Hakkımızda

İNCİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

1-   KURULUŞUN GENEL TANITIMI: 

a-)  Görevleri: 

Kuruluşumuz 1938 yılında önemli döviz kaynaklarından biri olan kuru incirle ilgili problemleri çözmek, ülkemiz incir yetiştiricilerine yararlı bilimsel çalışmalar yapmak üzere Aydın il merkezine 17 km. uzakta Erbeyli Köyü civarında "İncir Islah İstasyonu" adı altında faaliyete geçmiştir. Önceleri incir yetiştiricilerinin fidan ihtiyacını karşılamış olup, daha sonra % 70 incir fidanı yanında %20 zeytin,% 10 fıstık, kayısı ve erik fidanı üretimi de yapılmıştır. Ancak daha sonra su problemi yüzünden incir dışındaki meyve türleri kaldırılmıştır.

1957 yılından itibaren ülkemiz tavukçuluğunun gelişmesine paralel olarak, kültür ırkı damızlıkların bölgeye yayılmasını sağlamak amacıyla tavukçuluk çalışmalarına da başlamış olup, kuruluşun adı "Erbeyli Bahçe Kültürleri ve Tavukçuluk İstasyonu Müdürlüğü"olmuştur. Nihayet 1977 yılında "Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" haline getirilmiş, 1987 yılında  "İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" adını almıştır. Son olarak 08.06.2011 tarih ve 27958 no'  lu mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü adı altında incir ve tavukçuluk konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Kuruluşumuzun toplam arazi varlığı 323.9 dekar olup bunun 167.6 dekarı Erbeyli'deki (merkez) arazi olup,31.3 dekarı İncirliova'daki ilek bahçesi, geri kalan 125 dekarı da Umurlu' daki bahçedir.

İncir konusundaki çalışmalar şöylece özetlenebilir. Yürütülmekte olan ülkesel İncir Araştırmaları projesinin ıslah disiplini çalışmalarından olarak yurdumuzun Doğu Anadolu dışındaki her yeri taranarak 273 incir tip veya çeşidinin introdüksiyonu yapılarak Erbeyli ve Umurlu'daki bahçelerimizde kolleksiyona alınmıştır. Bunlar aynı zamanda Türkiye Bitki Genetik kaynakları projesinin materyali olarak da saklanmaktadır. Kuruluşumuz Türkiye Bitki Kaynakları projesinde incir gen kaynaklarını koruyup muhafaza etmekle görevlendirilmiştir. İntrodüksiyonu yapılan bu çeşitlerden bir kısmının pomolojileri yapılmış olup pomoloji çalışmaları devam etmektedir. Yine bu çeşitlerden ümit var olanlar ile Bodrum, Dalaman ve Fethiye'de adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. İncirliova' daki ilek (erkek incir) kolleksiyonu bahçesinde 58 çeşidin kolleksiyonu ve pomoloji çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Ayrıca Sarılop çeşidinde klon seleksiyonu ve Sarızeybek isimli yeni bir çeşitte araştırma çalışmalarına devam etmektedir.

Öte yandan sofralık incir çeşitlerinin soğukta muhafazası, gıda teknolojisi ekonomi, kuru incirlerde kalite konularında araştırma faaliyetleri devam etmektedir.

İncir fidanı üretimi konusunda görevlendirilmiş tek resmi kuruluş olan Enstitümüz her yıl yetiştiricilerin ihtiyacı olan kurutmalık ve sofralık incir fidanlarını üretip satışlarını gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuzun diğer bir çalışma konusu olan Tavukçuluk ise 2 adet kümes, kesimhane, laboratuvar ve soğuk hava deposu gibi tesisleri içine alan yaklaşık 40 dönümlük bir sahayı kapsamaktadır. Tavukçuluk şubesi 1957 yılında kurulduktan sonra dış kaynaklı klasik tavuk ırkları olan Leghorn, Beyaz Playmouth ve Newhampshire ile çalışmalara başlamış ve bölgeye tavukçuluk alanında ilk adım atılmıştır. Daha sonraki yıllarda kombine verimli yerli ırklarla dış kaynaklı ırklar melezlenerek, etçi karakterde ilk yerli hibrit ebeveyn genotipler elde edilmeye başlanmış ve bunlar TS, WY rumuzlarıyla kodlandırılmıştır. Yerli etçi hibrit çalışmaları 1970'li yılların sonuna kadar devam ederek resmi ve özel kuruluşların gerek damızlık ve gerekse broyler civciv ihtiyacını karşılamıştır. Bugün bölgemizde faaliyetlerini başarı ile sürdüren pek çok tavukçuluk işletmesi 1960-1975 yıllarında kuruluşumuzdan aldığı bilgi, destek ve hayvan materyali ile ülkemiz tavukçuluğuna büyük yarar sağlamaktadır.

 Tavukçuluk şubesi 1979 yılından itibaren ülkesel Tavukçuluk Araştırma Projesi adı altında yeni bir proje ile etlik ana ve baba soylarının seleksiyonla ıslahı ve yeni soylar geliştirilmesi projesini başlatmıştır. Bu proje ile birlikte eski sürüler tamamen elden çıkarılmış, ıslah ve melezleme çalışmaları ile dış kaynaklı hibritlere dayalı yeni sürüler kurulmaya başlamıştır. 1983 yılında saf düzeyde çıkışlar başlatılarak ana hattından 40,baba hattından ise 27 horozluk familya kurulmak suretiyle pedigrili çıkışlar yapılmıştır. Ayrıca Dwarf genotipler üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır. Bu proje ile birlikte tavukçuluk şubesi ülkemizin resmi ve özel kuruluşlarının damızlık ve broyler ihtiyacını karşılamak üzere et tavukçuluğumuzun merkezi haline getirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen et tipi hibrit materyale "ERBRO" adı verilmiştir. Ülkemizde bilimsel manada bir ilk olarak organik etlik piliç ve yumurta konularında proje yürütülmüş olup, bu proje sonuçları vatandaşlarımızın faydasına sunulmuştur.

Enstitümüzde halen organik ve konvansiyonel etlik piliç ve yumurta tavukçuluğu konusunda projeler yürütülmektedir. 

b-) Teşkilat Yapısı: 

Müdürlüğümüz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak incir, tavukçuluk, bitki sağlığı ve toprak su kaynakları konularında araştırma çalışmaları yapmak üzere görevlendirilmiştir. 

c-) Kadro ve Personel Durumu: 

            Müdür                                    :    1  (Mühendis)

            Müdü Yardımcısı                    :    1  (Mühendis)       

            Teknik Hizmetler Sınıfı            :   31  (24 Mühendis, 4 Tekniker, 3 Teknisyen)

            Sağlık Hizmetleri Sınıfı            :    2  (1 Veteriner Hekim, 1 Sağlık Teknikeri)

            Döner Sermaye Saymanı        :    1

            Genel İdari Hizmetler             :    11

            Yardımcı Hizmetler                 :    2

            Daimi İşçiler                            :    23

d-) Bina,Lojman,Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu: 

1- Lojman:

Kuruluşumuzda 8 adet lojman mevcuttur.  

2- Hizmet Binası:

İki adet iki katlı hizmet binası mevcut olup, hali hazır mevcut teknik ve idari elemanlarımızın ihtiyacını karşılamaktadır. 

3- Sosyal Tesis:

Yemekhane mevcuttur.

2-  HİZMET ALANIMIZLA İLGİLİ OLARAK İLİN MEVCUT DURUMU 

Enstitümüzün çalışma konularından olan incir ülke genelinde 49.401 hektar alanda yetiştirilirken, ilimizde 34875 hektar alan kaplamaktadır. Ülkemiz genelinde 9.647.390 adet meyve veren ağaç mevcut iken, ilimizde mevcut incir ağaçlarından 6.103.920 adedi meyve vermektedir. Ülke genelinde meyve vermeyen ağaç sayısı 859.250 adet iken ilimizde bu sayı 503.535 adettir.

2013 yılı ülkemiz kuru incir üretimi 61.909 ton civarında olup, bunun 47.549 tonu ihraç edilmiştir. 2013 yılında ilimizde 186.870 ton incir üretilmiş, bunun 51.884 tonu kuru incir olarak değerlendirilmiştir.

Ülkemiz yumurtacı tavuk varlığı 88.720.709 adettir. İlimizde 2013 yılı verilerine göre 21 işletme ve 37 adet kümeste 653.028 adet yumurtacı tavukla yumurta üretimi yapılmaktadır. Ülke geneli dikkate alındığında 1.060.673.395 adet yıllık etlik piliç üretimi yapılırken, ilimizde 68 işletme ve 134 adet kümeste 2.244.130 adet etlik piliç üretimi gerçekleşmiştir. 

3- YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR 

2014 (01.01.2014 - 30.06.2014) yılı çalışma programı gereği incir ve tavukçuluk konusundaki araştırma projeleri ilgili teknik elemanlar tarafından yürütülmüştür.

Çalışma konularımızla ilgili olarak yürütülmekte olan projeler:

 

a- İncir Araştırma Projeleri 

 1. İncir (Ficus carica) genetik kaynakları muhafaza ve değerlendirilmesi
 2. Melezleme ve Mutasyon Islahı Yöntemleriyle Üstün Nitelikli Kurutmalık ve Sofralık İncir Çeşitlerinin Geliştirilmesi
 3. İncir (Ficus carica L.) Genetik Bağlantı (Linkage) Haritasının Oluşturulması (TÜBİTAK-1007)
 4. Organik Kuru İncirin Depo Dayanım Süresinin ve Meyve Kalitesinin Korunmasına Yönelik Bitki Uçucu Yağlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması
 5. Bazı Sofralık İncir Çeşitlerinin Uygun Hasat Zamanının Depolama ve Taşımaya Dayanım Performanslarının Belirlenmesi
 6. Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi (TÜBİTAK-1007)
 7. Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Alternatif Toprak İşleme Yöntemlerinin Ağaç Gelişimi ile Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
 8. Kuru İncir ve İncir İşletmelerindeki Mikrobiyal Popülasyonunun Kontrolünde Elektro Aktive Suyun Uygulanması
 9. İncir Genetik Kaynaklarının Toplam Fenolik Madde İçeriği ve Toplam Antioksidan Aktivite Açısından Taranması ve Bazı Kurutmalık İncir eşitlerinde Fenolik Bileşenlerin Belirlenmesi
 10. Kuru İncirin Depolama ve İşleme Aşamasında Aflatoksin Riskini Azaltmaya Yönelik Uygulama ve Düzenlemelerin Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi
 11. Temiz İlek Elde Edilmesinde İncir İç Çürüklüğü Hastalığı (Fusarium ssp.)'na karşı Mücadele Olanaklarının Araştırılması
 12. Aydın İli İncir Alanlarında Lonchaea aristella Becker (Diptera : Lonchaeidae)'nın Yayılışı, Popülasyon Değişimi ve Zarar Oranının Belirlenmesi
 13. Fonksiyonel Özelliği Yüksek Renkli İncir Çeşitlerinin Kurutularak Değerlendirme İmkanlarının Araştırılması
 14. Aydın İlinde Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerinde Akdeniz Meyve Sineği ( Ceratitis capititata Wiedemann (Dipt.:Tehritidae))' nin Durumunun Belirlenmesi 

  2015 yılında başlamak üzere incir konusunda 9 adet yeni teklif proje Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.  

b- Tavukçuluk Araştırma Projeleri

 1. Yem Partikül Büyüklüğü ve Yem Formunun Sıcak İklim Koşullarında Yetiştirilen Beyaz Yumurtacı Tavukların Verim Performansı, Yumurta Kalitesi ile Tüylenme Skoru ve Bazı İç Organ Ölçümleri Üzerine Etkileri
 2.  Karma Yeme Esansiyel Yağ Karışımı, Prebiyotik, Probiyotik ve Enzim İlavesinin Deneysel Koksidiyoz Bulaştırılan Etlik Piliçlerin Performans, Dışkı Oosit Atımı, Lezyon Skoru, Bağışıklığı İle Kimi Organ Ağırlıkları Üzerine Etkileri
 3.  Organik olarak yetiştirilen etlik piliçlerin protein ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyacın pamuk tohumu küspesinden karşılanma olanaklarının araştırılması
 4. Antikoksidiyal Monensin Yerine Tamamen veya Kısmen Kekik Esansiyel Yağı İkamesinin Eimeria spp. ile Enfekte Edilmiş Etlik Piliçlerin Performans, Dışkı ile Oosit Atımı, Lezyon Skoru ve Oksidatif Stres Üzerine Etkileri
 5. Zorlamalı Tüy Döktürülen ve Döktürülmeyen İleri Yaştaki Yumurtacı Tavukların Yemlerine Prebiyotik ve Kekik Yağı İlavesinin Yumurta Verimi ve Kalitesi, Bağışıklık, Kan Parametreleri, Bağırsak Mikroflorası ile Kemik Kalitesi Üzerine Etkileri
 6. Öğünlü Yemleme ve Otlamanın Serbest Otlaklı Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Performans, Et Kalitesi ve Kemik Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri.

   

​ 

''