Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Bölümü

​​Tarımsal meteoroloji ve iklim değişikliği ve bu konuların birbiri ile etkileşimi ile ilgili konular ile ilgili araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu projeler ile tarımsal üretimi yapılan bitkiler ile iklim değişikliğine olan hassasiyetleri belirlenip oluşacak meteorolojik kaynaklı afetlere karşı önceden önlem alınmasına yönelik bilgiler üretilmektedir. Aynı zamanda ülkemizde eksikliği bulunan alanlardaki projeleri Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) standartlarında sürdürmektedir. Bu projeler ile karar vericilere ve çiftçilere doğru kararlar verebilmesi için gerekli bilgileri bilimsel ışık altında sunmak amaçlanmıştır.​
Merkez araştırma enstitüsü ve bağlı Keşan birimi içerisinde tarımsal üretim yapılan araziler içerisinde bulunan tam otomatik tarımsal meteoroloji istasyonlarının sürdürülebilir halde tutulması ve veri sağlanması ile ilgili çalışmalar tarımsal meteoroloji ve iklim değişikliği bölümünün sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır.

Araştırma Konuları:

 - İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerinin belirlenmesi,

 - Bitki-Gelişimi Simülasyonu Modelleri ile bitkisel üretimin farklı senaryolara göre modellenmesi,

 - Meteorolojik ve tarımsal kuraklığın izlenmesi ve belirlenmesi,

 - Bitkilerin gerçek evapotranspirasyon miktarlarının belirlenmesi,

 - Meteorolojik faktörlerin bitki gelişimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi,

 - Yetiştiriciliği yapılan bitkilerin yüzey enerji dengelerinin belirlenmesi,

 -Karbon akılarının sürekli olarak izlenmesi ve meteorolojik değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi,

 - Toprak su içeriğinin sürekli olarak takibi,

 - Bitki fenolojilerilerinin takibi ve soğuklanma isteklerinin belirlenmesi.


''