Üretme ve İşletme Bölüm Başkanlığı

​-  Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşitlerin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde elit,  orijinal ve sertifikalı kademede tohumluk üretimlerini gerçekleştirmek,

- Elit ve orijinal kademede üretilen çeşitlerimizin sertifika işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

-  Bu ürünlerin, ekimi, yetiştirilmesi, hasadı, selektör ve depolanması dahil, tüm iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

-   Üretim planlaması yapmak,

- Tohumluk üreticisi firmalarla yapılan sözleşmelerin takibi ve taleplerinin karşılanmasına yönelik planlamaları yapmak,

​​BÖLÜM ÇALIŞANLARI
​​Mahmut TANTEKİN
Ziraat Yük. Müh.
Erku CİHANGİR​​ ​
​Ziraat Yük. Müh.​
​ İhsan AKÇA
Ziraat Teknikeri​

​Bölüm Başkanlığımız; 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'na bağlı yönetmelikler çerçevesinde, Müdürlüğümüzce ıslah çalışmaları sonucu tescil ettirilen çeşitlerin, sertifikalı (elit, orijinal 1,2) tohumluğunun üretimini Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yapmaktadır. Bu kapsamda, toprak hazırlığından tohumlukların satışa hazır hale getirilmesine kadar olan süreçten Bölüm Başkanlığımız sorumludur.

Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı Sözleşmesi ile TİGEM ve özel sektör tohumculuk kuruluşlarının talepleri doğrultusunda üretim yaparak, çeşitlerimizin hızlı bir şekilde geniş alanlarda kullanılması ve arz/talep dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Tohumluğu talep edilmeyen çeşitler, ilgili ıslah biriminin görüşü de alınarak, aşamalı olarak üretim programından kaldırılmakta, bu çeşitlerin yerine yeni tescil edilen çeşitler üretim programına alınmaktadır. Halen makarnalık buğday çeşitlerinden; Fırat-93, Sarıçanak-98, Şahinbey, Eyyubi, Artuklu, Zühre ve Güney Yıldızı, ekmeklik buğday çeşitlerinden; Cemre, Tekin ve Dinç, arpa çeşitlerinden; Şahin-91, Altıkat ve Kendal, kırmızı mercimek çeşitlerinden; Fırat-87, Çağıl ve Tigris, nohut çeşitlerinden Arda ve Diyar-95 çeşitlerinin üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yeni tescil edilen Kale (ekmeklik buğday) ve Hasanbey (makarnalık buğday) çeşitleri de 2016-2017 ekim sezonunda üretim programına alınacaktır.

​Toprak İşleme
​Ekim
​Yabancı Ot İlaçlaması
​Yabancı Otların Elle Toplanması
​Sulama
​Yabancı Başak Kontrolü
​Hasat
​Tohum Temizleme
​Temizlenmiş Tohum
''