Kanatlı Besleme ve Yetiştirme Bölümü

YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

 • Tavukçuluk şubesi 1957 yılında kurulduktan sonra dış kaynaklı klasik tavuk ırkları olan Leghorn, Beyaz Playmouth ve Newhampshire ile çalışmalara başlamış ve bölgeye tavukçuluk alanında ilk adım atılmıştır.
 • Daha sonraki yıllarda kombine verimli yerli ırklarla dış kaynaklı ırklar melezlenerek, etçi karakterde ilk yerli hibrit ebeveyn genotipler elde edilmiş ve bunlar TS, WY rumuzlarıyla kodlandırılmıştır.
 • Yerli etçi hibrit çalışmaları 1970'li yılların sonuna kadar devam ederek resmi ve özel kuruluşların gerek damızlık ve gerekse broyler civciv ihtiyacını karşılamıştır.
 • Bugün bölgemizde faaliyetlerini başarı ile sürdüren pek çok tavukçuluk işletmesi 1960-1975 yıllarında kuruluşumuzdan aldığı bilgi, destek ve hayvan materyali ile ülkemiz tavukçuluğuna büyük yarar sağlamaktadır.
 • Tavukçuluk şubesi 1979 yılından itibaren ülkesel Tavukçuluk Araştırma Projesi adı altında yeni bir proje ile etlik ana ve baba soylarının seleksiyonla ıslahı ve yeni soylar geliştirilmesi projesini başlatmış ve eski sürüler tamamen elden çıkarılmış, ıslah ve melezleme çalışmaları ile dış kaynaklı hibritlere dayalı yeni sürüler kurulmaya başlanmıştır.
 • 1983 yılında saf düzeyde çıkışlar başlatılarak ana hattından 40, baba hattından ise 27 horozluk familya kurulmak suretiyle pedigrili çıkışlar yapılmıştır.
 • ​​Ayrıca Dwarf genotipler üzerinde de çalışmalar yapılmış ve tavukçuluk şubesi ülkemizin resmi ve özel kuruluşlarının damızlık ve broyler ihtiyacını karşılamak üzere et tavukçuluğumuzun merkezi haline getirilmiştir.
 • Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen et tipi hibrit materyale "ERBRO" adı verilmiştir


ETLİK PİLİÇ ÇALIŞMALARI

 • Ülkemizde bilimsel manada bir ilk olarak organik etlik piliç ve yumurta konularında proje yürütülmüş olup, bu proje sonuçları vatandaşlarımızın faydasına sunulmaktadır.
 • Enstitümüzde halen organik ve konvansiyonel etlik piliç ve yumurta tavukçuluğu konusunda projeler yürütülmektedir.
 • Enstitümüzde mevcut bulunan 36 bölmeli, tam denetimli 2160 piliç kapasiteli deneme kümesinde besleme ve yetiştirme konularında çalışmalar yürütülmektedir.
 • ​Bugüne kadar enstitümüzde antibiyotik alternatifi yem katkı maddelerinin (Eterik Yağlar, Probiyotikler, Prebiyotikler, Enzimler, Organik Asitler) etlik piliçler üzerindeki etkileri üzerinde çok sayıda çalışma yapılmıştır ve hala yapılmaya devam edilmektedir.

YUMURTACI TAVUK ÇALIŞMALARI

 1. Enstitümüzde beyaz ve kahverengi yumurtacı hatlarda, yetiştirme ve besleme konularında araştırma faaliyetleri yürütülmekte, verim özellikleri ile yumurta iç ve kabuk kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır
 2. Enstitümüzde etçi damızlık tavuklar ile yumurtacı tavukları ikinci verim döneminde de kullanabilmek amacıyla tüy dökümü çalışmaları yapılmakta olup, endüstriyel olarak da kullanımı kolay bir metod geliştirilmiştir.


ORGANİK TAVUKÇULUK ÇALIŞMALARI

 • Çevre dostu üretim teknikleri ile kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen bir üretim faaliyeti olarak organik tavuk yetiştiriciliği, son yıllarda artış göstermiştir.
 • Ülkemizde de bu yönde eğilimin artmasına bağlı olarak Enstitümüzde de organik etçi ve yumurtacı tavukçuluk çalışmaları yürütülmektedir.


GEÇMİŞTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Aromatik bitkilerin esansiyal yağlarının KANATLI BESLEMEDE KULLANIMI
  • Tavukların beslenmesinde büyütme faktörü olarak antibiyotiklerin yerine ikame edileceği
  • Yumurtanın depolama süresinin uzatabileceği
  • Kuluçkadan çıkış gücünü artırabileceği
  • Kanlı ishalin (Koksidiyoz) önlenmesinde koruyucu olarak kullanılabileceği
 • Yerli enzimlerin kullanılabilirliği
 • Borun etlik piliçlerde kemik yapısını ve yumurta kabuk kalitesini iyileştirebileceği
 • Zeolitin etlik piliçlerde ölüm oranını azaltabileceği
 • Organik etlik piliç yetiştiriciliğinin konvansiyonele kıyasla bir kat fazla maliyetle yapılabileceği
 • Organik piliç yetiştiriciliğinde pamuk tohumu küspesinin soya küspesinin yerine ikame edilebileceği


YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ÇALIŞMA KONULARI

 • Yemeklik yumurtada ve piliç etinde gıda güvenliğinin artırılması (Campylobacter, C. Perfringens, Salmonella spp.)
 • Hayvan refahını artırmaya yönelik yetiştirme uygulamalarının    (Tüy dökümü, gaga kesimi, yerleşim sıklığının azalması) verim, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması
 • Kümes dışına çıkarılan gübrenin değerlendirilmesi
 • Yemlerde mikotoksin bulaşısı
 • Organik yetiştiricilikte alternatif protein kaynaklarının kullanılabilirliği
 • Hayvansal üretim yapan işletmelerde çevre sağlığı ve biogüvenlik
 • ​Hayvan refahını artırmaya yönelik yetiştirme uygulamaları
''