Islah Genetik

Ekonomik yönden önemli olan bitkilerde genetik ve sitogenetik esaslardan yararlanılarak bitki cins, tür ve çeşitlerinin genetik yapısını yetiştirici ve tüketicinin istekleri doğrultusunda planlı bir şekilde değiştirme ve geliştirmeye bitki ıslahı denmektedir.

Islah ve Genetik Bölüm Başkanlığımız ülkesel anlamda kayısıda, yerel anlamda diğer tüm meyve tür ve çeşitlerinde ıslah çalışmaları yapmak ve bunları sonuçlandırarak üreticilerin ve tarımla uğraşan diğer kesimlerin hizmetine sunma yükümlülüğünü taşımaktadır.

Bu kapsamda sorumluluklarımız;

 • Kayısı yetiştiriciliğinde​ karşılaşılan sorunlara karşı çeşitli projeler üreterek bu sorunların çözüm yollarını araştırmak ve bulmak

 • İstenen standartta çeşitler elde etmek amacı ile;
  • Seleksiyon çalışmaları
  • İntrodüksiyon çalışmaları
  • Adaptasyon çalışmaları
  • Melezleme çalışmaları  
  • İn vitro çalışmalar yapmak
  • Moleküler çalışmalar yapmak 
 • Kayısıda ülkesel kayısı gen kaynağının istasyonumuzda olması nedeni ile Dünyada ve Türkiye’de yetişen kayısı çeşit ve tiplerini barındırmak ve muhafaza etmek
 • Alıç, kızılcık ve dut gen kaynaklarının enstitümüzde olması nedeni ile bu meyvelerin dünyada ve Türkiye de yetişen çeşit ve tiplerini bulmak, barındırmak ve muhafaza etmek         
 • Meyve yetiştiriciliğinde çeşit tanımlamasını sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası kriterlere uygun olarak pomolojik, fenolojik, duyusal ve moleküler çalışmalar yaparak kesin tanımlamayı sağlayarak bu alanda ortaya çıkabilecek sorunları gidermek
 • Ülkemizin kayısıda dünya çapında daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla kayısı yetiştiriciliğinin en önemli sorunları olan ilkbahar geç donlarına karşı stratejiler geliştirmek ve bu amaçla dayanıklı çeşit ıslahı, geç çiçek açan çeşit geliştirme çalışmalarını yürütme
 • Kayısı meyvesinin pazarda uzun süre kalabilmesini sağlamak amacı ile erken ve geç olgunlaşan meyve tiplerini bulmak içim ıslah çalışmaları yapmak
 • Bölgesel çapta sorumluluk kapsamsında enstitünün bulunduğu illerdeki doğal florada bulunan meyve gen kaynaklarını araştırmak, bulma ve bunların kayıt altına alınmalarını sağlamak
 • Kayısı Araştırma İstasyonunun bulunduğu bölgedeki illerde meyvecilik ile ilgili her türlü sorun ve probleme uygun çözüm yolları geliştirmek ve bunları bizzat uygulamaya aktarmak 
 • Dünyada ve Türkiye’de meyve yetiştiriciliğinde sağlanan yeni gelişmeleri takip etmek, teknolojik ilerlemeleri düzenli olarak izlemek ve kaydedilen bu ilerlemeleri bölge meyveciliğinin hizmetine sunmak.​
''