Laboratuvar

Atıksu Analiz Laboratuvarı

Atıksu Analiz Laboratuvarı, günümüzün en önemli yenilenebilir su kaynaklarından olan arıtılmış atık suların yeniden kullanılabilirliğini ve ürün yetiştirmede ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta Merkezimiz araştırma projeleri olmak üzere çiftçiler, özel ve resmi kuruluşlardan gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır. Atıksu analizleri için gerekli numune miktarı 1 litredir. Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KIO) analizi için numuneler alımından en geç 2 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları ​

​​Atıksu Analizleri​Yöntemler​​​​​​​2017 Yılı Fiyatı
(KDV Dahil) (TL)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Standart Metot-5220-D Kapalı Reflux Kolorim​etrik metot (mg/l)               ​​92.00
Biyolojik Oksijen İhtiyacı(BOİ5)Standart Metot-5210'a göre BOİ5 aleti ile (WTW OxiTop IS12)20 oC'de 5 günde (mg/l)               92.00
Toplam Fosfor(TP)Hazır kit kullanılarak (mg/l)               40.00
Askıda Katı Madde (AKM)Standart Metot 2540 D'ye göre belirli miktar su örneğinin filtreden geçirilerek 103-105oC'de kurutularak tartılması ile(mg/l)                58.00
Elektriksel İletkenlik (EC)Standart Metot 2510 B'ye göre electrical conductivity meter aleti ile                18.00
pHStandart Metot 4500-H+ B'ye göre pH metre ile                18.00

Bitki Analiz Laboratuvarı

Bitki yaprak analizleri için gerekli örnek miktarı yaklaşık 100 gr. dır. Başta Merkezimiz araştırma projeleri olmak üzere çiftçiler, özel ve resmi kuruluşlardan gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları 

​​​Bitki Analizleri​Yöntemler​​​2017 Yılı Fiyatı      (KDV Dahil) (TL)
Standart Yaprak Analizi
(Toplam Azot (N)
Toplam Fosfor (P)
Toplam Potasyum (K)
Toplam Kalsiyum (Ca)
Toplam Magnezyum (Mg)
Toplam Demir (Fe)
Toplam Bakır (Cu)
Toplam Çinko (Zn)
Toplam Mangan (Mn))


Kacar 1972

 

 

 

90.00

(Bu elementler dışında yapılacak olan her bir element analizi için 25.00 TL ücret alınır.) ​
Toplam Bor (B)Kacar 1972               25,00
Toplam Kadmiyum (Cd)               25,00
Toplam Krom (Cr)               25,00
Toplam Kurşun (Pb)               25,00
Toplam Nikel (Ni)               25,00
Toplam Kobalt (Co)               25,00

Nodozite Bakteri Kültürü Üretimi

Bitkiler havanın serbest azotundan doğrudan faydalanamazlar. Baklagil bitkileri havanın serbest azotunu bitkilerin faydalanabileceği şekle dönüştürürler. Bu olay nodül (yumru) olarak adlandırılan özel kök organlarında gerçekleşir. Baklagil bitkilerinde nodül oluşumu meydana gelmeden azot bağlanması gerçekleşmez. Nodül oluşumu toprakta azot bağlayan bakterilerinin varlığına bağlıdır. Eğer ortamda bu bakteriler yok ise dışardan mutlaka ilave edilmesi gerekir. Bakteri aşılaması olarak adlandırılan bu işlem yüksek verim sağlar.

Baklagil bitkilerinin azot bağlama yeteneğini teşvik etmek amacıyla laboratuvar koşullarında hazırlanmış bakteri kültürü ile baklagil tohumlarının bulaştırma işlemidir. Baklagil tohum aşılaması işleminde bakterilerin tohumla yeterince bulaşmasını sağlayacak miktarda nodozite bakteri kültürü kullanılmalıdır. Başarılı bir aşılama işlemi için küçük tohumlu baklagillerde 100 kg tohumluğa 2 kg, iri tohumlu baklagillerde 100 kg tohumluğa 1 kg nodozite bakteri kültürü kullanılması önerilmektedir.

Üretilen Nodozite Bakteri Kültürü Fiyatları : 


Kullanılacak Bitki Türü

2017 Yılı kg Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

Yonca, Soya, Fiğ, Bakla, Nohut, Fasulye​             ​                    4​0,00

*Üretim siparişe göre yapılmaktadır. Teslim süresi 1 aydır.

Sulama Suyu Analizleri Laboratuvarı

Sulamada kullanılan su, bağıl olarak az, ancak önemli miktarlarda çözünmüş bileşikleri kapsar. Suyun, sulama için elverişliliği, içerdiği tuzların cins ve miktarlarına önemli derecede bağlıdır. Su kalitesinin iyi olmadığı durumlarda, çeşitli toprak, bitki yetiştirme sorunları ve kullanılan sulama sistemlerinde işletilme sorunları ortaya çıkabilir. Başta Merkezimiz araştırma projeleri olmak üzere çiftçiler, özel ve resmi kuruluşlardan gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır. Sulama suyu analizleri için gerekli numune miktarı 1,00 litredir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları 

​Sulama Suyu Analizleri​Yöntemler​​​​​2017 Yılı Fiyatı      (KDV Dahil) (TL)
Elektriksel İletkenlik(dS/m)TS 9748          18.00
pHTS 10523          18.00
Katyonlar (me/l)Titrimetrik/ fleym fotometri yöntemi.
Kalsiyum (Ca)          22.,00
Magnezyum (Mg)          22.00
Toplam Sertlik (Ca + Mg)          34.00
Sodyum (Na)          22.00
Potasyum (K)          22.00
Anyonlar (me/l)Titrimetrik yöntemi.
Karbonat (CO3          22.00
Bikarbonat (HCO3)          22.00
Klor (Cl)          22.00
Sülfat(SO4)          39.00
Bor (ppm)ICP OES          29.00
İz Elementler-1 (Fe, Cu, Zn, Mn)ICP OES         80.00
İlave Her Bir Element İçin          25.00
İz Elementler-2 (Cr, Cd, Co, Pb, Mo)ICP OES          115,00
İlave Her Bir Element İçin          25.00

Standart Sulama Suyu Analizi

(pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)

          120.00

Toprak Verimlilik Analiz Laboratuvarı

Toprak verimliliği, toprağın temel bitki besinlerini, bitki gelişmesini sürdürmeğe yeterli miktar ve uygun oranlarda sağlama kabiliyetidir. Yetiştirilecek bitkinin ihtiyacı doğrultusunda ve yetiştirme ortamına uygun, doğru bir gübreleme programı yaparak, sürdürülebilir bir verimlilik sağlamak için ekim ve dikim öncesinde toprak verimlilik analizlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Merkezimizde, Toprak verimlilik analiz sonuçlarına göre, yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmeleri dikkate alınarak gübreleme programları hazırlanmaktadır. Analizler için gereken örnek miktarı 2 kg' dır. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları : 

Toprak Verimlilik Analizleri​Yöntemler ​​2017 Yılı Fiyatı     (KDV Dahil) (TL)
İşba(%)TSE 8333          26.00
Total Tuz(%)TSE 8334          26.00
pH (su ile doymuş toprakta)TSE 8333          26.00
Toprakta bitkiye yarayışlı fosfor (P2O5kg/da)Olsen Yöntemi          44.00
Toprakta bitkiye yarayışlı potasyum (K2Okg/da)TSE 8341          44.00
Kireç (% CaCO3)Scheibler Kalsimetresi          24.00
Organik Madde(%)Walkley-Black Yöntemi          43.00
Total Azot (% N)Mikro Kjeldahl  Yöntemi          89.00
Mikroelement (alınabilir Fe,Cu.Zn,Mn) (ppm)Lindsay ve Norwell, (1978)/ ICP-OES          80.00
İlave Her Element İçin          25,00
Alınabilir Bor (B)Azometin-H Yöntemi           73.00
Standart Toprak Verimliliği Analizi (Paket-1) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik madde)          58.00
Standart Toprak Verimliliği Analizi (Paket-2) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik madde)          84.00
Toprak Verimliliği Analizi (Paket-3) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Organik madde)           136.00
Toprak Verimliliği Analizi (Paket-4) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Bakır, Mangan, Çinko).           156.00
Toplam Ağır Metal AnaliziYaş yakma (kral suyu)-mikrodalga /ICP OES Yöntemi          95.00
İlave Her Element İçin          25.00
Ağır Metal Okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)ICP OES    ​      59.00

Toprak Fiziği Laboratuvarı

Toprak Fiziği Laboratuvarı, toprağın fiziksel özelliklerini tanımak ve bunların toprak verimliliği, sulama ve arazi ıslahı ile ilgili ilişkilerini saptayarak, ürün yetiştirmede ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta Merkezimiz araştırma projeleri olmak üzere çiftçiler, özel ve resmi kuruluşlardan gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır. Fiziksel toprak analizleri için 2 kg toprak örneği yeterlidir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları 

Toprak Verimlilik Analizleri​Yöntemler​2017 Yılı Fiyatı    (KDV Dahil) (TL)

Standart Toprak Fiziği Analizleri

Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası ve Hacim Ağırlığı

            146.00
Rutubet (%)Tüzüner 1990              26.00
Bünye (% kum,kilve silt oranı)Tüzüner 1990               47.00
Tarla Kapasitesi(%)Tüzüner 1990              47.00
Solma Noktası (%)Tüzüner 1990              47.00
Hacim Ağırlığı (gr/cm3)Tüzüner 1990              34.00
Özgül Ağırlık (gr/cm3)Tüzüner 1990              34.00
Toplam Gözenek Hacmi (%) (porozite)Tüzüner 1990              34.00
Hidrolik İletkenlik (cm/h)Tüzüner 1990              35.00
Strüktür stabilitesiTüzüner 1990                56.00

Tuzluluk-Alkalilik Laboratuvarı

Toprak verimliliğinin kısmen veya tamamıyla kaybolmasına yol açan önemli faktörlerden birkaçı toprak tuzluluğu, sodyumluluğu ve bor miktarının fazlalığıdır. Bunların toprakta yüksek konsantrasyonlarda birikmesi halinde gerek bitkilere yaptıkları toksik etkiler ve gerekse toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında meydana getirdikleri değişiklikler nedeniyle kültür bitkilerinin tarımını engelleyen olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu etkilerin ortadan kaldırılması, topraklara ilişkin tuzluluk-alkalilik analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilerek yorumlanması ile sağlanabilir. Başta araştırma projelerine ait analizler olmak üzere çiftçilere, diğer resmi kurumlara, özel kuruluşlara ait analizler yapılmaktadır. Tuzluluk alkalilik analizleri için 2 kg toprak örneği yeterlidir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları : 

​Tuzluluk-Alkalilik Analizleri​Yöntemler​​2017 Yılı Fiyatı (KDV Dahil) (TL)
% İşbaTSE 8333             26.00
% Total Tuz (su ile doymuş toprakta)TSE 8334             26.00
Elektrikse İletkenlik (ds/m) (ekstraktta)TSE 8333            26.00
pH (su ile doymuş toprakta)TSE 8333             26.00
pH (ekstraktta)TSE 8333             26.00
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar (me/lt)Richards, L. A. 1954
Ca++ (me/lt),             44.00
Mg++ (me/lt),              47.00
Ca++ + Mg++             33.00
Na+ (me/lt),              44.00
K(me/lt)             44.00
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar  (me/lt)Richards, L. A. 1954
CO3- - (me/lt)             44.00
HCO3- (me/lt)             44.00
Cl- (me/lt)              44.00
SO4- - (me/lt)             46.00
Katyon Değişim Kapasitesi (K.D.K.) (me/100 gr)Bower, C. A. 1952 Sodyum asetat exraksiyonu yöntemi             79.00
Değişebilir Katyonlar (me/100 gr)Richards, L. A. 1954 Amonyum asetat yöntemi
Na % (ESP)             79.00
K %            73.00
Ca %            59.00
Mg %           58.00
 (Ca+Mg) %            61.00
Bor (ppm)Richards, L. A. 1954 Carmin yöntemi            73.00
Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (% İşba, pH, EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, (K.D.K.), Değişebilir Na,)            ​430.00

 

''