Fiyatlar

HESAP NUMARASI:

Halk Bank Atatürk Bulvarı Şubesi TR04 0001 2001 2580 0005 1000 11

​​


T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR

  Müessesemizce 2016 mahsül yılında üretilen hububat tohumlukları ile halen ambarımızda mevcut                                                                                                                                                                                                                                                                                            

bulunan hububat tohumluklarının satış fiyatlarını belirlemek üzere satış komisyonumuz Müdür Yardımcısı V.                                                                                                                               

A.Levent SEVER Başkanlığında, Teknik Koordinatör Dr. Sali FİDAN, Sayman V. Sefer ÇELİK, Serin İklim                                                                                                                                   

Tahılları Bölümünden Mühendis Savaş BELEN, Üretme İşletme Şb.Şefi A.Kadir ATALAY ve Teknisyen                                                                                                                                    

 Ercan  YÜCEL'in katılımıyla Enstitümüz toplantı salonunda 23.08.2016 tarihinde saat 10,00 da                                                                                                                                                        

 toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

  Fiat tesbitleri çeşitlerin sınıf ve tohumluk dereceleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmiş olup,TİGEM Bayi                                                                                                                         

Satış Fiyatları, piyasa fiyatları, Tohumculuk Şirketlerinin fiyatları ve Araştırma Enstitülerinin belirlemiş olduğu

Tohumluk fiyatları gözönünde bulundurularak aşağıdaki liste halinde fiatlar belirlenerek İta Amirinin onayına

sunulmasına kararlaştırmış bulunmaktadır.Belirlenen fiatlarla satışlara 23.08.2016 tarihinde başlanacaktır.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

Not: Tohumlukların satışı 3065 sayılı KDV Kanununun 17.maddesinin 1/a bendi gereğince istisna                      

kapsamındadır. 23.08.2016                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        

2016 YILI TOHUMLUK FİYAT LİSTESİ                                                                                     

(Sınıf Kademeleri ve Satış Fiatları TL/Kg.)                                                                                    

                                                                                                                                                                        

TÜR            Çeşit Adı                         Orijinal-1        Orijinal-2        Sertifikalı-1          Sertifikalı-2-3                                                     

Buğday        Bezosyaja-1                     2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Sönmez-01                      2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Alpu-01                           2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Atay-85                           2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Harmankaya-99               2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Es 26                               2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Müfitbey                         2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Altay-2000                      2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Soyer-02                          2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Nacibey                           2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Dumlupınar                     2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Sultan 95                        2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Buğday        Yunus                             2,40                2,20                1,70                     1,50                               

Arpa            İnce-04                            2,20                2,05                1,55                     1,40                               

Arpa            Özdemir                          2,20                2,05                1,55                     1,40                               

Arpa            Bilgi-91                           1,80                1,50                1,30                     1,15                               

Tritikale       Karma-2000                    2,35                2,10                1,60                     1,40                               

                                                                                                                                                                        

Satış Komisyonu Başkanı                    Üye                                      Üye                                                                                                 

A.Levent SEVER                                Sefer ÇELİK                         A.Kadir ATALAY                                                                           

Müdür Yardımcısı V.                          Sayman V.                            Üretme İşletme Şb. Şf.V.                                                                 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

Üye                                                    Üye                                      Üye

Savaş BELEN                                     Dr. Sali FİDAN                     Ercan YÜCEL                       

Mühendis                                           Teknik Koordinatör               Teknisyen                             

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                            
                                                                                                             

                                                           UYGUNDUR                                                                                         

                                                           23.08.2016                                                                                             

                                                           Dr.Sabri ÇAKIR                                                                                     

                                                              Müdür 


                                                                              SATIŞ KARARI

   Enstitümüz Satış Komisyonu Müdür Yardımcısı V. A.Levent SEVER Başkanlığında, Teknik Koordinatör Dr.

Sali FİDAN, Ziraat Mühendisi Savaş BELEN, Teknisyen ERCAN YÜCEL, Ziraat Mühendisi A.Kadir ATALAY ve

Sayman V. Sefer ÇELİK Toplantı salonunda toplanarak, Enstitümüzce 2016-2017 üretim döneminde

Demonstrasyon Çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf Sınıfsız Tohumluk-

larının, Macar Fiğ kademeli Tohumluklarının Satışı  Aşağıda Cinsi ve hizalarında belirtilen fiyat kararları

 alınarak Amiri İta Makamının Onayına sunulmasını kararlaştırılmış bulunmaktadır.

 

   Belirlenen fiyatlarla satışlara 23.08.2016 tarihinden itibaren KDV 17/a kapsamında KDV İstisna olarak

başlanacaktır.

 

 

 

 

Ürünün Cinsi                                                             Demonstrasyon                             

Arpa (Sınıfsız)                                                              0,60KRŞ                            

Buğday (Sınıfsız)                                                          0,75KRŞ

Tritikale (Sınıfsız)                                                        0,65KRŞ

Yulaf (Sınıfsız)                                                             0,75KRŞ

Macar Fiğ (Orijinal-1)                                                  7,50TL

Macar Fiğ (Sınıfsız)                                                     5,00TL

Macar Fiğ (Gravite Altı)                                              4,00TL

 

 

 

Satış Komisyonu Başkanı                    Üye                                Üye                         Üye

A.Levent SEVER                   A.Kadir ATALAY                Sefer ÇELİK          Savaş BELEN

Müdür Yardımcısı V.            Üretme İşletme Şube Şf.         Sayman V.         Ziraat Mühendisi

 

 

 

 

           Üye                                         Üye                                        

  Dr. Sali FİDAN                       Ercan YÜCEL                    

Teknik Koodinatör                     Teknisyen              

 

 

 

 

OLUR

23/08/2016

 

Dr. Sabri ÇAKIR

Müdür


Toprak Bitki Su Analiz Fiyatları

​ 

 Deneme Fiyatları

Kalite Analiz Fiyatları

Bitki TürüKalite Analiz Paketi AdıÜcreti   TL/numune
Serin İklim Tahılları  
Ekmeklik BuğdayFiziksel ve Teknolojik Analiz Paketi (FTAP)

250

Ekmeklik BuğdayReolojik Analiz Paketi (RAP)+FTAP

600

Makarnalık BuğdayFTAP

250

Arpa ve TritikaleFTAP

250

Arpa ve TritikaleYemlik Kalite Analiz Paketi  (YKAP)+FTAP

600

YulafYKAP

350

Yem Bitkileri 


Yem BitkileriYKAP

350

Yemeklik Tane Baklagiller 


Yemeklik Tane BaklagillerFTAP

250

Yemeklik Tane BaklagillerBeslenme Kalite Analiz Paketi (BKAP) + FTAP

600

Sebze 


SebzeSebze Kalite Analiz Paketi (SKAP)

350

Agronomi  

Not: YKAP, BKAP ve SKAP analizleri 2014 yılından itibaren yapılmaya başlanacaktır.​


''