Devam Eden Projeler

 1. Devam Eden Projeler

I. Islah ve Genetik

 1. Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları (Alt Proje Fındık Genetik Kaynakları Projesi)
 2. Doğu Karadeniz Bölgesi Meyve Genetik Kaynakları Araştırmaları (Alt Proje Karayemiş (Prunus laurocerasus L.) Genetik Kaynakları Projesi)
 3. Tombul Fındık Klon Seleksiyonu II
 4. Trabzonhurması Genetik Muhafazası ve Karakterizasyon Çalışması I
 5. Türk ve Slovenya Fındıklarında (C.avellana L.) Genetik Çeşitlilik ve İlişkilendirme Analizleri (2805 TUBITAK-ARRS İkili İşbirliği Programı)
 6. Ordu İlinde Çakıldak Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu
 7. Fındıkta Tozlayıcı Çeşit Seçim Çalışmaları (Alt proje: Yeni Fındık Çeşitlerinde Tozlayıcı Çeşit Seçimi)
 8. Yaprak Açım Zamanı Bakımından Farklılık Gösteren Üç Fındık Çeşidinde Yeni Dizeleme YÖntemleri Kullanılarak Transkripton Analizleri (TÜBİTAK)

   

  II. Yetiştirme Tekniği
 1. Fındıkta Periyodisite Üzerine Meyve Yükünün ve Giberellik Asit Uygulamalarının Etkisi
 2. Bor Gübrelemesinin Orta Karadeniz Havzası Bölgesinde Yetiştirilen Fındık Bitkisinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi
 3. Corylus colurna L. Anacı Üzerine Aşılı Tombul ve Palaz Fındık Çeşitlerinde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

   

  III. Bitki Sağlığı
 1. Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Mayıs Böceği'ne [( Melolontha spp.) (Coleoptera:Scarabeidae)] Karşı Bazı Biyolojik Preparatlarla Mücadele Olanaklarının Araştırılması
 2. Fındıkta Botrytis cinerea'nın Neden Olduğu Çotanak Yanıklığı Hastalığının Mücadele Olanaklarının Araştırılması
 3. Ülkesel Kivi Entegre Mücadele Projesi (Alt Proje: Doğu Karadeniz Kivi Entegre Mücadele Projesi)

   

  IV. Gıda Teknolojileri
 1. Karadeniz Bölgesinde Seleksiyon Sonucu Seçilen Karayemiş Tiplerinin Kimyasal Özelliklerinin İncelenerek Pekmez Üretimine Ve Kurutmaya Uygunluğunun Araştırılması
 2. Fındık Cipsi Üretim İmkanlarının Araştırılması  VI. Toprak-Su Kaynakları

1) Fındıkta Makineli Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliği ve Bu Sistemin Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 

VII. Fındık Tanıtım Grubu Tarafından Desteklenen Projeler

 1. Fındıkta İlkbahar Donlarından Korunmak için Yaprak Tomurcuklarının Açımını Geciktirici Bazı Uygulamalar
 2. Fındıkta Sertifikalı Fidana Geçiş Projesi
 3. Fındık Kokarcası [(Palomena prasina L.) (Hemiptera: Pentatomidae)] Mücadelesinde Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması
 4. Fındık Araştırma İstasyonu Doku Kültürü Laboratuvarı Altyapısının Kurulması
 5. Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Meyve ve İç Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

 

 

 

''