19.12.2017 / Gösterim Sayısı : 176

FATIMA Projesi Menemen Pilot Alanı 7. Bölgesel Toplantısı

#FATIMA Projesi Menemen Pilot Alanı 8. Bölgesel Toplantısı

​Merkezimizin ortağı olduğu, Avrupa Komisyonu'nun Ufuk 2020 programı kapsamındaki "Tarımda Su ve Gübre Yönetimi için Araçlar" (Farming Tools for external nutrient Inputs and water Management - FATIMA) projesi 12 ülkeden 21 ortağın katılımıyla 2015 yılında başlamış olup halen devam etmektedir. Proje, yoğun tarımda yeni bir bakış açısı ile tarım girdilerinin (su, gübre) kullanım ve yönetimini birleştiren, optimize etmeye yardım eden yeni araçlar ve yenilikler geliştirmeyi hedeflemektedir. 7 pilot alandan biri olan Merkezimizde buğday, pamuk ve mısır bitkisinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda 7. Bölgesel toplantı Merkezimizden ve EA-TEK'ten uzmanlar ve çiftçiler olmak üzere 18 kişinin katılımı ile 18 Aralık 2017 tarihinde Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.

''