Projeler

Devam Eden Projeler (TAGEM)

 

Trakya Bölgesi'nin Olasılıklı Soğuklama Süre Haritalarının Çıkartılması (2015-2017)

Palmer Kuraklık Şiddet İndisi Kullanılarak Trakya'da Meteorolojik ve Tarımsal Kuraklığın Belirlenmesi, İzlenmesi ve Kuraklık Hassasiyetinin Belirlenmesi (2015-2018)

Trakya Bölgesi'nde Yetiştirilen Bazı Buğday ve Ayçiçeği Çeşitlerinin Albedo Değerlerinin İzlenmesi ve Analizi (2014-2017)

Ayçiçeği ve Buğday Bitkisinin AquaCrop Modeliyle İklim Değişimine Olan Hassasiyetinin Analizi    (2014-2017)

Çeltik (Oryzasativa L.) Yetiştiriciliğinde Bitki Su Tüketimi Bileşenleri ile Su – Üretim Fonksiyonlarının Farklı Sulama Yöntemleri Altında Belirlenmesi (2015-2017)

Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Serada Yetiştirilen Domates ve Brokoli Bitkilerin Verim – Kalite Parametreleri ve Toprak Profili Tuzluluğuna Etkisi (2014-2017)

Kuru Koşullarda Ayçiçeğinin Azotlu Gübreleme Önerilerinde İndeks Olarak Kullanılabilecek Parametrelerin ve Azotun Su Kullanma Randımanı Üzerine Etkisinin Araştırılması (2013-2016)

Trakya Yöresi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması (2013-2016)

Minimum Toprak İşleme Yöntemlerinin Mera Toprağının Yapısı Nem Depolanması ve Verime Olan Etkisinin Belirlenmesi (2013-2016)

Bitkisel Üretimde Hassas Tarım Uygulamalarının Planlanması, Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması. Kırklareli Örneği (Alt Proje) (2016-2019)

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla, Ayçiçeği Veriminin Tahmin Edilmesi, Ergene Havzası Örneği(Alt Proje) (2015-2020)

Trakya Bölgesi Su Kaynakları Kalitesinin ve Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi          (2016-2019)

Plastik Seralarda Yetiştirilen Hıyar ve Kıvırcık Baş Salata Bitkilerinin Sulama Zamanı ve Miktarının Öneminin Üreticiye Aktarılması (Yayım Projesi) (2015-2017)

 

DIŞ DESTEKLİ AVRUPA BİRLİĞİ-ÜNİVERSİTE-TÜBİTAK-BOREN İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

 

Avrupa Birliği "ICT AGRI EraNet Programı" Smart Good Agricultural Practices (2015-2017)

Çok Sayıda Bitki Besin Elementinin Tek Bir Ekstraksiyonla Belirlenmesi Yöntemlerinin Trakya Yöresinde Buğday Bitkisi ile Test Edilmesi (2014-2017)

Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan Imidazolin Grubundan Olan Imazamox Herbisit'inin Kalıntı Düzeylerinin Uygulama Ortamında (toprak, su ve bitki) ve İlgili Gıda Ürünlerinde (yağ ve bal) İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (2014-2016)​


DIŞ DESTEKLİ AVRUPA BİRLİĞİ-ÜNİVERSİTE-TÜBİTAK-BOREN İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

 

Avrupa Birliği "ICT AGRI EraNet Programı" Smart Good Agricultural Practices (2015-2017)

Çok Sayıda Bitki Besin Elementinin Tek Bir Ekstraksiyonla Belirlenmesi Yöntemlerinin Trakya Yöresinde Buğday Bitkisi ile Test Edilmesi (2014-2017)

Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Tarımında Kullanılan Imidazolin Grubundan Olan Imazamox Herbisit'inin Kalıntı Düzeylerinin Uygulama Ortamında (toprak, su ve bitki) ve İlgili Gıda Ürünlerinde (yağ ve bal) İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (2014-2016)''