlı Olan Böcek ve Akarlar Üzerinde Sürvey Çalışmaları (1986).
16 Doğu Anadolu Bölgesinde Sebzelerde Zararlı Olan İki Benekli Kırmızı Örümcek (Tetrahychus urticae Koch.)'e Karşı İlaç Denemesi (1986).
17 Doğu Anadolu Bölgesi Kayısı Bahçelerinde Zararlılara Karşı Tüm (Integre) Mücadele İmkanları Üzerine Araştırmalar (1987).
18 Doğu Anadolu Bölgesi Yazlık Arpa Ekim Alanlarındaki Yabani Yulaf (Avena spp.) İle Kimyasal Mücadele İmkanlarının Araştırılması (1987).
19 Erzincan İli Fasulye (Pheseolus vulgaris L.) Tarlalarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.) İle Mücadele İmkanları (1987).
20 Erzincan Şartlarında Yer Sofralık Domatesi Çeşit Tespit Denemesi (1987).
21 Damfin 500 EC.Preparatlarının Önemli Ambar Böceklerine Karşı Yüzey İlaçlaması Olarak Etkisinin Saptanması (1988).
22 Erzincan İli Fasulye Ekiliş Alanlarında Kök Çürüklüğüne Sebep Olan Fungal Etmenler Üzerinde Ön Çalışmalar (1988).
23 Erzincan İli Bağlarında Zarar Yapan Bozkurt (Agrotis spp)'a Karşı İlaç Denemesi (1988).
24 Doğu Anadolu Bölgesi Patates (Solanum tuberosum L.) Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancıotlara Karşı kimyasal Mücadele İmkanları Üzerine Ön Çalışmalar (1988).
25 Erzincan İlinde Karpuzlarda Meyve Çürüklüğüne Sebep Olan Fungal Etmenler Üzerine Ön Çalışmalar (1989).
26 Doğu Anadolu Bölgesinde Korungalarda ve Yoncalarda Zarar Olan Çadır Tırtılı (Cymbalophora pudica ESP) Üzerinde Ön Çalışmalar (1989).
27 Doğu Anadolu Bölgesi Kars- Erzincan ve Van İllerinde Mevcut Bazı Torf Topraklarının Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinde Örtü Toprağı Olarak Kullanıma Uygunluklarının Araştırılması (1990).
28 Erzincan Şartlarında Taze Fasulye Çeşit Tespit Denemesi (1991).
29 Erzincan Şartlarında Kuru Fasulye Çeşit Tespit Denemesi (1991).
30 Doğu Anadolu Bölgesi Meyve ve Bağ Fidanlıklarında Bulunan Zararlı İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Yollarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (1991).
31 Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Fidanlıklarında Görülen Fungal Hastalıkların Saptanması (1991).
32 Doğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Ateş Yanıklığı (Erwinia amlylevero (Burr.) Winslow et al.) Hastalığına Karşı Mücadele İmkanları Üzerine Araştırmalar (1991).
33 Doğu Anadolu Bölgesinde Patateslerde Sorun Olan Fungal Hastalıkların Tespiti Üzerinde Ön Çalışmalar (1992).
34 Doğu Anadolu Bölgesi Patates Ekiliş Alanlarında Zararlı, Faydalı Böcek ve Akarların Tespiti Üzerine Ön Çalışmalar (1992).
35 Bazı Bamya Çeşitlerinin Erzincan Şartlarında verim ve kalite Özelliklerinin Saptanması (1993).
36 Kayısı Çeşit Adaptasyon Projesi (1993).
37 Su Kültürü ve Tarla Şartlarında Yetiştirilen Çilek Bitkilerinden Yavru Fide Üretimi İmkanları Üzerine Bir Araştırma (1994). DOKTORA ÇALIŞMASI
38 Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi (1993).
39 Erzincan Şartlarında Kuru Soğan Çeşit Tespit Denemesi (1994).
40 Erzincan Koşullarında Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.) Ergin ve Larvaların Patates Çeşitlerini Tercihi ve Bu Çeşitlerdeki Gelişmeleri Üzerinde Araştırmalar (1995). Y.LİSANS
41 Erzincan İli Fasulye Ekim Alanlarında Kök Çürüklüğü Oluşturan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi ve Bunların Bazı Fasulye Çeşitlerinde Patojeniteleri İle Antogonist Trichoderma Türleri İle Etkileşimlerinin İncelenmesi (1997). DOKTORA ÇALIŞMASI
42 Erzincan İlinde Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığına Karşı Etkili Olabilecek Preparatların Tespit Edilmesi (1994).
43 Fasulye Kök Çürüklüğü Hastalığına Karşı Trichoderma Biyopreparatlarıyla Mücadele İmkanlarının Araştırılması (1998)
44 Erzincan Ovasında Seçilen ve Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitleri ve Zerdali Tiplerinin Dona Dayanımları (1997). DOKTORA ÇALIŞMASI
45 Erzincan Şartlarında Yetiştirilebilecek Kuru Fasulye Çeşit Tespit Denemesi.
46 Bazı Elma Anaç-Çeşit Adaptasyon Denemesi (1997).
47 Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi II (1998).
48 Erzincan Şartlarında Açıkta Gladiol (Gladious spp.) Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar (1998).
49 Erzincan Şartlarında Farklı Dikim Zamanlarına Uygun Karnabahar Çeşitlerinin Tespit Edilmesi Üzerine Araştırmalar (1998).
50 Bağ Bölgeleri İçin Standart Üzüm Çeşitlerinin Saptanması Uygulama Projesi (1998).
51 Gen Kaynakları I. Dilim Ara sonuç (1998)
52 Erzincan ve Erzurum Yöresinde Yabani Olarak Yetişen Çaşır(Prangos ferulacea (L.) LİNDL. Ve Hippomarathrum microcarpum (BİEB) FEDTSCH.) ve Çiriş (Eremurus spectabilis (BİEB.) FEDTSCH.) Bitkilerinin Sebze Olarak Değerlendirmek Amacıyla Kültüre Alınması Üzerine Araştırmalar (1999).
53 Erzincan Ovasında Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinde Depolamaya Yönelik Yöresel Olgunluk Standartlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (1999).
54 Karaerik Üzüm Çeşidinde Farklı Katı SO2 Generatörlerinin Muhafaza Süresi Ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2000).
55 Erzincan Koşullarında İkinci Ürün Olarak Sonbahar Yetiştiriciliğine Uygun Turşuluk Hıyar ve Marul Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (2000)
56 Kiraz Çeşit Adaptasyon Projesi (2000)
57 Doğu Anadolu Bölgesinde Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Egitim Projesi (2000).
58 Doğu Anadolu Bölgesinde Patateste Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Egitim Projesi (2000).
59 Erzincan Şartlarında Patates Böceği (Leptinotarsa Decemlineata Say.)'nin Patates Bitkisinde Fenolojiye Bağlı Olarak Verime Etkisi Üzerinde Araştırmalar (2000).
60 Doğu Anadolu Bölgesinde Meyve Ağaçlarında Kurumalara Sebep Olan Fungal Etmenlerin Tesbit Edilmesi Üzerine Araştırmalar (2000).
61 Erzincan İlinde Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Toprak Üstü Aksamında Zararlı Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi Üzerinde Çalışmalar(2000).
62 Erzincan İli Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Tespiti Ve Mücadeleye Alternatif Yöntemlerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar (2000).
63 Erzincan İli Bağlarında Zararlı Ve Faydalı Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar (2000).
64 Erzincan Ve Gümüşhane İllerinde Doğal Halde Yetişen Kuşburnu (Rosa Spp.) Bitkisi Üzerindeki Faydalı Ve Zararlı Böceklerin Tespiti, Yayılışı Ve Populasyon Yoğunlukları Üzerine Araştırmalar (2000).
65 Erzincan İli Fasulye Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Otlarla En Uygun Mücadele Zamanını Belirlemek Amacıyla Kritik Periyodun Belirlenmesi Y.LİSANS
66 Erzincan İli Bağlarında Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi Üzerinde Ön Çalışmalar (2000).
67 Erik Çeşit Adaptasyon Denemesi (2001).
68 Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi III (2001)
69 Erzincan Ve Gümüşhane İllerinde Tabii Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa Spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı (2001).
70 Erzincan İli Cevizlerinin (Juglans Regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı (2001).
71 Erzincan İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Sakı Elma Çeşitlerinin Klon Seleksiyon Yolu İle Islahı YÜKSEK LİSANS
72 Erzincan İlinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü Üzerine Araştırmalar (2002)
73 Sakı Elma Çeşidinde Hasat Önü Meyve Dökümlerini Önlemede Napthalene Acetic Acid (Naa)' İn Etkileri (2002)
74 Erzincan Ovası Taban Meralarında Vejatasyon Etüdü (2003)
75 Erzincanda Aşılı Ceviz Fidanı Yetiştiriciliğinde, Aşılama Zamanının Tespiti, Fidan Randımanını Etkileyen Bazı Uygulamaların Denenmesi (2003)
76 Karaerik Üzüm Çeşidinde Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)2)' in Meyve Çatlaması ve Kalitesi Üzerine Etkileri.(2004)
77 Erzincan'da Yoğun Olarak Yetiştirilen Elma Çeşitlerinde Görülen Alternaria Meyve Çürüklüğü Hastalığı (Alternaria altarnata.)'nin Tespiti ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar(2004)
78 Doğu Anadolu Bölgesinde Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Egitim Projesi II. Dilim (2004).
79 Doğu Anadolu Bölgesinde Patateste Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama Ve Egitim Projesi II. Dilim (2004).
80 Kayısı Çeşit Seleksiyon II (2004)
81 Gen Kaynakları II . Dilim Ara sonuç (2004)
82 Erzincan İli Bağlarında Bağ Küllemesi (Uncinula necator Schw. (Burr)) Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Uyarı Modellerinden Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar I (2005)
83 Doğu Anadolu Bölgesinde Patates Siğili Hastalığının Sürvey Projesi 2006 (KKGM)
84 Erzincan Koşullarında Isıtmasız Seralarda İkinci Ürün Yetiştiriciliğine Uygun Bazı Sebze Türlerinin Belirlenmesi.(2006)
85 Doğu Anadolu Bölgesinde Farklı Yerlerden Elde Edilen Değişik Torf Materyallerinin Domates (Lycopersicon lycopersicum L.) 'te Fide Kalitesi Üzerine Etkileri(Y.Lisans).(2006)
86 Erzincan ve Gümüşhane İllerinde Tabii Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı II.(2006)
87 Kemaliye Biberinin (Capsicum annum L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı. (2007)
88 Erzincan İlinde Elma Pamuklu Bitinin Yayılış Yoğunluk ve Doğal Düşmanlarının Tespit Edilerek Biolojik Mücadele İmkanlarının Araştırılması.2008
89 Erzincan İli Bağlarında Bağ Küllemesi [Erysiphe necator Schwein. (Uncinula necator)] Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Uyarı Modellerinden Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar (2008)
90 Erzincan İlinde Kuşburnuda Zarar Yapan Rhynchiets Hungaries Türünün Biyolojisi ve Zararı Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans Projesi) (2008)
91 Erzincan İlinde Kuşburnuda Zarar Yapan Rhynchiets Hungaricus Türünün Biyolojisi ve Zararı Üzerine Araştırmalar (2008)
92 Erzincan İlinde Biber (Capsicum annuum L.) Bitkilerinden İzole Edilen Rhizoctonia solani Kühn ve İki Nükleuslu Rhizoctonia'ların Anostomosis Grupları Ve Patojeniteleri (Yüksek Lisans Projesi) (2008)
93 Doğu Anadolu Bölgesi Kuru Fasulye Islah Çalışmaları (2008)
94 Doğu Anadolu Bölgesinde Yerel Biber Tiplerinin Toplanması ve Karakterizasyonu(2008)
95 Doğu Anadolu Bölgesinde Yerel Kavun (Cucumis melo) Tiplerinin Karakterizasyon Çalışması (2008)
96 Doğa ve İnsan İçin Ekşisu Sazlıkları Islah Projesi 2009
97 Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Çok Yıllık Bitki Türlerinin Kültüre Alınması (Tübitak2009)
98 Erzincan İlinde Örtüaltında Yetiştiriciliği Yapılan Domates ve Hıyarda Zararlıların Tespit Edilerek Önemlilerinin Populasyon Gelişiminin İzlenmesi(2009)
99 Erzincan Koşullarında Ekolojik Kuru Fasulye Tarımının Uygulanabilirliğinin Araştırılması.2008
100 Erzincan Koşullarında Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yetiştiriciliği İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi.2008
101 Erzincan Ekolojik Koşullarında Farklı Dikim Zamanlarının Açıkta Yetiştirilen Bazı Çilek (Fregaria xananassa) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.2008
102 Domateste Görülen Kök Çürüklüğü Etmenlerinden Rhizoctonia Salani' ye Karşı Biyolojik Mücadele İmkanlarının Araştırılması(2009)
103 Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. (Tübitak2009)
104 Çirişte Farklı Dikim Zamanı ve Sıklığının Verim ve Kaliteye Etkisi(2010) (D.S)
105 Erzincan Koşullarında M9 Elma Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Verim Kalite ve Optimal Derim Zamanlarının Belirlenmesi (2010) (D.S)
106 Bazı Böğürtlen (Rubus fructicocus L.) Çeşitlerinin Erzincan Yöresine Adaptasyonu (2010) (D.S)
107 Doğu Anadolu Bağ Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (2010)
108 Doğu Anadolu Meyve Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (2010)
109 Erzincan İli Sebze Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Domates (Lycopersicon esculalentum) Genotiplerinin Morfolojik Karekterizasyonu (2010) (Yüksek Lisans )
110 Karaerik Üzüm Çeşidi İçin Uygun Terbiye Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi I. Aşama (2011)
111 Şeftali Çeşit Adaptasyon Denemesi (Yüksek Lisans Projesi) (2011)
112 Erzincan Şartlarında Farklı Kükürt Dozlarının Domates Bitkisinde Verim, Kalite Ve Toprağın Kimyasal Yapısına Etkilerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Projesi) (2011)
113 Kaysı Çöğür Anaç Seçimi I. Aşama (2011)
114 Erzincan İlinde Kirazlarda Zarar Yapan Afit Türlerinin Tesbiti, Doğal Düşmanlarının Belirlenerek Biyolojik Mücadele İmkanlarının Araştırılması (Yüksek Lisans Projesi) (2011)
115 Erzincan İlinde Elma Ağaçlarında Görülen Coccoidea (Hemiptera:Coccidae) Türlerinin Yayılışı, Yoğunluğu ile Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi (2011)
116 Erzincan İlinde Elma Ağaçlarında Zarar Yapan Archips spp. (Yaprak Büken) (Lepidoptera: Tortricidae)'nin Tespiti İle Önemli Zararlı Türün Biyoloji ve Parazitoitlerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Projesi) (2011)
117 Armut Ağaçlarında Ateş yanıklığı Etmeni Erwinia amylovora'ya Karşı Biyolojik Mücadele İmkânlarının Araştırılması (Yüksek Lisans Projesi) (2011)
118 Erzincan İli Fasulye Ekim Alanlarında Ekim Nöbetinin Verimlilik ve Kalite Üzerine Etkileri (2012)
119 Doğu Anadolu Bölgesi Elma Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu (Yüksek Lisans) (2012)
120 Doğu Anadolu Bölgesi Armut Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu (Yüksek Lisans) (2012)
121 Erzincan Yerel Kuru Fasulye Islahı Çalışmaları (2012)
122 Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Erzincan Adaptasyonu) Tübitak (2012)

123 Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Ekonomik Öneme Sahip Bazı Üzüm Çeşit ve Amerikan Asma Anaçları ile Klonlarının Virüsler ve Agrobacterium vitis Yönünden Arındırılması, Tanımlanması ve Yeni Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi  (Tübitak (2012)

 124 Doğu Anadolu Bölgesinde Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) ve Doğal Düşmanlarının Tespiti ile Populasyon Takibinin Yapılması (2013)

 125 Hasanbey Kaysı Çeşidinde Klon Seleksiyonu(2013)

126 Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti(2013)

127  Karaerik Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (2014)
128  Sakı Elmasının Klon Seleksiyon Yoluyla Islahı II (2014)
129  Erzincan ve Gümüşhane İllerinde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyve Türlerinde Bulunan APHIDIDAE (HEMIPTERA) Türleri, Yoğunlukları Doğal Düşmanları ve Ara Konukçuları Üzerinde Araştırmalar (Doktora Projesi) (2014)
130  Organik Bitki Yetiştiriciliği Sisteminde Hedeflenmiş Hassas Biyokontrol Ve Tozlanmanın Artırılması (Uluslar Arası Projeler) (2014)
131  Türkiye Klonal Elma ve Armut Anaçlarının Geliştirilmesi (2014)​

132  Erzincan ve Gümüşhane İli Dutlarının Seleksiyon Yoluyla Islahı (2015)

133 Bağda Külleme Hastalığına Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi (2015)

134 Erzincan İlinde Domateste Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) Hastalığına Karşı Tahmin Uyarı Modellerinden Yararlanma İmkânları Üzerine Araştırmalar (2015)

135 Türkiye Fritillaria L. Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması TÜBİTAK (2015)

136 Meyve Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi(2015)

137 Asma Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (2015)

138 Allı Gelin (Tchihatchewia isatidea Boıss.) Bitkisinin Çeşit Islahı ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması (2016)
139 Doğu Anadolu Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türlerinin Tespiti (2016)
140 Erzincan Yöresi Kuru Fasulye Islah Çalışmaları (2016)
141 Kayısı Çöğür Anaç Seçimi 2 (Erzincan Lokasyonu) (2016)
142 Yerli ve Yabancı Ticari Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Performanslarının Belirlenmesi  (Erzincan Adaptasyonu) (2016)
143 Karaerik Üzüm Çeşidi İçin Uygun Terbiye Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Belirlenmesi (2016)
144 Domates Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)’nın Endofit Bakteriler ile Biyolojik Kontrolü (2016)
145 Erzincan ve Iğdır İllerinde Kayısılarda Zarar Yapan Eurytoma (Hymenoptera: Eurytomidae) Türlerinin Parazitoidleri ve Yayılış Alanları ile Mücadeleye Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Araştırılması (2016)
146 Erzincan İli Bağlarında Bağda Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.) Hastalığının Mücadelesinde Tahmin-Erken Uyarı Modeli ve Standart Bir Programdan Yararlanma Olanağı Üzerinde Araştırmalar II (2016)
 
 

''