Kalite ve Teknoloji Laboratuvarı

LABORATUVAR SORUMLUSU : ​Mehmet DÜZGÜN(Yük. Kimyager)
Merkezimizin Kalite Ve Teknoloji Biriminde Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Toprak Analiz Laboratuvarı, Moleküler Analiz Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Kalite Analiz Laboratuvarı, Gıda Analiz Laboratuvarı, ICP ve Değirmen Odası bulunmaktadır.
Laboratuvarlarımızda, konusunda uzman ve deneyimli araştırmacılar tarafından araştırma ve analiz hizmetleri verilmektedir. Özel sektör, üniversite ve kamu kurumlarıyla birlikte tarımsal AR-GE projelerinde görev almaktadır.
​​​BİRİM ÇALIŞANLARI
​​ Mehme​t DÜZGÜN​
Yük. Kimyager​
 ​ Belgizar ÇAM
Gıda Yük. Müh.

  ​ Ramazan SELÇUK
Ziraat Mühendisi​​

 Cemal HAZANAY
Ziraat Müh.​

Ferhat OĞURLU
Kimyager​​
​​​
 Ceyda KIZGIN ÖZCENGİZ
Biyolog​

 ​ Ramazan CEYLAN
Ziraat Mühendisi​


İbra​him BİLGİÇ

  M.Veysel AKSAKAL
Vet. Sağ. Tek.​
​​Enes YILMAZ​​​​

Görev Tanımları

​a) Entegre program ve projeler kapsamında çalışmalarda bulunmak ve bu tip projelere her türlü teknik ve idari destek sağlamak,

b) Çalışma alanlarına giren konularda gıda besin değerlerinin tespiti ve kullanım imkanlarının artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak,

c) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında araştırmalar yapmak,

d) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla İl müdürlükleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek, çiftçi şartlarında demonstrasyonlar kurmak, yayım çalışmalarına katkıda bulunmak,

e) Teknik düzeyde bölgesel, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek,

f) Enstitü tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma sonuçlarını raporlar halinde düzenlemek ve yayınlamak,

g) Görevli olduğu konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel kurum, kuruluşları ve STK'larla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge çalışmalarında işbirliği yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve bu projelerde görev almak,

h) Enstitünün/İstasyonun fiziki, beşeri, mali ve proje kapasitesini geliştirmek, bilgi teknolojilerinin kullanımını sağlamak,

i) Görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak,

j) Görevli olduğu konular/temel tarım ürünlerinde üretim ve yatırım maliyetleri konusunda çalışma yapmak,

k) Uygulama kuruluşlarından ve üreticilerden gelen sorunları değerlendirerek çözüm yollarını araştırmak,

l) Enstitünün Döner sermaye faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

m) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce (TAGEM) verilecek diğer görevleri yapmak,

2- Madde 4 de belirtilen özel görevler,

a) Entegre program ve projeler kapsamında çalışmalarda bulunmak ve bu tip projelere her türlü teknik desteği sağlamak,

b) Çalışma alanlarına giren konularda gıda-yem besin değerlerinin tespiti ve kullanım imkânlarının artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak,

c) Gıda ve yem işleme teknolojileri ve ambalajlama ( Hububat-Süt vs.) konusunda araştırmalar yapmak,

d) Gıda ve yem sanayinin ihtiyaçları da dikkate alınarak yeni proses/sistem/bileşen/ürün çözümleri geliştirmek amacıyla Kalite ve Teknoloji konularında araştırmalar yapmak veya yürütülen ıslah projelerinde konusu ile ilgili çalışmalarda bulunmak, katkı sağlamak,

e) Müdürlüğümüzce yürütülen Araştırma Projelerinde, ihtiyaç duyulan kalite ve teknolojik analizlerin, ilgili proje yürütücüleri ile işbirliği içerisinde Laboratuarlarımızda yapılmasını sağlamak,

f) Araştırma sonuçlarını  Türkçe ve/veya yabancı dilde yayınlamak ve uzun dönemde Enstitünün bilimsel yönden  güçlenmesini sağlayacak çalışmaları yapmaktır.

g) Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Gıda Analiz Laboratuvarı

Gıda Analiz Laboratuvarında gıda (hayvansal ve bitkisel) ve yemlerde aşağıdaki analizler yapılmaktadır.

 

- Ham selüloz, hemiselüloz ve hemiselülozlignin analizleri,
- Protein, Ham protein miktarı,
- Nem (%) miktarı,
- Suda çözünür katı madde miktarı (%),
- Kül miktarı,
- Yağ tayini,
- Renk tayini

 

Gıda Analiz Laboratuvarı Cihaz Listesi

 

AdetCihazMarka-Model
1Çeker ocakModkim
1Abbe RefraktometresiAbbeMat
1El RefraktometresiAtago 2110-W05
1ADF-NDF LifHanon F600
1Kar Buz MakinasıScotsmnan
1Kjeldahl Protein Tayin CihazıBehr InKjel M
1Kül FırınıEnis
1Su BanyosuHetotherm
1Yağ Tayin (Soxhlet) Cihazı  
1Renk Tayin CihazıMinolta

Kromatografi Laboratuvarı

Kromatografi Laboratuvarında uçucu faza geçebilen organik bileşiklerin analizleri yapılmaktadır.

 

> Yağ asitlerinin kalitatif ve kantitatif analizleri,
> Tıbbi ve aromatik bitkilerde uçucu yağ asitlerinin kalitatif ve kantitatif analizleri,
> Yağlarda trigliserit analizleri,
> Kolesterol ve alkol analizleri,
> Tarım ürünlerinde pestisit ve herbisit analizleri

Kromatografi Laboratuvarı Cihaz Listesi

 

AdetCihazMarka-Model
1Gaz KromatografisiThermo Scientific Focus
1TeraziShimadzu ATX/ATY

​ 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında gıda (hayvansal ve bitkisel) ve tıbbi ve aromatik bitkiler için aşağıdaki analizler yapılmaktadır.

> Agar difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal etkinlik testleri,

> Toplam aerobik canlı sayımı,

> Toplam maya-küf sayımı

> Koliform/Fekal koliform bakteri sayımı


Mikrobiyoloji Laboratuvarı Cihaz Listesi

 

AdetCihazMarka-Model
1OtoklavFisons
1MikroskopOlympus
1StomacherSeward
1Koloni SayacıStuart Scientific
1Bitki Büyütme KabiniWisecube
1İnkübatörWisecube

Kalite Analiz Laboratuvarı

Tahıl Kalite Analiz Laboratuvarında tahılların kalite parametreleri belirlenmektedir. Bu amaçla; aşağıdaki analizler yapılmaktadır.


 NIT ile tabloda yer alan tahıl ürünlerinin kalite parametleri belirlenmektedir.

 

Ekstensograf cihazı ile ekmeklik buğdaylardan elde edilen hamurun;
1)     Uzamaya karşı gösterdiği direnç,
2)     Uzama yeteneği,
3)     Hamur enerji değerleri ölçülmektedir.

Alveograf cihazı ile ekmeklik buğdaylardan elde edilen ile hamurun;
1)     Şişmeye karşı gösterdiği direnç, 
2)     Uzayabilirlik,
3)     Enerji değerleri ölçülmektedir.

Farinograf cihazı ile ekmeklik buğdaylardan elde edilen unun;
1)     Su kaldırma kapasitesi,
2)     Hamurun yoğurmaya karşı göstermiş olduğu direnç,
3)     Hamur stabilitesi,
4)     Hamur yumuşama derecesi ölçülmektedir.

Gluten İndeks cihazı ile ekmek buğdaylardan elde edilen unların sağlam ve zayıf gluten değerleri belirlenmektedir.

 

Ürün% Protein% RutubetHektolitre% Yaş GlutenSertlik% Nişasta% YağSedimentasyon
Makarnalık BuğdayXXXX    
Ekmeklik BuğdayXXXXX  X
ArpaXXX     
ÇavdarXXX     
YulafXXX     
TritikaleXXX     
MısırXXX  XX 
KolzaXXX   X 
PirinçXXX     

 

 

Kalite Analiz Laboratuvarı Cihaz Listesi

AdetCihazMarka-Model
1Çeker OcakModkim
1NITPerten
1Renk Tayin CihazıMinolta CM 3220d 
1AlveografYücebaş
1FarinografYücebaş
1EkstensografYücebaş
1Gluten İndeksYücebaş
1TeraziMettler
1VortexElektro-mag
1SallayıcıŞimşek Labor Teknik
1Çalkalayıcıİka Ms 3 Basic

Toprak Analiz Laboratuvarı

Toprak Analiz Laboratuvarlarında Toprak verimlilik analiz çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla; aşağıdaki analizler yapılmaktadır.

> Bünye Analizi (Hidrometre ve Suyla Doygunluk)
>Toprak Tepkimesi (pH)  
>Toplam Tuz
>Organik madde
>Yarayışlı Fosfor
>Yarayışlı Potasyum
>Toplam Azot
>Mikro Element Analizleri
>Hacim ağırlık
>Tarla Kapasitesi ve Solma Noktası
>Rutubet


Toprak Analiz Laboratuvarı Cihaz Listesi

AdetCihazMarka-Model
1Çeker ocakModkim
1Ultrasaf suPurelab
1KondaktivimetreHanna
1Flame FotometreFP 6410
1Hassas TeraziDenver Instrument
1SpektrofotometreHitachi U-1800
1ÇalkalayıcıGFL-3020
1pH MetreInoLab
1Isıtıcı (Hot Plate)Sybron/ Thermolyne 2200
1KalsimetreScheibler
1Tarla Kapasitesi-Solma Noktası Tayin Seti

 

Moleküler Analiz Laboratuvarı

Moleküler Analiz Laboratuvarında DNA bazlı genetik karakterizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla; aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

•        DNA izolasyonu,

•        DNA konsantrasyon ayarlaması,

•        PCR ile DNA çoğaltılması,

•        Elektroforez ile DNA ve protein bazlı bant desenlerinin belirlenmesi,

•        Jel görüntüleme cihazı ile elektroforezden elde edilen bantların kalitatif ve kantitatif analizleri


Moleküler Analiz Laboratuvarı Cihaz Listesi

AdetCihazMarka-Model
1Çeker OcakModkim
1Derin DondurucuWiseCryo Wsd
1SantrifüjHettich
1Jel GörüntülemeVilber Lourmat
1PCRVeriti
1Dikey ElektroforezOWL P10 DS
1Steril kabinAroze White

 

ICP Odası

ICP Laboratuvarında gıda (hayvansal ve bitkisel), yem ve toprakta bulunan elementlerin kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmaktadır.


> Mikro element analizleri,
> Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Mangan (Mn)
> Makro element analizleri,
> Potasyum (K), Sodyum (Na), Fosfor (P)

ICP Odası Cihaz Listesi

AdetCihazMarka-Model
1ICPThermo Scientific Focus
1MikrodalgaMilestone SK-12

​ 

Değirmen Odası

Değirmen Odasında tahıl ürünlerinin ve yağlı tohumlarının öğütülme işlemi yapılmaktadır.

 

Değirmen Odası Cihaz Listesi

AdetCihazMarka-Model
1Un DeğirmeniEker
1İrmik DeğirmeniEker
1Kırma Un DeğirmeniPerten 3100
1Yağlı Tohum ÖğütmePerten 3303
1Valsli Un DeğirmeniYücebaş​
''