Tarla Bitkileri Araştırmaları Bölüm Başkanlığı

​BÖLÜM BAŞKANI :  Dr. Murat KOÇ​

Tahıllar, endüstri bitkileri, yemeklik tane baklagiller, tıbbi aromatik bitkiler ve çayır-merave yem bitkilerikonularında;

- Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyigeliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleriyaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalıaraştırmalar yapmak,

- Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit veya hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinindevamlılığını sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini (Üretim ve İşletmeBölüm Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde) gerçekleştirmek,

- Ürün çeşitliliğinin artırılması için alternatif ürün araştırmaları yapmak,

- Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıamacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekligörüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalaryapmak

- Tarla Bitkilerinin yetiştirilme teknikleri konusunda ilgili çalışma grupları ile koordinasyon içerisinde araştırmalar yürütmek,

- Toprak kaynaklarının sürdürülebilirliği göz önünde tutularak tarımsal ürünlerin üretiminde toprak verimliliğinin arttırılması ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi,

- Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

- Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında araştırmalar yapmak,

- Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegreprojelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak,

- Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak,

- Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak.

- Araştırma sonuçlarını  Türkçe ve/veya yabancı dilde yayınlamak ve uzun dönemde Enstitünün bilimsel yönden  güçlenmesini sağlayacak çalışmaları yapmaktır.

- Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

BÖLÜM ÇALIŞANLARI
Dr. Murat KOÇ
Ziraat Yük. Müh.
Dr. Fethullah TEKİN
Ziraat Yük. Müh.
Dr. İrfan ERDEMCİ
Ziraat Yük. Müh.
Dr. Sertaç TEKDAL
Ziraat Yük. Müh.
Dr. Şerif KAHRAMAN
Ziraat Yük. Müh.
Dr. Mehmet KARAMAN
Ziraat Yük. Müh.
Sinan BAYRAM
Ziraat Yük. Müh.
Mahir BAŞARAN
Ziraat Yük.Müh.
Şeyhmus ATAKUL
Ziraat Yük. Müh.
 Medeni YAŞAR
Ziraat Yük. Müh.

Mustafa GEZİCİ
Ziraat Yük. Müh.
 Yusuf Güzel DEMİRAY
Ziraat Yük. Müh.

 Sevda KILINÇ
Ziraat Mühendisi

Dr. Seyithan ŞEYDOŞOĞLU
Ziraat Yük. Müh.
 Hasan DOĞAN
Ziraat Mühendisi

 Gökhan GELİR
Zir.Müh./Zootek.
​​
Buket ÇELİK ALBAYRAK
Ziraat Yük. Müh.
Ekrem KARADABAN
Ziraat Teknikeri

 İhsan KARDAŞ
Ziraat Teknikeri


 Ali DURAK
Ziraat Teknikeri


''