Tanıtım

Kuruluşumuz Malatya il merkezinin 4 km güneybatısında Yeşilyurt ilçesi yolu üzerinde bulunmaktadır. Merkez kampüs alanımız, 290 dekar olup bunun 103 dekarı yollar ve binalardır. Geri kalan 187 dekarlık bölümün 20 dekarı üretime, 130 dekarı araştırma hizmetlerine yönelik kullanılan parsellerdir. Geri kalan 37 dekar alan fidan üretimi yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. İçme suyu şehir içme suyundan, sulama suyu ise müessesenin kuzeyinden geçen DSİ şebekesinden sağlanmaktadır.

Battalgazi Kampüs alanımız, Malatya Tarım İl Müdürlüğü ile Enstitümüz arasında yapılan 03.01.2008 tarihli protokol gereği Battalgazi ilçesinde bulunan 527 da alan kurumumuza devredilmiştir.

Karapınar Kampüs alanı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan müzakerelerle Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi'ne ait 2.376 da alana sahip araziyi bünyesine katmıştır. Bu arazilerimizde idari bina, işletme binaları, yollar, üretme parselleri, proje ve deneme parselleri bulunmaktadır. Merkez ve Battalgazi kampüsümüzdeki arazilerimizin tamamı sulanabilir arazidir. Sulamaları DSİ şebekeleri ve derin sondaj kuyularından yapılmaktadır.

İdare Binası 1975 yılında Gıda Kalite Kontrol Müdürlüğü olarak yapılmış ve daha sonraki yıllarda atıl vaziyette olan bina 1991 yılında MTA Bölge Müdürlüğü’nün tahliyesi ile tadilat yapılıp 1991 yılında hizmet binası olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Enstitünün ilk kuruluş yıllarında Almanlar tarafından yapılan 310 m2 eski idare binası 4 adet lojman haline dönüştürülmüştür. Ayrıca 190 m2’lik işletme binası, 160 m2 depo ile 4 adet sobalı lojmanı bulunmaktadır. Battalgazi Kampüsümüzde ise 1 adet işletme binası ve 1 adet Bağ üretim tesisinin yapıldığı bina bulunmaktadır.

Bağ Fidanı Üretim Tesisi: 2012 yılında açtığımız bağ fidanı üretim tesisinde yıllık 20.000 adet aşılı bağ fidanı üretilmektedir.

Screen House (Tül Sera): "Meyve Çeşitlerinin Sertifikasyon Sistemine Uyumu ve Genetik Muhafaza için Baz Materyalleri Koruma Ünitelerinin Oluşturulması" projesi kapsamında kurulan tel seramızda tescilli çeşitlerimizi muhafaza etmekteyiz. Yine bu proje kapsamında 2013 yılında; 900m2 Tam Otomatik Sera, Doku Kültürü Laboratuvarı ve Seroloji Laboratuvarımız hizmete girecektir.

Kuruluşumuzda 1 Müdür, 40 Mühendis (11 Yüksek Lisanslı, 1 Doktoralı), 2 Kimyager (1 Yüksek Lisanslı), 1 Biyo​log, 1 Bilgisayar Mühendisi, 15 Tekniker, 10 Teknisyen, 1 Laborant, 15 Memur, 19 Güvenlik Görevlisi, 1 Şoför, 19 Daimi işçi olmak üzere toplam 125 personel görev yapmaktadır.
''