Tarımsal Mekanizasyon ve Bilgi Teknolojileri Bölümü

Tarımsal teknolojinin gelişmesi, tarımda üretim ve ürün değerlendirme hızını arttırırken, karlılığı da arttırmaktadır. Tarımsal teknolojisinde gelişme uluslararası tarım ticaretinde rekabet gücünü attırmaktadır. Tarımda teknoloji ve yazılım transferleri, bir taraftan ulusal tarım potansiyelinin sürdürülebilirliğini sağlarken, uluslararası alanda stratejik gücü kalıcı kılabilmektedir. Diğer yandan yeni üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi büyük öneme sahiptir.Tarımsal mekanizasyon ve bilişim teknolojileri bölümü bu konudaki eksiklikleri gidermek üzerine araştırmalar yapmakta ve araştırma sonuçlarını yetkili birimlere ulaştırma yönünde faaliyet sürdürmektedir.

Diğer yandan mekanik gelişmelerin benimsetilmesi ve makinelerin doğru ve verimli kullanılması, çevresel zararların en aza indirilmesi, tarımda kullanılabilir alternatif enerji kaynaklarının araştırılması da araştırma faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Araştırma Konuları:

 - Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanım olanaklarının araştırılması,

 - Hassas tarım uygulamalarının araştırılması ve yazılımlarının geliştirilmesi

 - Toprak işleme ve toprak mekaniği üzerine araştırmalar

 - Makine-bitki ve makine–çevre ilişkileri

 - Bakım makinalarının optimizasyonu ve kalibrasyon değerlerinin belirlenmesi

 - Tarımda güç ve enerji tasarrufu araştırmaları

 - Tarımda kullanılabilir enerji kaynaklarının verimliliklerinin belirlenmesi

 - İşletmelerde doğru makine ve alet seçimi ve mekanizasyon planlamaları

 - Tarımsal mekanizasyon alanında sosyo ekonomik araştırmalar


''