Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümü

Su Yönetimi, ülkemizde depolanan su kaynaklarının en verimli şekilde kullanıldığında çevreye ve diğer doğal kaynaklara zararını önleyecek araştırma çalışmalarıyla elde ettiği bulguları tarım alanlarına yansıtarak oldukça önemli stratejik bir görevi yerine getirmektedir. Özellikle tarla koşullarında ürün sulama ve drenaj sistemlerinin rantabl işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiler üretilmektedir. Yeni sulama şebekelerinin projelenmesi, işletilmesi ve yönetilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle sulu tarımda performansı arttırıcı çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra ekonomik ıslah teknolojilerinin belirlenmesi yolunda tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenmiş tarım arazilerinin tarımsal üretim amacıyla ıslah edilebilmesi için gerekli bilgiler üretilmektedir. Sulama etkinliğinin arttırılması, sulama sularının ve diğer atık su kaynaklarının yeniden tarıma kazandırılması amacıyla araştırmalar yürütülerek sulanan alanlardaki fazla su talebi riski azaltılmaya çalışılmaktadır.

Araştırma Konuları:

 - Bitki su tüketimleri

 - Sulama suyunun verilme zamanı ve miktarını belirlemeye yönelik araştırmalar

 - Sulama rehberleri

 - Sulama randımanları

 - Tarla içi su kullanım etkinliği

 - Toprakta oluşan rutubet eksikliğinin verim üzerine yansımasının incelenmesi

 - Cazibeli ve basınçlı sulama sistemlerinin performans göstergelerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik araştırmalar.

 - Sulama suyunun tasarruflu uygulanmasına olanak sağlayan sulama  tekniklerinin uygulanabilirliğinin belirlenmesi.

 - Kullanılabilir su kaynaklarının niteliklerinin belirlenmesi

 - Sorunlu suların sulamada kullanımı ve bu suların toprak ve bitki üzerinde etkilerinin belirlenmesi

 - Sulama ve drenaj sistemlerinin planlanması ve işletilmesi

 - Tuzluluk seviyesi yüksek yer altı su kaynaklarının sulamada kullanılma esaslarının belirlenmesi

 - Tuzdan ve sodyumdan etkilenen toprakların ıslahı, tuzlu ve alkali topraklarda alternatif ıslah yöntemlerinin belirlenmesi

 - Islah maddeleri ile ilgili çalışmalar

 - Kentsel atık suların doğal arıtımını sağlayan sistemlerin hidrolik ve biyolojik parametrelerinin belirlenmesi ve arıtılmış suların yenilenebilir kullanımı​


''