Sonuçlanan Projeler

​Sıra No Destekleyen Kuruluş​ Proje ​Adı​​ Proje Lideri​ Başlama-Bitiş Tarihi​
​1KAEM Bazı Kayısı Çeşitlerinde Polen Canlılığı, Polen Çimlenmesi ve Polen Üretim Miktarının Belirlenmesi
Duygu ÖZELÇİ
2014
​​2 TAGEM
Malatya İlinde Kayısı Ağaçlarında Zarar Yapan Diaspididae ve Coccidae Familyalarına Ait (Hemiptera: Coccoidea) Türlerin Saptanması, Yaygınlık Durumları ile Parazitoit ve Predatörlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
Talip YİĞİT
2011-2013
​3 TAGEM
Malatya İlinde Bitkisel Üretimde Tarım Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ahmet ASLAN
2011-2014
​4 TAGEM
Türkiye'de Kayısı Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan Araştırma Çalışmalarının Etki Değerlemesi
Ahmet ASLAN
2010
​5 TAGEM
Ülkemizde Yetiştirilen Yerli ve Yabancı Bazı Önemli Kayısı Çeşit ve Tiplerinin Şeker İçeriklerinin Belirlenmesi
Prof.Dr. Sevgi PAYDAŞ
2009
​6 TAGEM
Kaolin Uygulamalarının Kayısılarda Verim, Kalite ve Bazı Abiyotik Stres Koşullarında Etkinliğinin Belirlenmesi
Yaşar ZENGİN
2009-2012
​7 TAGEM
Kayısı Yetiştiriciliğinde Meyve Seyreltmesi Üzerine NNA ve Bazı Bakterilerin Etkisi
Kadir ÖZTÜRK
2009-2012
​8 TÜBİTAK
Bazı Yerli Kayısı Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Genetik İlişkilerinin ve Kendine Uyuşmazlık Durumlarının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Doç.Dr. K. Uğurtan YILMAZ
2008
​9 TÜBİTAK
Kayısıda Melezleme Yoluyla Monilyaya (Monilinia laxa) Dayanıklılık Islahı Üzerinde Araştırmalar ve Mevcut Hacıhaliloğlu F1 Melez Populasyonunun Dayanıklılığı, Bitkisel ve Meyve Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Adalet MISIRLI
2008-2011
​10 TÜBİTAK
Seleksiyonla Elde Edilmiş Yerli Ceviz Çeşitleri ve Uluslararası Ticari Çeşitlerin Bölgesel Performanslarının Belirlenmesi
Yaşar ZENGİN
2008-2012
​11 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Bombus Arılarının (Bombus terrestris L.) Tozlanma ve Verim Artışına Katkılarının Araştırılması
Doç.Dr. K. Uğurtan YILMAZ
2007-2008
​12 TAGEM
Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı Kayısı Çeşitlerinde Klonal Anaç Kullanım İmkanlarının Araştırılması (Deneme-II)
Talip YİĞİT
2006-2011
​13 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Klon Seleksiyonu (Deneme-II)
Yaşar ZENGİN
2006-2013
​14 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Farklı Sulama Sistemlerinin Bitki Su Tüketimi, Vegetatif Gelişime, Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
M. Naim DEMİRTAŞ
2005-2007
​15 TÜBİTAK
Malatya Yöresinde Önemli Kurutmalık Kayısı Çeşitlerinin Kuraklık Stresine Dayanımlarının ve Yapılarındaki Bazı Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi
Dr. Handan ATAOL ÖLMEZ
2005
​16 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Kükürtleme ve Çiftçi Şartlarında Depolama Kriterlerinin Belirlenmesi
Kadir ÖZTÜRK
2004-2005
​17 TÜBİTAK
Kayısıda Mineral Beslenme Durumunun Belirlenmesi ve Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkisi
Prof.Dr. Nevin ERYÜCE
2004
​18 TAGEM
Farklı Sulama Sistemleri ve Sulama Programlarının Kayısıda Bitki Su Tüketimi, Morfolojik ve Fizyolojik Gelişime Etkileri
M. Naim DEMİRTAŞ
2003
​19 TAGEM
Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı Kayısı Çeşitlerinde Ağacın Verimlilik Bölgesinin Saptanması
Mustafa ŞAHİN
2003
​20 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Döllenme Biyolojisi ve En Uygun Tozlayıcı Çeşitlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
Mustafa ŞAHİN
2003
​21 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Modifiye Atmosfer ve Soğuk Depo Şartlarında Muhafazası
Bülent ÖZTÜRK
2003-2004
​22 TAGEM
Malatya Yöresinde Organik Kiraz Yetiştiriciliği
Salih ATAY
2003-2011
​23 TÜBİTAK
Önemli Kurutmalık Kayısı Çeşitlerinin Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar
Prof.Dr. Adalet MISIRLI
2002
​24 TÜBİTAK
Melez Kayısılarda Fenolojik, Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerin Saptanması ve Sclerotinia laxa'ya Dayanımın Doğal Koşullarda Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
Prof.Dr. Ruhinaz GÜLCAN
2002
​25 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Bazı BBAR Bakterilerinin Verim, Kalite, Vegetatif Gelişme ve Monilya ile Mücadele Üzerine Etkileri
Mustafa ALTINDAĞ
2002-2004
​26 TAGEM
Malatya Yöresinde Organik Kayısı Yetiştiriciliği
Sezai ŞAHİN
2002-2006
​27 TAGEM
Soğuklara Dayanıklı Geç Çiçek Açan Kurutmalık Kayısı Çeşitlerinin Melezleme Islahı Yoluyla Elde Edilmesi (Aşama-II)
Mustafa ŞAHİN
2001-2003
​28 TAGEM
Malatya'da Yetiştirilen Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi
Sinan ÇOLAK
2001
​29 TAGEM
Kuru Kayısılarda Muhtemel Aflatoksin Oluşum Yolları ve Düzeylerinin Tespiti ile En Uygun Tayin Yöntemlerinin Belirlenmesi
Belgin ÇELİK
2001
​30 TÜBİTAK
Geç Olgunlaşan Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Melezleme Yoluyla Islahı (I. Dilim)
Prof.Dr. B. Murat ASMA
2001-2005
​31 TAGEM
İncir ve Kayısıların Güneş Kollektörlü Sistemle Kurutulmaları ve Depolanma Teknikleri Üzerine Araştırmalar
Ramazan ÖZKAN
2000
​32 TAGEM
Kayısıda Kurutma Öncesi Ön İşlemlerin Kuru Kayısı Kalitesi ve Dayanımına Etkileri
Kadir ÖZTÜRK
2000-2001
​33 TÜBİTAK
Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı Kayısı Çeşitlerinde Derim Kriterlerinin ve Optimum Derim Zamanının Saptanması
Prof.Dr. İbrahim BOLAT
2000-2001
​34 TAGEM
Kayısıda Çinko Gübrelemesinin Meyve Kalitesi ve Verim Üzerine Etkileri
Sinan ÇOLAK
1999-2001
​35 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Değişik Budama Zamanlarının Asimilat Maddelerinin Birikimi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
M. Naim DEMİRTAŞ
1999-2003
​36 TAGEM
Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Malatya Ekolojisine Uyumları Üzerine Araştırmalar
Kemal GÜL
1999-2006
​37 TAGEM
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Klonal Anaçların Kullanım İmkanlarının Araştırılması (Deneme-I)
Kemal GÜL
1998-2006
​38 TAGEM
Malatya'da Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinin Kış Soğukları ve İlkbahar Geç Donlarına Dayanımları Üzerine Araştırmalar
Kadir ÖZTÜRK
1998-2000
​39 TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesinin Bazı İllerinde Kızılcık (Cornus mas L.) Seleksiyonu
Dr. Erol YALÇINKAYA
1996-1998
​40 TAGEM
Malatya Bölgesi Kayısı Ağaçlarında Magnezyum Besin Elementinin Verim Üzerine Etkisinin Araştırılması
Sedat USLU
1994-1996
​41 TAGEM
Melez Kayısılarda Erken Seleksiyon Parametreleri Üzerine Araştırmalar
Prof.Dr. Ruhinaz GÜLCAN
1994-1997
​42 TAGEM
Malatya Koşullarında Cevizde Farklı Aşı Yöntem ve Zamanlarının Belirlenmesi Projesi
Prof.Dr. B. Murat ASMA
1994-1996
​43 TAGEM
Kayısının Büyüme ve Verim Üzerine N, P, K'nın En Uygun Dozunun Tespiti Uygulama Projesi
Prof.Dr. B. Murat ASMA
1994-1998
​44 TAGEM
Malatya İlinde Kayısı Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönden Etki Değerlendirilmesi
Selçuk KARABAT
1993-1994
​45 TAGEM
Malatya ve Çevresinden Ceviz Çeşit Seleksiyon Projesi
Uğur GÜLOĞLU
1993-1996
​46 TAGEM
Kayısı Çeşit Adaptasyon Uygulama Projesi
A. Tarık PEKTEKİN
1992
​47 TAGEM
Kayısı Çeşit Seleksiyon Uygulama Projesi
Mehmet BAŞ
1992-1994
​48 TAGEM
Bazı Bandırma Çözeltilerinin Kayısıda Kuruma Süresi ve Kuru Kayısı Kalitesi Üzerine Etkileri
Haluk TOKGÖZ
1992-1994
​49 TAGEM
Arapgir ve Ağın Yörelerinde Badem Çeşit Seleksiyon Projesi
Sevgi MUTLU
1992-1994
​50 TAGEM
Kızılcık Çeşit Seleksiyon Projesi
Dr. Erol YALÇINKAYA
1989-1994
​51 TAGEM
Malatya Yöresi Kayısı Bahçelerinde Bitki Besin Maddelerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
Mustafa BİLİCİ
1988-1990
​52 TAGEM
Ceviz Çeşit Adaptasyon Projesi
Yaşar ZENGİN
1987-1997
​53 TAGEM
Erik Çeşit Adaptasyon Projesi
Selçuk KARABAT
1986-1994
​54 TAGEM
Vişne Çeşit Adaptasyon Projesi
Selçuk KARABAT
1984-1994
​55 TAGEM
Armut Çeşit İntrodüksiyon Projesi
Sevgi MUTLU
1983-1994
​56 TAGEM
Şeftali Çeşit Adaptasyon Projesi
Şevki DOĞANAY
1982-1990
​57 TAGEM
Kayısıda Döllenme Biyolojisi Uygulamaları Üzerine Araştırmalar
Kamil GÜRSAN
1980-1984
​58 TAGEM
Malatya'daki Bazı Kayısı Çeşitlerinin Anaçlık Özelliklerinin Araştırılması Uygulama Projesi
Sedat USLU
1977-1993
​59 TAGEM
Dalbastı Kiraz Çeşidi İçin Tozlayıcı Çeşit Seçimi Üzerine Araştırmalar
Kamil GÜRSAN
1976-1980
​60 TAGEM
Malatya'daki Bazı Üzüm Çeşitlerini İçin En Uygun Terbiye Sistemlerinin Seçimi Uygulama Projesi
Nafiz DEMİREL
1976-1986
​61 TAGEM
Kayısı Çeşit Seleksiyon Uygulama Projesi (Seleksiyon-II)
Mehmet BAŞ
1974-1994
​62 TAGEM
Dona Mukavim Geç Çiçek Açan Kayısı Çeşitlerinin Aranması
Ruhi KADIOĞLU
1965-1971

''