Tarım Ekonomisi

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

Tarım Ekonomisi Bölümünde, üreticilerin üretim ve gelir düzeylerini artırarak genel yaşam koşullarını iyileştirmek ve tarımsal işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla, tarım sektöründeki sosyal ve ekonomik gerçekleri uygun şekilde ortaya koyacak, ürün grubuna yönelik veya bölgesel düzeyde kırsal ve tarımsal ekonomilere yönelik sosyo-ekonomik araştırmalar yapılmaktadır.

 

Ar-Ge çalışmalarında veri olarak kullanılmak üzere, ürünlerin arz ve talep durumları, yıllık fiyat değişimleri ile üretim fonksiyonları, faktörlerin üretim elastikiyetleri ve üreticinin sorunları saptanan araştırma programlarında, tarımla uğraşan nüfusa ait sosyal ve kültürel veriler de toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda birimde, enstitünün görev alanındaki bahçe bitkilerinde mikro ve makro düzeyde araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını faydalanıcılar ile paylaşmak, tarımsal sektörler, diğer ekonomik sektörler ve çevre arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır.

Ayrıca “Yeni Fındık Stratejisi” gibi  ulusal tarım politikalarının ve projeksiyonlarının oluşturulması için karar verici organlara kaynak sağlanmaktadır.

Bölüm Çalışma Alanı

·      Program ve projelere ait etki değerleme analizleri

·      Veri tabanı oluşturma

·      Ekonomik analizler

·      Pazar ve pazarlama analizleri

·      İşletme analizleri

·      Tarım politikası (mikro ve makro)

·      Doğal kaynak ekonomisi ile Çevre ekonomisi ve politikası

·      Kırsal ekonomiler

·      Gıda ekonomisi ve politikası

·      Sürdürülebilir tarım sistemleri 

 


''