İdari Birimler

Müdürlüğümüzde Döner Sermaye İşletmesi bulunmaktadır.

İdari hizmetler aşağıdaki birimler tarafından yürütülmektedir:

-          İnsan Kaynakları Birimi

-          Mali İşler Birimi

-          Destek Hizmetleri Birimi

-          Bakım Onarım Hizmetleri Birimi

-          Eğitim Yayım Birimi

-          Üretim ve İşletme Birimi​

''