Bahçe Bitkileri Araştırmaları Bölüm Başkanlığı

BÖLÜM BAŞKANI :  Murat KAYA (Zir. Yük. Müh. )​​

Bağcılık,sebzecilik, meyvecilik ve süs bitkileri konularında,

- Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit,  verim ve kaliteyigeliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleriyaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalıaraştırmalar yapmak,

- Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşitleri tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak.

- Ürün çeşitliliğinin artırılması için alternatif ürün araştırmaları yapmak,

- Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıamacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekligörüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalaryapmak

- Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegreprojelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak,

- Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasatdönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak.

- Araştırma sonuçlarını  Türkçe ve/veya yabancı dilde yayınlamak ve uzun dönemde Enstitünün bilimsel yönden  güçlenmesini sağlayacak çalışmaları yapmaktır.

- Yeşil alanların bakım-onarımını yapmak, yeni yeşil alanlar ve ağaçlandırma için çalışmalar yapmak,

- Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Bölüm Başkanlığına Bağlı Araştırma Çalışma Grupları:

1- Bağcılık Araştırmaları Çalışma Grubu

2- Sebzecilik ve Süs Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubu

3- Meyvecilik Araştırmaları Çalışma Grubu ​

​BÖ​LÜM ÇALIŞANLARI
Murat KAYA
Ziraat Yük. Müh.
Mehme​t ​​ÇİÇEK ​
​Ziraat Yük. Müh.​
Kenan ÇELİK
Ziraat Yük. Müh.​
​ Sibel VURAL
Ziraat Mühendisi
Şükran ATEŞ
Ziraat Mühendisi


Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morusalba L.) Çeşidinin Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar

Amacı: Bu çalışmada, Diyarbakır  yöresinde  ipekböcekçiliğinde kullanılan Ichinose dut çeşitlerinden alınan çeliklerde köklenmeyi teşvik edici hormon olarak  IBA 'nın  9 farklı dozu (0, 500, 1000 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ve 4000 ppm) ve 12 farklı uygulama zamanının  (10 Kasım'dan başlayarak 10'ar gün arayla)  köklenme üzerine etkileri araştırılacaktır.

-Yerli ve Yabancı Bazı  Kiraz Çeşitlerinin Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine Uyumlarının Belirlenmesi                                                                                                                 Amacı:Yürütülen bu proje ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Mardin ekolojilerine uygun alternatif kiraz çeşitlerinin belirlenmesi amaçlanıp  yerli ve yabancı 17 kiraz çeşidinin sulu koşullarda ; ağaç gelişimi, verim, fenolojik ve pomolojik özellikleri incelenip en uygun kiraz çeşitleri belirlenerek çiftçilere önerilecektir.

- Bazı Yabancı Badem Çeşitleri İle Yerli Badem Tiplerinin Diyarbakır İlindeki  Gelişme ,Verim, Fenolojik  ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Amacı : Bu çalışma Diyarbakır ekolojisine uygun badem çeşitlerinin belirlenmesi amacı ile yürütülmektedir. GF-677 klonal anacı ve Garrigues çöğür anacı üzerine aşılanmış yerli ve yabancı 18 badem çeşidinin sulu  koşullarda; ağaç  gelişimi, verim, fenolojik ve pomolojik özellikleri belirlenerek ve bu çalışma sonucunda üreticilere  tavsiye edilebilecek çeşitler saptanacaktır.  

- Güneydoğu Anadolu Bölgesi İncir (Ficuscarica L)  Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi            

  Amacı : bu çalışmanın amacıGüneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 9 il, bağlı ilçeler ve köylerinde bulunabilecek farklı genetik yapıdaki incirlerin bir set halinde enstitünün meyve koleksiyon bahçesine  dahil  edilmesi ve  bir setinin ilgili koordinatör kuruluşa gönderilmesini sağlamaktır.

 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Prunus amygdalus L.) Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Değerlendirilmesi Projesi

Amacı:yürütülen bu proje ileGüneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 9 il, bağlı ilçeler ve köylerinde bulunabilecek farklı genetik yapıdaki bademlerin bir set halinde enstitünün meyve koleksiyon bahçesine  dahil edilmesi ve bir setinin ilgili koordinatör kuruluşa gönderilmesi amaçlanmıştır.

-Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu

Amacı : Ülkemizin çeşitli  bölgelerinde yetiştirilen ve bölge şartlarına iyi adapte olmuş ekonomik değeri bulunan sofralık, şaraplık-şıralık, kurutmalık üzüm çeşitlerinden bilimsel metotlarla en verimli, kaliteli, sağlıklı ve ismine doğru fertleri seçmek; seçilen bu klonlarla üretimin geliştirilmesini sağlayarak üzüm üretimini ve kaliteyi artırmaktır.

- Diyarbakır  (Çüngüş) koşullarında Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Adaptasyonu ve Performanslarının İncelenmesi

- DİYARBAKIR YÖRESİ BADEMLERİNİN SELEKSİYON YOLUYLA ISLAHI PROJESi

Amacı:yürütülmekte olan  bu proje ile Diyarbakır İli ve  İlçelerinde doğal olarak yayılmış olan badem populasyonunun; agronomik özelliklerini ortaya koyarak, özellikle geç çiçeklenme, verimlilik, meyve kalite özellikleri ve soğuklara mukavemet bakımından üstün genotiplerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Seçilecek badem genotiplerinde morfolojik, fenolojik ve pomolojik özellikler incelenecek  ve araştırmadan elde edilecek veriler değiştirilmiş tartılı derecelendirme yöntemiyle değerlendirilecektir.  

Bazı Önemli Sofralık ve Salçalık Domates Çeşitlerinin Diyarbakır Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Amacı:  Bu çalışma 2014-2015 yıllarında yürütülecektir. Çalışmada kullanılması planlanan 10 adet sofralık, (İnvictus lot 335,  Platinium, Sun 6216, DoritFı, Marmara Fı, Servet Fı, Ebia, BT Tokat Fı, Falcon, Lice ) ve  10 adet salçalık domates çeşitlerinin  ( Rio Grande, Vegalta 6366 Fı,  Advance, Vulcan, ArteFı,  M1103 Fı,  CXD 255, CXD 263,  Sonzix, Bt 052 Fı ) verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kontrol olarak yörede daha önce yetiştirilen ve yörenin ekolojisine uyum sağlamış SC 2121 çeşidi kullanılacaktırSofralık ve salçalık çeşitlerin her ikisinde de erkenci verim, toplam verim (kg/da), ortalama meyve ağırlığı (gr), meyve çapı (cm), meyve boyu (cm), meyve eti sertliği (delinme direnci), meyve suyunda suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) (%), pH, renk (a/b), Vitamin C (Mg/100g) değerlerialınıp  denemeye alınan domates çeşitlerinin aralarında farklılık bulunup bulunmadığı SPSS 20 istatistik analiz paket programı ile belirlenecektir.​​

''