Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

​Misyonumuz

Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek,

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

Vizyonumuz

Gıda ve tarım alanında;

Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada da küresel aktör haline getirmek.

Hedeflerimiz

Bakanlığımızın belirlediği misyon ve vizyona bağlı kalarak;

Meyvecilik araştırmalarında/çalışmalarında önemli AR-GE merkezlerinden biri olmak,

Islah edilen yeni meyve tür ve çeşitlerini ülke tarımına kazandırarak, ekonomiye katkıda bulunmak,

Dünyada meyvecilik alanındaki yenilikleri yakından takip ederek, ülkemiz meyveciliğine kazandırmak,​

''