Görev Alanı ve Görevler

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalar yürüten Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Burdur, Isparta, Denizli, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerini içeren toplam 12 ilin tarımsal sorunlarına çözümler oluşturmak amacıyla araştırmalar yürüten Havza Araştırma Enstitüsüdür. Enstitümüzde Serin İklim Tahılları, Yemeklik Tane Baklagiller, Yağlı Tohumlu Bitkiler, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Çayır-Mera Yem Bitkileri ve bazı sebze türlerinde yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda 144 adet çeşit tescil ettirilmiş olup, geliştirilen çeşitler ile ilgili olarak yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlılar ile mücadele, adaptasyon çalışmaları ile kademeli tohumluk üretimi programları yürütülmektedir.Geliştirilen çeşitler, Batı Geçit Bölgesi'ne ilave olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde de rahatlıkla üretim imkânı bulmaktadır.

Bölgelerin ekolojik koşullarına uygun, üretici-tüketici isteklerine elverişli, yüksek verim kapasitesine sahip, soğuğa, kurağa ve hastalıklara toleranslı, TSE standartlarına uygun,mikro element eksikliği ve fazlalıklarına karşı toleranslı yeni çeşitler geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların yanı sıra bazı bitki türlerinde kamu-özel sektör işbirliği ile yürürlüğe giren bazı projelerle sanayici ve ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda yeni kalite parametrelerini içeren ıslah programları da uygulamaya konulabilmektedir. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni çeşitlerin genetik bünyesinde sahip oldukları yüksek verim potansiyelini gösterebileceği yetiştirme tekniği paketlerini hazırlamak amacıyla uzun yıllardır yürütülen çalışmaların yanı sıra uygulamada sorun olan anız yakmaya alternatif olabilecek uygulamalar ve kıt kaynakların ekonomik kullanımına yönelik anıza ekim ve sırta ekim teknikleri üzerinde de araştırmalar yürütülmektedir.

Enstitümüz sorumluluk alanındaki iller için yukarıda belirtilen çalışmalara ilaveten, alternatif ürün arayışlarında bulunmak, görev alanında biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla çalışmalar yürütmek, tarımda suyun etkin olarak kullanımı konusunda araştırmalar yürütmek, toprağın korunması ve verimliliğinin arttırılması konusunda araştırmalar yapmak ve iklim değişiklerinin toprak ve su kaynakları ve bitkisel üretimde meydana getirebileceği muhtemel değişimleri belirlemek ve bunlara uygun alternatif öneriler geliştirme konularında da araştırmalar yürütülmektedir. Ülkesel ve bölgesel konularda koordinatörlük görevlerinin de yürütüldüğü enstitümüzde, yayım uzmanları ve tarım kuruluşlarıyla birlikte düzenli olarak gerçekleştirilen bölge bilgi alışveriş toplantılarıyla, bölge çiftçilerinin sorunlarına çözümler araştırılmaktadır.


''