Yetiştirme Tekniği

Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığımızda başta Kayısı olmak üzere ılıman iklim meyve türleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. 

Kısaca yapılan çalışmalar;
  • Meyve tür ve çeşitlerinin bölgedeki adaptasyonlarını ölçmek,​
  • Meyve türlerinde uygun anaç-çeşit kombinasyonlarını belirlemek,
  • Uygun dikim aralıkları ve terbiye sistemlerini belirlemek,
  • Anaçlarda uygun çoğaltma yöntemlerini belirlemek,
  • Meyve bahçelerinde uygun sulama ve toprak işleme metodlarını belirlemek,
  • Organik meyve ve organik fidan yetiştiriciliği çalışmaları,
  • Fidan yetiştiriciliğinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi

Bölümde araştırma çalışmalarının yanı sıra her yıl hizmetiçi eğitim programı kapsamında teknik personellere, çeşitli programlar çerçevesinde üreticilere ve kurumumuz stajyerlerine eğitimler verilmektedir.
''