Fiyatlar

HESAP NUMARASI:

Halk Bank Atatürk Bulvarı Şubesi TR04 0001 2001 2580 0005 1000 11

​​


T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

  Müessesemizce 2016 mahsül yılında üretilen hububat tohumlukları ile halen ambarımızda mevcut                                                                                                                                                                                                                                                                                            

bulunan hububat tohumluklarının satış fiyatlarını belirlemek üzere satış komisyonumuz Müdür Yardımcısı V.                                                                                                                               

A.Levent SEVER Başkanlığında, Teknik Koordinatör Dr. Sali FİDAN, Sayman V. Sefer ÇELİK, Serin İklim                                                                                                                                   

Tahılları Bölümünden Mühendis Savaş BELEN, Üretme İşletme Şb.Şefi A.Kadir ATALAY ve Teknisyen                                                                                                                                    

 Ercan  YÜCEL'in katılımıyla Enstitümüz toplantı salonunda 23.08.2016 tarihinde saat 10,00 da                                                                                                                                                        

 toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

  Fiat tesbitleri çeşitlerin sınıf ve tohumluk dereceleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmiş olup,TİGEM Bayi                                                                                                                         

Satış Fiyatları, piyasa fiyatları, Tohumculuk Şirketlerinin fiyatları ve Araştırma Enstitülerinin belirlemiş olduğu

Tohumluk fiyatları gözönünde bulundurularak aşağıdaki liste halinde fiatlar belirlenerek İta Amirinin onayına

sunulmasına kararlaştırmış bulunmaktadır.Belirlenen fiatlarla satışlara 23.08.2016 tarihinde başlanacaktır.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

Not: Tohumlukların satışı 3065 sayılı KDV Kanununun 17.maddesinin 1/a bendi gereğince istisna                      

kapsamındadır. 23.08.2016                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

2016 YILI TOHUMLUK FİYAT LİSTESİ                                                                                     

(Sınıf Kademeleri ve Satış Fiatları TL/Kg.)                                                                                    

                                                                                                                                                                        

TÜR            Çeşit Adı                         Orijinal-1        Orijinal-2        Sertifikalı-1          Sertifikalı-2-3                                                     

Buğday        Bezosyaja-1                     2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Sönmez-01                      2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Alpu-01                           2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Atay-85                           2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Harmankaya-99               2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Es 26                               2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Müfitbey                         2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Altay-2000                      2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Soyer-02                          2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Nacibey                           2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Dumlupınar                     2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Sultan 95                        2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Yunus                             2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Arpa            İnce-04                            2,20                2,05                1,55                     1,40                               

Arpa            Özdemir                          2,20                2,05                1,55                     1,40                               

Arpa            Bilgi-91                           1,80                1,50                1,30                     1,15                               

Tritikale       Karma-2000                    2,35                2,10                1,60                     1,40                               

                                                                                                                                                                        

Satış Komisyonu Başkanı                    Üye                                      Üye                                                                                                 

A.Levent SEVER                                Sefer ÇELİK                         A.Kadir ATALAY                                                                           

Müdür Yardımcısı V.                          Sayman V.                            Üretme İşletme Şb. Şf.V.                                                                 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

Üye                                                    Üye                                      Üye

Savaş BELEN                                     Dr. Sali FİDAN                     Ercan YÜCEL                       

Mühendis                                           Teknik Koordinatör               Teknisyen                             

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                            
                                                                                                             

                                                           UYGUNDUR                                                                                         

                                                           23.08.2016                                                                                             

                                                           Dr.Sabri ÇAKIR                                                                                     

                                                              Müdür 


                                                                              SATIŞ KARARI

   Enstitümüz Satış Komisyonu Müdür Yardımcısı V. A.Levent SEVER Başkanlığında, Teknik Koordinatör Dr.

Sali FİDAN, Ziraat Mühendisi Savaş BELEN, Teknisyen ERCAN YÜCEL, Ziraat Mühendisi A.Kadir ATALAY ve

Sayman V. Sefer ÇELİK Toplantı salonunda toplanarak, Enstitümüzce 2016-2017 üretim döneminde

Demonstrasyon Çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf Sınıfsız Tohumluk-

larının, Macar Fiğ kademeli Tohumluklarının Satışı  Aşağıda Cinsi ve hizalarında belirtilen fiyat kararları

 alınarak Amiri İta Makamının Onayına sunulmasını kararlaştırılmış bulunmaktadır.

 

   Belirlenen fiyatlarla satışlara 23.08.2016 tarihinden itibaren KDV 17/a kapsamında KDV İstisna olarak

başlanacaktır.

 

 

 

 

Ürünün Cinsi                                                             Demonstrasyon                             

Arpa (Sınıfsız)                                                              0,60KRŞ                            

Buğday (Sınıfsız)                                                          0,75KRŞ

Tritikale (Sınıfsız)                                                        0,65KRŞ

Yulaf (Sınıfsız)                                                             0,75KRŞ

Macar Fiğ (Orijinal-1)                                                  7,50TL

Macar Fiğ (Sınıfsız)                                                     5,00TL

Macar Fiğ (Gravite Altı)                                              4,00TL

 

 

 

Satış Komisyonu Başkanı                    Üye                                Üye                         Üye

A.Levent SEVER                   A.Kadir ATALAY                Sefer ÇELİK          Savaş BELEN

Müdür Yardımcısı V.            Üretme İşletme Şube Şf.         Sayman V.         Ziraat Mühendisi

 

 

 

 

           Üye                                         Üye                                        

  Dr. Sali FİDAN                       Ercan YÜCEL                    

Teknik Koodinatör                     Teknisyen              

 

 

 

 

OLUR

23/08/2016

 

Dr. Sabri ÇAKIR

Müdür


Toprak Bitki Su Analiz Fiyatları

Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: FİYAT
1pH                                                                                           18,00
2EC18,00
3Sodyum (Na)22,00
4Potasyum (K)22,00
5Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)34,00
6Kalsiyum (Ca)22,00
7Magnezyum (Mg)22,00
8Karbonat (CO3)22,00
9Bikarbonat (HCO3)22,00
10Klorür (Cl)22,00
11Sülfat (SO4)39,00
12Bor (B) 29,00
13Fe, Cu, Zn, Mn  (ilave her element için 25 TL)80,00
14Cr, Cd, Co, Pb, Mo  (ilave her element için 25 TL)115,00
15Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)120,00
16Su Kalitesi (pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4, Amonyak, Nitrat, Nitrit, Organik Madde, Sertlik) 260,00
TOPRAĞIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ                                         
17Bakteri İzolasyonu                                                                                             84,00
18Bakteri Sayımı65,00
19Enzim Aktivitesi                                                                                               470,00
TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ:          
20pH (Toprak ekstraktında)                                                                                             26,00
21Saturasyon26,00
22EC (Toprak ekstraktında)      26,00
23Nem26,00
24Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR)80,00
25Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)203,00
Çözünebilir Katyon ve Anyonlar                                 
26Kalsiyum (Ca)44,00
27Magnezyum (Mg)47,00
28Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)33,00
29Sodyum (Na)44,00
30Potasyum (K)44,00
31Karbonat (CO3)44,00
32Bikarbonat (HCO3)44,00
33Klorür (Cl)44,00
34Bor (B)73,00
Değişebilir Katyonlar                                                                                   
35Sodyum (Na, %)79,00
36Potasyum (K, %)73,00
37Kalsiyum (Ca, %)59,00
38Magnezyum (Mg, %)58,00
39Kalsiyum + Magnezyum (Ca + Mg, %)61,00
40Katyon Değişim Kapasitesi 79,00
41Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (15 Analiz; Bünye, pH , EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, KDK, Değişebilir Na, Jips)        430,00
ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE ANALİZLERİ
KATI, SIVI, ORGANİK GÜBRE VE ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ
42EC (Tuzluluk)                                                                                                          26,00
43Organik Madde Tayini (Yanma Kaybı)63,00
44Organik Azot Tayini95,00
45Toplam Azot 68,00
46Toplam Fosfor (P)112,00
47Toplam, K, Mg, Na, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu
(İlave her element için 25 TL)
112,00
48Toplam Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Mo (İlave her element için 25 TL)112,00
49Toplam Bor (B)112,00
50pH26,00
51EC26,00
52Nem26,00
53Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Yanma Kaybı, pH, EC, Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu)325,00
54Ağır Metal Analizi (Herbiri)                                                                        95,00
TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ                                                                 
55Bünye (Saturasyon)26,00
56EC(Tuzluluk)                                                                                                            26,00
57pH 26,00
58Kireç 24,00
59Yarayışlı Fosfor (P2O5)44,00
60Yarayışlı Potasyum (K2O)44,00
61Yarayışlı Kalsiyum (Ca)44,00
62Yarayışlı Magnezyum (Mg)47,00
63Amonyum Azotu (NH4-N)58,00
64Nitrat Azotu (NO3-N)65,00
65Toplam Azot                    89,00
66Organik Madde43,00
67Aktif Kireç 65,00
68Kireç Gereksinimi47,00
69Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn)
( ilave her element için 25TL)
80,00
70Toplam Ağır metal analizi  (ilave her element için 25 Tl)95,00
71Ağır metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)59,00
72Alınabilir Bor (B)73,00
73Standart Toprak Verimlilik  Analizi   Paket 1 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde)58,00
74Standart Toprak Verimlilik  Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz,  pH,  Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde)84,00
75Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 136,00
76Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye, Tuz,  pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) 156,00
TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ
77Bünye (Bouyocus veya Day Metodu)47,00
78Tarla Kapasitesi47,00
79Solma Noktası47,00
80Su Geçirgenliği 35,00
81Nem26,00
82Özgül Ağırlık34,00
83Hacim Ağırlığı (Parafin ile)34,00
84Hacim Ağırlığı (Bozulmamışta)34,00
85Toplam Gözenek Hacmi34,00
86Islak Eleme İle Agregat Stabilitesi65,00
87Strüktür Stabilite İndeksi56,00
88Kuru Agregat Analizi37,00
89Standart Toprak Fizik Analizi  (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı)146,00
BİTKİ - YAPRAK ANALİZLERİ
90Toplam Azot (Kjeldahl)            86,00
91Toplam Azot (Dumas)            68,00
92Klor Tayini43,00
93Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu  (İlave her element için 25 TL)       90,00
SU VE ATIKSUDA YAPILAN ÖLÇÜM VE ANALİZLER
94pH18,00
95EC18,00
96Kalsiyum22,00
97Magnezyum22,00
Enstrümental Analizler (AAS, ICP-OES, HPLC)
98Mikrodalga Yakma Sistemi ile Numune Hazırlama84,00
99Kalsiyum (AAS-Alev)80,00
100Magnezyum (AAS-Alev)80,00
101Mangan (AAS-Alev)80,00
102Potasyum (AAS-Alev)80,00
103Sodyum (AAS-Alev)80,00
 
G E N E L  H Ü K Ü M L E R  
1) Akredite Analizlerden %10 ilave ücret alınır.
2) Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü faaliyeti olup da bu listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.
3) İl/İlçe Müdürlüklerine ait Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarında bu listedeki fiyatlar uygulanır.

​ 

 Deneme Fiyatları

 

Bitki TürüYetiştirme YeriYetiştirme Yılı/ Kalite Paketi Parsel/Uygulama Ücreti TL.
Serin İklim Tahılları*Kuruda1 Yıl Parsel Başına350

Suluda1 Yıl Parsel Başına400
Yem Bitkileri*Kuruda1 Yıl Parsel Başına350

Suluda1 Yıl Parsel Başına400

SuludaTesis Yılı + Takip Eden Yıllar Parsel Başına400 + 200

KurudaTesis Yılı +Takip Eden Yıllar Parsel Başına350 + 150
Yemeklik Tane Baklagiller*Kuruda1 Yıl Parsel Başına350
Suluda1 Yıl Parsel Başına600
Sebze*Suluda1 Yıl Parsel Başına600
AgronomiKuruda1 Yıl Parsel Başına250

Suluda1 Yıl Parsel Başına300

* Bitki türüne ait kalite analiz paketi vardır. İstenilen paketler için istenilen ek ücretler ekte verilmiştir.

a) Hastalık, sera vb. denemelerde uygulama şekli ve iş yüküne göre günün şartları ve maliyet dikkate alınarak özel fiyat tespit edilecektir.

b) Denemelerde yapılacak standart gözlemler için tespit edilmiş ücret olup, ekstra gözlem ve parametreler için ek ücret talep edilecektir.

c) Denemelerde firmanın tespit edeceği bir standart çeşit (firma talep etmezse Enstitü tarafından) kullanılacaktır.

d) Her denemeden önce ilgili firma ile sözleşme imzalanacak ve denemelerin toplam ücretinin yarısı Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına yatırılmadan deneme kurulmayacaktır. Deneme ücretinin kalan yarısı deneme sonuçlanınca hesaba yatırılacak ve ondan sonra deneme sonuçları değerlendirilerek rapor ilgili firmaya teslim edilecektir.​

Kalite Analiz Fiyatları

Bitki TürüKalite Analiz Paketi AdıÜcreti   TL/numune
Serin İklim Tahılları  
Ekmeklik BuğdayFiziksel ve Teknolojik Analiz Paketi (FTAP)

250

Ekmeklik BuğdayReolojik Analiz Paketi (RAP)+FTAP

600

Makarnalık BuğdayFTAP

250

Arpa ve TritikaleFTAP

250

Arpa ve TritikaleYemlik Kalite Analiz Paketi  (YKAP)+FTAP

600

YulafYKAP

350

Yem Bitkileri 


Yem BitkileriYKAP

350

Yemeklik Tane Baklagiller 


Yemeklik Tane BaklagillerFTAP

250

Yemeklik Tane BaklagillerBeslenme Kalite Analiz Paketi (BKAP) + FTAP

600

Sebze 


SebzeSebze Kalite Analiz Paketi (SKAP)

350

Agronomi  

Not: YKAP, BKAP ve SKAP analizleri 2014 yılından itibaren yapılmaya başlanacaktır.​


''