İnsan Kaynakları

Toplam ​​Personel ​  ​
Teknik ve Sağlık Hi​zmetleri (Lisans Düzeyi) 13
Tekniker-Teknisyen-Laborant 2
Genel İdari ve Yardımcı Hizmetler 4
İşçi Kadrolu/mevsimlik 21
Döner Sermaye/İş Kur / Güvenlik (Hizmet alımı)12
Toplam 52


Mesleği Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora Toplam
Ziraat Mühendisi
6 5 11
Meteoroloji Müh.
​11
Endüstri Müh. 1 1
TOPL​AM 0 7 6 13


''