Toprak - Su Kaynakları

Toprak ve su kaynakları ile ilgili araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, laboratuvarımızda, araştırmacı, yayımcı ve üreticilerden gelen toprak, bitki,  organik materyallerinin analizi yapılarak, analiz sonuçlarına göre gübreleme programı önerilerinde bulunulmaktadır.

Laboratuvarımızda Yapılan Analizler

Toprak Analizleri: pH, Tuz, Kireç, Bünye, Ca, Mg, K, P, Na, Zn, Mn, Fe, Cu, B, % Organik Madde

Bitki Analizleri: N, P, Ca, Mg, K, Na, Mn, Zn, Fe, Cu, B

Torf ve Organik Materyal Analizler: N, P, Ca, Mg, K, Na, Mn, Zn, Fe, Cu, B, % Organik Madde, % Nem 

''