Yaprak ve Toprak Örneklerinin Kabulü

Laboratuvarımız tarafından yaprak ve toprak örneklerinin kabul aşamaları:

(1) Üreticilerimiz usulüne uygun olarak aldıkları yaprak ve toprak örneklerini laboratuvarımıza getirirler.

(2) Laboratuvarımızda üreticilerimizden yaprak ve/veya toprak örneğini aldıkları bahçelerini tanıtan genel bilgileri vermeleri istenir. Bu bilgiler içerisinde bahçenin bulunduğu yer, dönümdeki ocak sayısı, ocaktaki dal sayısı, ocağın dal yaşı, yetiştirdikleri fındık çeşitleri, bahçedeki fizyolojik bozukluk ve hastalıklar, bahçeye uygulanan gübreler, bahçenin fındık verimi ve taban suyunun varlığı gibi bilgiler yer almaktadır.

(3) Gelen yaprak veya toprak örneği laboratuvarımızca etiketlenerek teslim alınır ve karşılığında bir Laboratuvar Sıra Numarası verilir. Bu numara ile analiz sonuçlarını takip edebilirler.

(4) Laboratuvarımızca teslim alınan yaprak ve toprak örnekleri analiz için önişlemlerden geçirilir. Toprak örnekleri için ön işlemlerin süresi 7-14 gün  arasında değişmektedir. Bu nedenle toprak örnekleri için toplam analiz süresi 20 gün olarak bildirilmektedir. Analiz edilen yaprak ve/veya toprak örneklerinin sahipleri laboratuvar görevlilerimiz tarafından telefonla aranarak sonuçlarını alabilecekleri haber verilir. Ayrıca internet sitemizden de bunun takibini yapabilirler.

(5) Yaprak ve/veya toprak örneğini laboratuvarımıza getirmiş olan üreticilerimiz analiz ücretini istasyonumuzun Döner Sermaye İşletmesi'ne yatırır ve makbuzlarını alırlar. Üreticilerimizin laboratuvarımıza getirdikleri makbuz karşılığında ön sayfasında analiz sonuçlarının yer aldığı, arka sayfasında tavsiye edilen gübre miktarı (g/ocak), gübrenin uygulama şekli ve uygulama zamanı bilgilerinin yer aldığı Gübreleme Raporu onlara teslim edilir. Rapor ile birlikte Fındık Tarım Takvimi de üreticilerimize verilmektedir.

''