Bitki Besleme ve Toprak Bölümü

Artan dünya nüfusu ve dolayısıyla artan gıda ihtiyacı, ekosistemin bozulmasına yol açacak düzeyde yoğun kimyasal ve organik materyal kullanımına neden olmaktadır. Gıda üretiminin temel kaynağı olan topraklara kirlilik oluşturmadan, verimli ve sürdürülebilir üretim için gerekli bitki besin elementlerinin sağlanması zorunludur. Tarımsal üretim, ancak toprakların üretkenliği korunarak ve iyileştirilerekartırılabilir. Ürün verimi arttıkça, bitkiler topraktan daha fazla besin elementi sömürmekte, toprağın besin elementi dengesi ve her bir besin elementine ilişkin kantite/intensite oranı bozulmaktadır. Bu durum, ancak ayrıntılı toprak-bitki analizleri ve bu analizlere uygun gübreleme programları ile düzeltilebilir. Gübrelemenin yanı sıra, topraktaki asitlik, tuzluluk veya yetersiz su tutma, havalanma gibi sorunları ıslah etmek için mineral ve organik toprak düzenleyiciler kullanmak gerekmektedir.  

Bölümde, Bölgemiz topraklarının üretimi sınırlandıran özelliklerinin ve besin elementi noksanlıklarının tespit edilerek giderilmesi ve tarımsal üretimin artırılmasına yönelik araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile elde edilen bilgi, tecrübe ve laboratuvar altyapısı, toprak ve bitki analizleri ile ilgili yöre çiftçisinin hizmetine sunulmaktadır.

Araştırma Konuları:

 - Tarım ürünlerinin besin maddesi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun gübre kullanımının sağlanması.

 - Toprak-Bitki-İklim verilerini kullanarak bitki besin maddeleri yönetimi

 - Yerel organik ve inorganik kaynaklar kullanılarak gübre materyallerinin geliştirilmesi

 - Atık ve artıkların tarımda kullanılabilirliğinin belirlenmesi 

 - Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi

 - Aşırı ve yanlış gübre kullanımının ve çeşitli kaynaklardan gelen potansiyel toksik elementlerin toprak kirliliği ve bitki gelişimine etkilerinin belirlenmesi

 - Alternatif tarım sistemlerinin (hassas tarım, entegre tarım, organik tarım, topraksız tarım vb.) uygulanması ve geliştirilmesi

 - Toprak ve arazi kullanımına ilişkin araştırmalar yapılması.

 - ​Yöre topraklarının özelliklerinin belirlenerek toprak veri tabanının oluşturulması ve haritalanması.

​ 


''