Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Bölüm Başkanlığı

​​BÖLÜM BAŞKANI :  Kudret BEREKATOĞLU (Zir.Yük.Müh.)

​- Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

- Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları yürütmek

- Uygulama kuruluşlarından ve üreticilerden gelen sorunları değerlendirerek çözüm yollarınıaraştırmak,

- Toprak ve su kaynaklarının uzun dönem kalitesini korumak için sürdürülebilir arazi yönetimi esaslarının belirlenmesi,

- Toprak kalitesinin korunması ve geliştirilmesi

- Sulama ve drenaj sistem ve şebekelerinin projelenmesi, işletilmesi ve yönetilmesi için uygun teknolojiler geliştirilmesi, su kullanım etkinliğinin arttırılması

- Su ve toprak kirlilik etmenlerinin belirlenmesi ve kirliliğin giderilmesi

- Toprak ve su kaynaklarının erozyon etkilerinden korumak için ekonomik, uygulanabilir ve kabul edilebilir toprak muhafaza yöntemlerinin belirlenmesi

- Su ve toprak kirlilik etmenlerinin belirlenmesi ve kirliliğin giderilmesi

- Kurak bölgelerdeki tarımsal üretim riskini azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazası için yöntemler geliştirilmesi

-  Kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının oluşturulması

-  Düşük nitelikli sulama sularının yenilenebilir kullanım koşullarının belirlenmesi

-  Havzaların hidrolojik davranışlarının belirlenmesi ile su depolama yatırımları ve sulu tarım için altyapının yararlılığının ve verimliliğinin arttırılması

- Çeşitli atıkların toprak kalitesini bozmadan tarımda kullanılma olanaklarının araştırılması

- Laboratuar kurmak ve geliştirmek, diğer kuruluşlara yardımcı olmak

- İklim değişikliğinin bitkisel üretim üzerinde meydana getireceği muhtemeldeğişimleri belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek,

- Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegreprojelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak,

- Araştırma sonuçlarını  Türkçe ve/veya yabancı dilde yayınlamak ve uzun dönemde Enstitünün bilimsel yönden  güçlenmesini sağlayacak çalışmaları yapmaktır.

- Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

​BÖ​LÜM ÇALIŞANLARI
Kudret BEREKATOGLU
Ziraat Yük. Müh.
Betül KOLAY​
​Ziraat Yük. Müh.​
Özlem AVŞAR
Ziraat Yük. Müh.​
Uğur BİLGE
Ziraat Yük. Müh.

​yakında eklenecek

''