Laboratuarlar

Laboratuvar

​Toprak, bitki, sulama suyu ve gübre analizlerinin yapılmakta olduğu laboratuvarımızda araştırma projelerimizin dışında, tarımla uğraşanların rutin analizleri, sorunların giderilmesine yönelik analizler yapılmaktadır.

Tarımda doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını ve çevreye zarar vermeden girdi kullanımını sağlamak büyük öneme sahiptir. Tarımda en büyük girdilerden olan su ve gübre kullanımı toprağın sürdürülebilirliği ile birlikte toprakta kirlilik risklerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle aşırı gübre kullanımı ve tarımsal sulamaya uygun olmayan su kaynaklarının kullanımı toprak kirliliğini arttıran başlıca nedenlerdendir.

Enstitümüzde 1984 yılında kurularak faaliyete geçen laboratuvarımız, gübre kullanımına yönelik analiz ve önerilerle birlikte sulama suyu kalitesini de belirlemektedir.

Enstitümüz 2004 yılında 4703 sayılı kanun çerçevesinde 25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği "kapsamında yer alan gübre numunelerinin analizini yapmakla yetkilendirilmiştir.

Enstitümüzde yapılan laboratuvar faaliyetlerini şu şekilde özetleyebiliriz.

Enstitüde uygulanan araştırma projeleri için gerekli toprak su ve bitki analizleri yapılmaktadır.

•     Çiftçiler ile diğer özel ve kamuya ait tarımsal kuruluşlardan gelen toprak örneklerinde verimlilik analizleri yapılmakta, yetiştirilecek bitkiye göre kullanılacak gübrenin çeşidi, formu, miktarı, verilme zamanı ve verilme şeklini tespit ederek rapor halinde ilgililerine sunmaktadır.

•     Sulama suyunun kalitesi tespit edilmektedir.

•     Tuzlu ve sodyumlu toprakların ıslahı için gerekli olan analizler yapılmaktadır.

•     Tarımla uğraşanların istekleri doğrultusunda ilgili analizleri de yapılmaktadır.     

Bölgede sürdürülebilir tarım ve verimliliği arttırmak amacıyla çiftçilerimize bu hizmetlerimiz verilmektedir.

Ayrıca, 2005 yılı sonunda Enstitü laboratuvarında sulama sularında ve biyolojik arıtmalardan çıkan suların kirlilik parametrelerini belirlemek amacıyla yeni bir bölüm oluşturulmuş ve gerekli donanımı sağlanmıştır.

2011 yılı içerisinde Kırklareli Valiliği İl Özel idaresi mali kaynakları ile Enstitü Toprak Laboratuvarının alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla ICP-OES Spektrometre cihazı alınmış ve hali hazırda kullanılmaya ve yöre çiftçimize hizmet vermeye başlamıştır.


 ​     

''