24.6.2015 / Gösterim Sayısı : 575

Proje Tanıtım Toplantısı

#Proje Tanıtım-16.06.2015

Kurumumuzda TÜBİTAK desteğiyle 2014 yılında yürütülmeye başlanan "  Çok Sayıda Bitki  Besin Elementinin Tek Bir Ekstraksiyonla Belirlenmesi Yöntemlerinin Trakya Yöresinde Buğday Bitkisi ile Test Edilmesi "projesinin  bölge tanıtım toplantısı 16 Haziran 2015 tarihinde, Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapıldı. Proje yürütücüsü Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ tarafından proje hedeflerinin ve yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıya, Trakya Bölgesindeki toprak analizi konusunda faaliyet gösteren üniversite, kamu ve özel sektör laboratuvar temsilcileri katıldı

''