Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

Coğrafi bilgi sistemlerinin görevleri; ülke ve bölge tarımının ekonomiye katkısını arttırmak amacıyla bitki, toprak, su ve diğer doğal kaynakların etkin bir şekilde yönetimi ve kullanılması ile ilgili araştırma projeleri hazırlamak ve bunları ulusal ve uluslararası  standartlarda yürütmek, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre gibi platformlarda bildirmek, eğiticilere ve çiftçilere araştırma sonuçlarını eğitimlerle aktarmak, inovasyon çalışmaları yapmak,  ülke tarımına katkı sağlayacak yeni buluş ve teknolojileri yaygınlaştırmaktır.

''