Yayınlar

Yayınlar

Enstitümüzdeki mevcut araştırma bölümleri tarafından kuruluşundan bu yana geçen 35 yıl süresince yıllık ortalama 8 araştırmacı teknik personeli ile 47 araştırma projesini sonuçlandırmış olup, 2016 yılı itibarıyla 15 araştırma projesi devam etmektedir.

Enstitümüzün kuruluşundan bu güne kadar geçen 35 yıllık süreçte;
Araştırma Sonuç Raporu: 57
Ara Sonuç Raporu: 14
Çiftçi Broşürü: 9
Teknik Yayın: 18
Enstitü Yıllığı: 32
Sempozyum Kitabı: 1    (Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu 24-27 Mayıs 2001, Kırklareli)  
                                    T O P L AM    131 Adet  Yayını bulunmaktadır. ​


  • ​​Raporlar
  • Teknik ve Tanıtma Bültenleri
  • Çiftçi Bültenleri
  • Enstitü Yıllıkları

Enstitünün Yayınlanmış Araştırma Sonuç Raporları ve Ara Raporlar

Sıra N​o

Genel Yayın

No

Seri No

Yayının Adı

Yayın Yı​lı​

Yazarı

1

8

R-4

Trakya Bölgesinde Buğday ve Ayçiçeğinin Üretim Girdileri ve Maliyetleri

1987

Erol ÖZKAN

2

10

R-6

Trakya Bölgesinde Şeker Pancarının Üretim Girdileri ve Maliyeti

1987

Erol ÖZKAN

3

12

R-8

Çatalca-Damlıca Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri (1980-1986)

1988

Şenel AKBAY

Selami KAYA

4

13

R-9

Çatalca-Damlıca Deresi Havzası Akımları (Ara Rapor 1982-1986)

1988

Şenel AKBAY

Selami KAYA

5

14

R-10

Kırklareli Koşullarında Ayçiçeğinin Su Tüketimi

1988

Haluk YAKAN

Sami KANBUROĞLU

6

15

R-11

Trakya Koşullarında Ayçiçeğinin Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinimi ve Olsen Fosfor Analiz Yönteminin Kalibrasyonu

1989

Rıfat ARSLAN

7

16

R-12

Edirne Yöresinde Çeltik ve Süpürgeliğin Üretim Girdileri ve Maliyeti

1989

Erol ÖZKAN

8

18

R-14

Edirne Yöresinde Çeltik Sulaması

1990

Haluk YAKAN

Halil SÜREK

9

19

R-15

Biyogaz Üretecinden Geçen ve Geçmeyen Çiftlik Gübresinin Kırklareli Sulu Koşullarında Verime Etkisinin Karşılaştırılması

1990

Haluk YAKAN

Rıfat ARSLAN

10

20

R-16

Trakya Bölgesinde Karpuz, Kavun ve Çekirdeklik Kabağın Üretim Girdileri ve Maliyetleri

1990

Erol ÖZKAN

11

22

R-18

Kırklareli-Vize Deresi Havzası Yağış Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1989)

1991

Şenel AKBAY

Selami KAYA

12

23

R-19

Kırklareli-Vize Deresi Havzası Akımları

(Ara Rapor 1985-1989)

1991

Şenel AKBAY

Selami KAYA

13

24

R-20

Edirne-Merkez Kumdere Havzası Yağış Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1989)

1991

Şenel AKBAY

Selami KAYA

14

25

R-21

Edirne-Merkez Kumdere Havzası Akımları

(Ara Rapor 1985-1989)

1991

Şenel AKBAY

Selami KAYA

15

27

R-23

Kırklareli Koşullarında Şeker Pancarının Su Tüketimi

1991

Haluk YAKAN

Sami KANBUROĞLU

16

28

R-24

Kırklareli Koşullarında Ayçiçeği Bitkisinin Su-Üretim Fonksiyonları

1991

Hamdi KARAATA

17

30

R-26

Kırklareli Koşullarında Buğday Su Tüketimi

1992

Haluk YAKAN

Sami KANBUROĞLU

18

35

R-27

Çatalca-Damlıca Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri(Ara Rapor 1982-1991)

1993

Şenel AKBAY

19

36

R-28

Trakya'da Kuru Koşullarda Buğdayın Azotlu Gübre İsteği

1993

Haluk YAKAN

20

37

R-29

Trakya Bölgesinde Mısır, Yonca, Kuru Soğan, Sarımsak ve Kuru Fasulyenin Üretim Girdileri ve Maliyetleri

1993

Erol ÖZKAN

21

45

R-32

Meriç Havzası Kuru Tarım Koşullarındaki Buğday Tarımında Değişik Toprak İşleme Aletlerinin Toprağın Rutubet Değişimine ve Ürün Verimine Etkileri

1994

İbrahim KAMBUROĞLU

22

47

R-33

Trakya Kuru Koşullarında Buğdayın Fosforlu Gübre İsteği ve Olsen Fosfor Analiz Metodunun Kalibrasyonu

1995

Müessese

23

50

R-35

Kırklareli Ovası Yağmurlama Sulama Rehberi

1996

Recep ÇAKIR

24

APK-98

 

Edirne-Merkez Kumdere Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1994)

1996

Şenel AKBAY

Fatih BAKANOĞULLARI

25

APK-98

 

Kırklareli-Vize Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1994)

1996

Şenel AKBAY

Fatih BAKANOĞULLARI

26

APK-98

 

Trakya Koşullarında Yetiştirilen Çekirdeklik Kabağın Su Tüketimi

1996

Recep ÇAKIR

27

APK-98

 

Trakya Bölgesinde Patates, Taze Fasulye, Domates, Biber ve Patlıcanın Üretim Girdileri ve Maliyetleri

1996

Erol ÖZKAN

28

APK-102

 

Ergene Nehri ve Kollarının Evsel ve Endüstriyel Atıklarla Kirlenmesi ve Toprak Üzerine Etkileri

1997

Ali GİDİRİŞLİOĞLU

Recep ÇAKIR

Prof. Dr. Hasan Hayri TOK

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin EKİNCİ

Araş. Gör. Orhan YÜKSEL

29

APK-102

 

Kırklareli Sulu Koşullarında Yetiştirilen Hibrit Mısırda Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Dane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

1997

Haluk YAKAN

Prof. Dr. Turgut SAĞLAM

30

APK-106

 

Meriç Havzasında Üniversal Denklemin R,K,C ve P Faktörleri

1998

İbrahim KAMBUROĞLU

31

APK-106

 

Çatalca- Damlıca Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor1982-1996)

1998

Fatih BAKANOĞULLARI

Şenel AKBAY

32

APK-108

 

Trakya Koşullarında Yetiştirilen Hibrit Mısırın Su Verim İlişkileri

1999

Dr. Recep ÇAKIR

33

APK-108

 

Trakya Bölgesinde Yer Alan Vertisol Toprakların Sulama Mühendisliği Yönünden İrdelenmesi

1999

Dr. Recep ÇAKIR

Prof. Dr. Cemil CANGİR

34

APK-115

 

Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Sosyo Ekonomik Yapı Özellikleri ve Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Etkinliği (Edirne-Uzunköprü Örneği)

2000

Dr. Erol ÖZKAN

35

APK-117

 

Edirne-Merkez-Kumdere Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1999)

2000

Fatih BAKANOĞULLARI

Şenel AKBAY

36

APK-117

 

Kırklareli-Vize Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1985-1999)

2000

Fatih BAKANOĞULLARI

Şenel AKBAY

37

APK-117

 

Meriç Havzasında Anız Yakmanın Su Erozyonuna ve Ürün Verimine Etkileri

2000

İbrahim KAMBUROĞLU

38

APK-119

 

Kırklareli Kuru Tarım Koşullarında Buğday Tarımında Toprak İşlemesiz, Azaltılmış Toprak İşlemeli ve Geleneksel Toprak İşlemeli Sistemlerin Toprağın Rutubet Değişimine ve Ürün Verimine Etkisi

2001

İbrahim KAMBUROĞLU

39

APK-119

 

Buğday İçin Drenaj Projeleme Kriterleri

2001

Ali GİDİRİŞLİOĞLU

40

APK-119

 

Edirne Yöresinde Yetiştirilen Çeltikte Çinko ile Gübrelemenin Dane Verimi, Bazı Verim Göstergeleri ve Kaliteye Etkisi

2001

Dr. Haluk YAKAN

Dr. Halil SÜREK

Mehmet Ali GÜRBÜZ

Dr. Ferzan AVŞAR

Dr. Necmi BEŞER

41

APK-121

 

Çatalca-Damlıca Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Rapor 1982-2001)

2003

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

Mehmet Fırat BARAN

Şenel AKBAY

42

APK-121

 

Edirne-Merkez-Kumdere Havzasında Aylık Akımların ve Havza Su Veriminin Belirlenmesinde SWMHMS Modelini Uygulama Olanaklarının Araştırılması

2003

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

43

APK-121

 

Gelibolu-Gökbüet ve İpsala Arazilerinde Yer Alan Tuzlu Toprakların Halofitik Vejetasyonun Ekolojisi

2003

Ali GİDİRİŞLİOĞLU

Dr. Recep ÇAKIR

Doç. Dr. Celal YARCI

44

APK-121

 

Kırklareli Yöresinde Sulama Tesislerinin Etkin Kullanımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler

2003

Dr. Erol ÖZKAN

Başak AYDIN

İhsan Engin KAYHAN

45

64

R-43

Kayalıköy Sulama Rehberi

2003

Dr. Recep ÇAKIR

46

APK-124

 

Trakya Bölgesinde Yağış Rejimi, Asit Yağışları ve Kuraklığın Belirlenmesi

2004

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

Mehmet Ali GÜRBÜZ

Dr. Ferzan AVŞAR

Prof. Dr. Orhan ŞEN

Doç. Dr. Levent ŞAYLAN

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

Doç. Dr. Kasım KOÇAK

Arş. Gör. Hüseyin TOROS

Arş. Gör. Barış ÇALDAĞ

47

152                     ISBN 975-407-198-5

 

Kırklareli Koşullarında Yetiştirilen Virginia Tipi Tütün İçin Uygun Sulama Programları ve Su-Üretim Fonksiyonları

2006

Dr. Recep ÇAKIR

Ülviye ÇEBİ

Ali GİDİRİŞLİOĞLU

48

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/25

 

Edirne– Merkez Kumdere Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri (Ara Sonuç Raporu)

 

2006

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

Mehmet Fırat BARAN

49

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2006/26

 

Kırklareli – Vize Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri(Ara Sonuç Raporu)

2006

Mehmet Fırat BARAN

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

50

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/36

-

 

Kırklareli Kuru Tarım Koşullarında Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışması ve Bitki Gelişmesine Etkileri

 

2007

İhsan Engin KAYHAN

İbrahim KAMBUROĞLU

Dr. Erol ÖZKAN

Ülviye ÇEBİ

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BAYHAN

Yrd. Doç. Dr. Erkan GÖNÜLOL

Prof. Dr. Birol KAYIŞOĞLU

51

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/37

-

Trakya Yöresinde Asit Karakterli Topraklara Kireç (Caco3) Uygulamasının Bitki Besin Elementleri Yarayışlılığına ve Ürün Verimine Etkisi

2007

İlker KURŞUN

Mehmet Ali GÜRBÜZ

52

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2007/38

-

Trakya Bölgesinde Arpa, Fiğ, Silajlık Mısır ve Virginia Tipi Tütünün Üretim Girdileri ve Maliyetleri

2007

Başak AYDIN

Dr. Erol ÖZKAN

53

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2008/64

 

Damlıca Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

2008

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

54

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2009/69

 

Baklagillerin Buğday Ayçiçeği Münavebesine Dâhil Edilmesinin Toprakların Bazı Fiziksel Kimyasal Özelliklerine ve Verime Etkileri

2009

Mehmet Ali GÜRBÜZ

55

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2009/70

 

Trakya Bölgesinde Sulama Yatırımlarına Çiftçi Katılımı ve Bunu Etkileyen Bazı Sosyo Ekonomik Faktörler

2009

Başak AYDIN

Prof. Dr. Aydın GÜREL

56

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2009/71

 

Trakya'da Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Yoğun Olarak Kullanılan Trifluralin'in Yer altı Su Kaynaklarında Yarattığı Kirlilik Sorunlarının Tarla ve Lizimetre Koşullarında Tespiti

2009

Dr. Ülviye ÇEBİ

Prof. Dr. Hasan Hayri TOK

57

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2010/83

 

 

Kırklareli-Vize Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri

 

2010

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

58

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2010/85

 

Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinde Farklı Hidrolik Yükleme ve Hidrolik Alıkonma Sürelerinin Atıksu Kirliliğinin Giderilmesine Etkileri

2010

Ali GİDİRİŞLİOĞLU

Dr. Ülviye ÇEBİ

Doç. Dr. Recep ÇAKIR

59

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2011/126

 

Edirne-Merkez Kumdere Havza Yağış ve Akım Karakteristikleri

2011

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

Soner GÜNAY

60

TAGEM-BB-TOPRAKSU-2011/127

 

Trakya Bölgesi, Damlıca ve Vize Deresi Kırsal Havzalarında Hidrolojik Model Kullanarak Aylık Akımların Belirlenmesi

2011

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU

Doç. Dr. Fatih KONUKÇU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞENER

Soner GÜNAY

61

TAGEM 2012-3

 

Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Sosyo Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Kırklareli İli Örneği)

2012

Uzman Başak AYDIN

Dr. Erol ÖZKAN

62

TAGEM 2013-20

 

Asit Karakterli Toprakları Kireçlemenin Ayçiçeği ve Mısır Bitkilerinin Su Kullanma Randımanı Üzerine Etkileri

2013

Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ

Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL

63

TAGEM 2014-1

 

Plastik Seralarda Yetiştirilen Hıyar ve Kıvırcık Baş Salata Bitkilerinin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması

2014

Dr. Ülviye ÇEBİ

Doç. Dr. Recep ÇAKIR

Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ

Aylin Güçlü ÖZDEMİR

64

TAGEM 2014-2

 

Sulama İşletmeciliğini Üstlenen Organizasyonların Etkinlik ve Verimlilikleri

(Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İlleri Örneği)

2014

Dr. Erol ÖZKAN

Dr. Başak AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKTAŞ

Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR

Doç. Dr. Ömer AZABAĞAOĞLU

Soner GÜNAY

65

TAGEM 2014-3

 

Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Birlikte Ekstraksiyonunda Kullanılabilecek Metotların Araştırılması

2014

Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ

Emine GÜNAY

66

TAGEM 2015-1

 

Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkileri

2015

Soner GÜNAY

Cengiz KURT

Doç. Dr. Canan ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Yahya Tuncay TUNA

67

TAGEM 2015-2

 

Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti ve Sonuçları (Kırklareli İli Örneği)

2015

İhsan Engin KAYHAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fırat BARAN

Doç. Dr. Benal YURTLU

68

TAGEM 2015-3

 

Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi

2015

Dr. Başak AYDIN

Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN

69

TAGEM 2015-4

 

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi (Alt Proje)

2015

Dr. Başak AYDIN

Dr. Erol ÖZKAN

Doç. Dr. Duygu AKTÜRK

Mehmet Ali KİRACI

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA

70

TAGEM 2015-5

 

Kırklareli ve Edirne İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2015

Dr. Erol ÖZKAN

Dr. Başak AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA

Fuat YILMAZ

71

TAGEM 2015-6

 

Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi (Ana Proje)

2015

Dr. Başak AYDIN

Dr. Erol ÖZKAN

Doç. Dr. Duygu AKTÜRK

Osman UYSAL

Mehmet Ali KİRACI

Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA​Yayınlanmış Teknik ve Tanıtma Bültenleri

Sıra NoSeri NoYayının AdıYayın YılıYazarı
1T-11985-1991 Su Yılları Hidrometeorolojik Gözlem Verileri1992Ali GİDİRİŞLİOĞLU
2T-21992 Su Yılı Hidrometeorolojik Gözlem Verileri1993Fatih BAKANOĞULLARI
342 / T-3

Trakya Bölgesi Tarımsal Ürün Maliyetleri

(1980-1993 Yılları)

1993Erol ÖZKAN
4TaB-1Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü1993Enstitü Yayını
5T-41993 Su Yılı Hidrometeorolojik Rasat Verileri –Kırklareli1994Fatih BAKANOĞULLARI
646 / T-5Trakya Bölgesinde Tarım Ürünlerinin 1994 Yılı Maliyetleri1994Erol ÖZKAN
7T-61994 Su Yılı Hidrometeorolojik Rasat Verileri-Kırklareli1994Fatih BAKANOĞULLARI
8 Trakya Bölgesinde Tarım Ürünlerinin 1995 Yılı Maliyetleri1995Erol ÖZKAN
952Trakya Bölgesinde Tarım Ürünlerinin 1996 Yılı Maliyetleri1996Erol ÖZKAN
10 1995-1996 Su Yılı Hidrometeorolojik Rasat Verileri- Kırklareli1997Fatih BAKANOĞULLARI
1155Trakya Bölgesinde Tarım Ürünlerinin 1997 Yılı Maliyetleri1997Erol ÖZKAN
12 1997 Su Yılı Hidrometeorolojik Rasat Verileri-Kırklareli1997Fatih BAKANOĞULLARI
1359 / 2Trakya Bölgesinde Tarım Ürünlerinin 1998 Yılı Maliyetleri1998Erol ÖZKAN
14 Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu                            (24-27 Mayıs 2001)2001Müessese
15 Doğal Arıtma Uygulamaları Tanıtım Bülteni2007Müessese
16 Toprak ve Su Kaynakları Eğitim Notları CD'si2007Müessese
17 

Ergene Nehri ve Kollarındaki Evsel ve Endüstriyel Atık Parametrelerinin Belirlenmesi

 

2008

Dr. Ülviye ÇEBİ

Ali GİDİRİŞLİOĞLU

Doç. Dr. Recep ÇAKIR

18 

Tarımsal Meteorolojinin Önemi (Buğday Bitkisi Örneği)

Bakış Bülteni

2014

Dr. Erdem BAHAR

Serhan YEŞİLKÖY

19 Tarımsal Meteoroloji Bakış Bülteni2015

Serhan YEŞİLKÖY

Dr. Fatih BAKANOĞULLARI

20 Research Projects of Agricultural Water Management in Thrace Region2016

Dr. Ülviye ÇEBİ

Dr. Başak AYDIN


Yayınlanmış Çiftçi Bültenleri

Sıra NoSeri NoYayının AdıYayın YılıYazarı
1Ç-1Tarım Arazilerinde Erozyon ve Koruma Önlemleri1987Selami KAYA
2Ç-2Tarım Arazilerinde Oluşan Sert Tabakayı Kırmanın Yararları1987Selami KAYA
3Ç-3Trakya'da Ayçiçeği Tarımı1987Rıfat ARSLAN
4Ç-4Trakya'da Buğday Tarımı1987Erol ÖZKAN
5Ç-5Anız Yakmanın Nedenleri ve Etkileri1992İbrahim KAMBUROĞLU
6Ç-6Ayçiçeği Sulaması1992Dr. Hamdi KARAATA
7Ç-7Trakya'da Buğday ve Ayçiçeği Gübrelemesi1992Haluk YAKAN
8Ç-8Anız Yakmadan Toprak İşleme Tekniği1993İbrahim KAMBUROĞLU
9Ç-9Plastik Seralarda Yetiştirilen Hıyar ve Kıvırcık Baş Salata Bitkilerinin Sulama Zamanı ve Su Kullanımı Planlaması2015Dr. Ülviye ÇEBİ

Yayınlanmış Enstitü Yıllıkları

Sıra NoSeri NoYayının AdıYayın YılıYazarı
1R-1

Kırklareli ATATÜRK Bölge TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1981-1983)

1984Enstitü Yayını
2R-2

Kırklareli ATATÜRK Bölge TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları(1984)

1985Enstitü Yayını
3R-3

Kırklareli ATATÜRK Bölge TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1985)

1986Enstitü Yayını
4R-5

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1986)

1987Enstitü Yayını
5R-7

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1987)

1988Enstitü Yayını
6R-13

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları(1988)

1989Enstitü Yayını
7R-17

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1989)

1990Enstitü Yayını
8R-22

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1990)

1991Enstitü Yayını
9R-25

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1991)

1991Enstitü Yayını
10R-30

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1992)

1993Enstitü Yayını
11R-31

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1993)

1994Enstitü Yayını
12R-34

Kırklareli Köy Hizmetleri ATATÜRK Araştırma Enstitüsü

Araştırma Raporları (1994)

1995Enstitü Yayını
13R-36Enstitü Yıllığı (1995)1997Enstitü Yayını
14R-37Enstitü Yıllığı (1996)1997Müessese
15R-38Enstitü Yıllığı (1997)1998Enstitü Yayını
16R-39Enstitü Yıllığı (1998)1999Enstitü Yayını
17R-40Enstitü Yıllığı (1999)2000Enstitü Yayını
18R-41Enstitü Yıllığı (2000)2001Enstitü Yayını
19R-42Enstitü Yıllığı (2001)2002Enstitü Yayını
20R-44Enstitü Yıllığı (2002)2003Enstitü Yayını
21R-45Enstitü Yıllığı (2003)2004Enstitü Yayını
22R-46Enstitü Yıllığı (2004)2005Enstitü Yayını
23R-47Enstitü Yıllığı (2005)2006Müessese
24R-48Enstitü Yıllığı (2006)2007Müessese
25R-49Enstitü Yıllığı (2007)2008Müessese
26R-50Enstitü Yıllığı (2008)2009Müessese
27R-51Enstitü Yıllığı (2009)2010Müessese
28R-52Enstitü Yıllığı (2010)2011Müessese
29R-53Enstitü Yıllığı (2011)2012Müessese
30R-54EnstitüYıllığı (2012)2013Müessese
31R-55EnstitüYıllığı (2013)2014Müessese
32R-56EnstitüYıllığı (2014)2015Müessese​

''