Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümünün görevi, ülke ve bölge tarımının ekonomiye katkısını artırmak amacıyla ve tarımsal işletmelerin problemlerini çözmeye yönelik olarak, mikro ve makro düzeyde araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek, araştırma sonuçlarını yayınlamak, ilgili karar alıcı birimleri ve bölge çiftçisini bilgilendirme çalışmaları yapmaktır.

Araştırma Konuları:

 - Tarımsal ve kırsal kalkınma uygulama projeleri ile araştırma projelerinin etkinliğine yönelik, ekonomik analizlere dayalı araştırmalar yürütmek,

 - Tarımdaki yeni teknolojilerin adaptasyonunda etkili sosyo-ekonomik konuların belirlenerek teknolojilerin kullanıcılar tarafından benimsenmesini kolaylaştırmak,

 - Bölgesel olarak tarım ürünlerinin maliyetlerini belirlemek ve maliyetleri azaltıcı yöntem ve önerilerin geliştirilmesine katkı sağlamak,

 - Tarım politikalarının ve bu kapsamda tarımsal desteklerin etkinliğinin saptanması suretiyle yeni önerilerin geliştirilmesini sağlamak,

 - Çiftçi örgütlenmesine yönelik konularda araştırmalar yürütmek,

 - Tarımdaki risk ve belirsizliklerin belirlenerek alternatif stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlamak.


''